Modelportefølje

Modelportefølje

I den forgangne var der 2 positioner, der gjorde sig bemærket i modelporteføljen, som overordnet set leverede et uændret afkast omkring nul, mens der var fremgang til vores  benchmark-indeks. Begge selskaber annoncerede kapitalrejsninger, og det blev modtaget meget forskelligt af investorerne. For Zealand Pharmas vedkommende var der tale om en rettet...
Vi har i denne udgave medtaget både den helt aktuelle modelportefølje-opdatering og den lidt længere opdatering, som vi forsøgsvis publicerede i onlineuniverset d. 22. august. Opdateringen fra 22/8 findes på side 19, mens opdateringen herunder er den helt aktuelle. Porteføljen er faldet tilbage igen til niveauet lige over 1 mio....
Modelporteføljen har på afkastfronten ikke helt kunnet følge med de store brede indeks i det comeback vi har set siden uroen i første del af august. Modelporteføljen har således kun præsteret et marginalt + på 0,9% den seneste uge, og 0,2% i ugen før det. Nordic Health Care Index ligger...
Modelporteføljen har på afkastfronten ikke helt kunnet følge med de store brede indeks i det comeback vi har set siden uroen i første del af august. Modelporteføljen har således kun præsteret et marginalt + på 0,9% den seneste uge, og 0,2% i ugen før det. Nordic Health Care Index ligger...
Siden sidste opdatering af modelporteføljen for 14 dage siden ligger porteføljen uændret med et afkast på 35,7% i år eller næsten 3 gange så meget som benchmark - det nordiske health care index. Danske Orphazyme skilte sig positivt ud med et par gode nyheder. I absolutte tal ligger porteføljen uændret...
Siden sidste udgave af Økonomisk Ugebrev Life Science har vi tilføjet 2 nye positioner til modelporteføljen og solgt 1 position. Salget af Nuevolution d. 4. juli er næppe overraskende, og det sker i tråd med tidsplanen i det købstilbud som Amgen lagde på bordet i maj måned. Vi har således...
En pæn stigning til én porteføljeaktie var ikke nok til at Modelporteføljen kunne holde trit med resten af aktiemarkedet. Tilføjelsen af en ny position sænkede porteføljens kontantandel en smule, men den er fortsat høj og hjælper til at forklare porteføljens efterslæb i den seneste periode. Siden sidste udgave har modelporteføljen...
Ovenpå den fornemme gevinst i Nuevolution er porteføljen faldet lidt tilbage igen i den seneste 14. dages periode. Det brede Nordic-40 er faldet tilbage med omkring 3% point i perioden, mens Nordic Health Care kun ligger omkring 2% nede. Der er ikke nogen specifik forklaring på tilbagegangen, som er i...
X