Selskabsanalyser

Selskabsanalyser

Svenske Enorama Pharma er rundt regnet tredoblet siden vi for tre måneder siden anbefalede spekulativt køb i kurs 36 SEK (se ØU Life Science 8/2019). Aktien er netop lukket i kurs 107 SEK i fredags og ligger nu væsentligt over vores kursmål på 70 SEK. Vi stiller os uforstående overfor...
Siden sidste opdatering af modelporteføljen for 14 dage siden ligger porteføljen uændret med et afkast på 35,7% i år eller næsten 3 gange så meget som benchmark - det nordiske health care index. Danske Orphazyme skilte sig positivt ud med et par gode nyheder. I absolutte tal ligger porteføljen uændret...
Siden sidste udgave af Økonomisk Ugebrev Life Science har vi tilføjet 2 nye positioner til modelporteføljen og solgt 1 position. Salget af Nuevolution d. 4. juli er næppe overraskende, og det sker i tråd med tidsplanen i det købstilbud som Amgen lagde på bordet i maj måned. Vi har således...
10 dage førend Novozymes’ længe ventede kapitalmarkedsdag, hvor sløret skulle løftes for den kommende strategiperiode, måtte man endnu engang skuffe markedet med en nedjustering af de organiske vækstforventninger til 2019. Kapitalmarkedsdagen gav ikke udsigt til et voldsomt niveauskifte i den organiske vækst. Som vi nævnte sidste gang var investorernes tålmodighed...
Calliditas står til at få et gennembrud på det kinesiske marked med Nefecon. Calliditas meddelte 10. juni, at selskabet har indgået en licensaftale med Everest Medicines om markedsføringen af Nefecon til behandling af den sjældne autoimmune kroniske nyresygdom IgA nefropati (IgAN) i Kina, Hongkong og Singapore. Aktiekursen er siden...
Össur er et godt selskab med gode produkter og gode brands, i en attraktiv branche med gunstige konkurrencedynamikker og som ser ud til at levere strukturel 4-5% organisk vækst i mange år frem. Selskabet har mange positive aspekter ved sin forretningsmodel og underliggende drivere for aktien, som burde gøre...
IRLAB-aktien er siden årsskiftet steget med 41% korrigeret for maj måneds 1:5 aktiesplit. Selskabet fokuserer på Parkinson’s følgesygdomme, og med en CNS-pipeline i tidlig fase er der tale om en højrisikoaktie, som kan give et enormt afkast på sigt, men som også kan skuffe investorerne fælt. På kort sigt...
Cantargia deltog på den vigtige ASCO-konference med en prestigefyldt, mundtlig præsentation, der efterfølgende blev hædret som højdepunktet blandt alle 164 præsentationer inden for immun-onkologikategorien. Den stigende interesse for Cantargia tyder på, at det svenske biotekselskab er godt på vej mod at skabe den værdi, som vi øjnede potentialet for i...
X