Modelportefølje

Modelportefølje

Siden sidste opdatering af modelporteføljen for 14 dage siden ligger porteføljen uændret med et afkast på 35,7% i år eller næsten 3 gange så meget som benchmark - det nordiske health care index. Danske Orphazyme skilte sig positivt ud med et par gode nyheder. I absolutte tal ligger porteføljen uændret...
Siden sidste udgave af Økonomisk Ugebrev Life Science har vi tilføjet 2 nye positioner til modelporteføljen og solgt 1 position. Salget af Nuevolution d. 4. juli er næppe overraskende, og det sker i tråd med tidsplanen i det købstilbud som Amgen lagde på bordet i maj måned. Vi har således...
En pæn stigning til én porteføljeaktie var ikke nok til at Modelporteføljen kunne holde trit med resten af aktiemarkedet. Tilføjelsen af en ny position sænkede porteføljens kontantandel en smule, men den er fortsat høj og hjælper til at forklare porteføljens efterslæb i den seneste periode. Siden sidste udgave har modelporteføljen...
Ovenpå den fornemme gevinst i Nuevolution er porteføljen faldet lidt tilbage igen i den seneste 14. dages periode. Det brede Nordic-40 er faldet tilbage med omkring 3% point i perioden, mens Nordic Health Care kun ligger omkring 2% nede. Der er ikke nogen specifik forklaring på tilbagegangen, som er i...
De seneste to uger har været fremragende for modelporteføljen. Afkastet år-til-dato tog et kvantespring til 31% fra sidste opdaterings 17,1% og blev dermed næsten fordoblet efter pæne stigninger til flere af de større positioner udover en fantastisk gevinst på den mindre position i Nuevolution. 8. marts åbnede vi en halv...
Årets afkast i modelporteføljen faldt med ca. 1 %-point i den seneste periode fra 18,2% til 17,1%, men det var en periode uden væsentlige nyheder fra porteføljeselskaberne. Nordic-40 faldt pænt tilbage mens Nordic Health Care gik lidt frem. Det har været en særdeles stille periode på nyhedsfronten, hvor kun Calliditas udmærkede sig...
Der har på grund af påsken reelt set kun været 6 handelsdage siden sidste opdatering af modelporteføljen. Følgelig er det naturligt, at der ikke har været de store udsving, og ser vi lidt nærmere på porteføljeværdiens udvikling henover de 2 forløbne uger, gik porteføljen en smule tilbage i den...
Ligesom ved sidste opdatering var der fokus på risikominimering, da vi reducerede i den sidste tilbageværende store position i modelporteføljen. Vi betragter nu dette arbejde som overstået, og vores fremadrettede fokus vil være på at finde nye aktier til porteføljen og et optimalt tidspunkt at øge porteføljens mindre positioner. Vi...
X