Infant Bacterial Therapeutics og vort fokus var ikke overraskende på indrulleringen i det igangværende Fase 3 studie med planlagt 2.158 patienter. Der er fortsat ingen officiel forsinkelse, men efter vores vurdering rykker den tættere og tættere på. En forsinkelse rykker ikke væsentligt ved den mulige værdi på langt sigt, men det kan få betydning på kort sigt.

IBT aflagde 2. kvartalsrapport fredag d. 14. august og fokus var på selskabets opdatering omkring indrulleringen af patienter i Fase 3 studiet med IBP-9414 imod necrotizing enterocolitis.

Som ventet annoncerede IBT antallet af indrullerede patienter, men opdaterede markedet på, at man nu havde skrevet kontrakt med 76 hospitaler om at deltage i studiet (62 ved 1.kvartalsregnskabet 11. maj 2020). Heraf er 55 hospitaler aktiveret mod 45 ved 1.kvartalsregnskabet 11. maj 2020.

I kommentarerne til regnskabet bemærker IBT, at ”Our goal of completing the ongoing phase III study in 2021 remains……there is an increased risk that we will not be able to complete the study during 2021” som kan sammenlignes med ordlyden fra 1.kvartal: ”Our goal to complete the ongoing Phase III study in 2021 remains…..there is a risk that we cannot achieve this goal”. Med andre ord skifter man ordlyd fra “der er en risiko” til ”der er en forøget risiko”

Lægger vi dette sammen med den øvrige sprogbrug i kvartalsrapporten og i vores kommunikation med selskabet, ser vi selskabet anerkende, at man skubber en mulig forsinkelse af tidslinjerne for studiet foran sig, og at risikoen for en forsinkelse er øget. Vi tror fortsat, at data i 1. halvår 2022 er det mest sandsynlige scenarie. Dvs. en forsinkelse i forhold til de pt. gældende planer.

Vores indrulleringsmodel ligger foran IBT.
Kigger vi dybere i vores indrulleringsmodel ser vi en indrulleringskurve som ligger lidt foran IBT. I forhold til vores seneste opdaterede indrulleringsmodel per 11. juni 2020 (ØU Life Science nr. 12/2020), lå IBT per midt-august lidt foran vores kurve med 55 aktiverede hospitaler vs vores antagelse om 52. Vi vurderer dog, at patientindrulleringen i de seneste måneder sandsynligvis er forløbet langsommere end vi tidligere har antaget, i niveauet 30-40 for perioden maj til juli i forhold til vores antagelse om ca. 60.

Vi tilskriver denne mulige under-indrulle-ringstakt den forsatte påvirkning fra Covid-19 i specielt USA. I vores model ligger vi dermed på et muligt akkumuleret antal indrullerede patienter i niveauet 350-375 per midt-august. Med andre ord har IBT indrulleret ca. 30 patienter pr. måned hidtil, imens at man skal nå ca. 110 per måned for at nå de ønskede 2.158 patienter ved udgangen af 2021. Dette kan muligvis opnås, hvis vi tror på markant accelererende indrulleringskurver i nær fremtid, og kurver som ligger markant over både de hidtil sete og kurverne i Fase 2 studiet.

For at nå IBTs mål, vurderer vi, at IBT bliver nødt til at accelerere indtaget til op imod 100 patienter per måned ved næste afrapportering i november 2020. I vores verden vil dette kræve en næsten best case situation for selskabet, specielt taget i betragtning af den pågående Covid-19 påvirkning af hospitalssektoren.

Fortsat en god case trods sandsynlig forsinkelse
Aktien var svag på rapporteringsdagen, men tog et stort hop dagen efter på en meget positiv analytikerkommentar. For nuværende handler aktien tæt på vores kursmål, men vi fastholder vores KØBSANBEFALING og kursmål på 200 SEK, selvom IBT ser ud til at skubbe dårlige nyheder foran sig, og den kortsigtede risiko måske derfor er lidt højere end normalt. Selskabet havde per 30. juni 473 mio. SEK i kassen, og fremstår meget velkapitaliseret. På længere sigt ser vi risiko for en mulig kapitaludvidelse, såfremt selskabet ønsker at opbygge egen salgsorganisation. Vi ser dyb langsigtet værdi i aktien udover vores kortsigtede kursmål, drevet af et lovende Fase 3 projekt i et stort sygdomsområde med et signifikant underdækket medicinsk behov.

Vi anser projektet som lavteknologi med lav udviklingsrisiko og gode muligheder for positiv nyhedsstrøm bl.a. omkring partnerskaber etc., når vi kommer udover den sandsynlige kortere 6 måneders forsenelse i Fase 3 programmet.

Morten Larsen

Kurs på analysetidspunkt: 183 SEK

Kursmål: 200 SEK

Analysedato:  26. august 2020

Morten Larsen ejer aktier i Infant Bacterial Therapeutics.