Investing and stock market concept gain and profits with faded candlestick charts.

På afkastfronten var det en periode, hvor det brede benchmark N-40 fik hentet en smule ind på modelporteføljen, som faldt lidt tilbage efter en ny rekord i sidste uge. Med et afkast til modelporteføljen på 41,5% i år er forspringet stadig solidt, og det er svært at forestille sig, at det skulle blive sat over styr i løbet af de få tilbageværende handelsdage i 2019.

Health Care indekset har tabt en smule terræn med et fald på 1,2 %-point siden sidste udgave – på linje med modelporteføljen, som i øvrigt onsdag d. 11. december var oppe på nyt rekordniveau omkring 1,135 mio., svarende til et 2019-afkast på 45,5%. Status i dag er 41,5% og forklaringen skal især findes i en mindre tilbagegang i de store poster Zealand og Cantargia samt et fald i Oncology Venture. Når vi ser på, hvilke kurser flere af aktierne har været i for nylig, er vi ikke i tvivl om, at der fortsat ligger et godt potentiale i modelporteføljen. Via et ganske enkelt simuleringseksperiment kan vi relativt nemt finde 10% i yderligere afkast. Der er selvfølgelig absolut ingen garanti for at det kommer til at ske, men vi føler os fortrøstningsfulde mht. potentialet og risikoniveauet i især de 5 første aktier.

De næste 5 er afgjort mere risikofyldte, men vi mener bestemt, at der stadig ligger et potentiale i aktierne. Naturligvis også med et større risikoniveau, og følgelig er det også et spørgsmål om timing og tålmodighed – og ikke for megen tålmodighed, som vi f.eks. må erkende har været tilfældet med Oncology Venture, hvor vi jo nok burde have været lidt mere aggressive på salgsknappen, da aktien faktisk efter ganske kort tid havde leveret et fornemt og højt 2-cifret afkast. Et afkast som hurtigt forduftede da planerne om en ny emissione blev fremlagt i september.

I Norge har vi på det seneste set store stigninger til udvalgte biotekaktier, det har i nogen grad også ramt Nordic Nanovector, men bestemt ikke så meget som vi havde kunnet håbe i lyset af de andre stigninger. Det spil er dog ikke forbi endnu, og Nordic Nanovector vil bestemt være en af de aktier, hvor vi vil være klar til at sælge, hvis vi ser en hurtig spekulativ stigning på linje med de nylige eksempler i Norge (Photocure, PCI Biotech, m.fl.). Derudover er det værd at bemærke, at én position er tilføjet porteføljen uden at der er udsendt en konkret handelsmail. Det er Oncology Venture BTU, som en konsekvens af at fortegningsemissionen nu er gennemført. Den blev fuldtegnet (via garantier), og vi har som tidligere nævnt i disse spalter tegnet den andel, som vores eksisterende beholdning gav mulighed for. Nytegningen står som Oncology Venture BTU indtil de betalte units (BTU’erne) ophører og opdeles i en aktie og en tegningsoption med 2-årig løbetid.

Salgspresset fra emissionen synes ikke at være overstået endnu. I tråd med kommentaren ovenfor har vi dog fortsat tålmodighed med aktien, hvor der er finansiering til de næste 12 måneder, hvilket efter vores vurdering giver tid til, at selskabets nye ledelse kan nå at skabe en positiv track record og sandsynligvis genvinde lidt tillid fra investormiljøet i takt med et forventeligt positivt nyhedsflow.

Calliditas og Cantargia følger planen og har leveret et positivt nyheder. Calliditas kunne melde om udløsningen af en milestone fra den nyere Asien-partner på 5 mio. USD som følge af en accepteret IND i Kina (altså blot en ansøgning om at få lov til at opstarte kliniske studier med en ny lægemiddelkandidat). Og i dag torsdag har Calliditas meddelt, at man har rekrutteret 198 ud af 200 patienter til den registreringsbærende del af det globale fase 3 NefIgArd-studie og dermed forventer man at have færdigrekrutteret inden årets slutning. For Cantargia henviser vi til David Myginds analyseopdatering på side 6.

Fra Zealand Pharma var der ikke megen nyt at berette i perioden udover at partneren Beta Bionics fik en såkaldt Breakthrough Device Designation fra FDA på Dasiglucaon Dual hormone-pumpen. Det er vigtigt at bemærke ”device”, da vi her er ovre i den betydeligt kortere og mere enkle registreringsvej for devices fremfor lægemidler. Således vil Breakthrough Device blåstepmlingen ikke have samme tyngde og validering som Breakthrough Therapy blåstemplingen. Vi har også fornylig set at danske Bioporto ikke i første omgang fik meget ud af at have en Breakthrough Device blåstempling af deres børne-NGAL-test.

Zealand-aktien ser fortsat ud til at være i gang med at konsolidere sig ovenpå den bratte og hurtige stigning. Vi ser også god mulighed for fortsatte stigninger i det nye år, og vi vil først på det tidspunkt overveje at reducere positionen som følge den vægtnings- og risikoovervejelse, som vi er nødt til at gøre os løbende, og som vi tidligere

har omtalt i netop disse spalter. Det skete f.eks. i kølvandet på vores første (og nærmest ufrivillige) reduktion i Zealand ved kurs 125, som vi tydeligt beskrev baggrunden for.

For Orphazyme noterer vi med tilfredshed, at selskabet indenfor den vigtigste indikation i DCF-værdiansættelsen (sIBM) har modtaget en såkaldt Fast Track Designation fra FDA. Selvom det langt fra er den betydeligste designation fra de amerikanske myndigheder, så ser vi naturligvis positivt på det.

Vi afventer fortsat nyt om selskabets fremtidige finansiering – især i forhold til at fylde det hul der vil opstå i løbet af 1. halvår 2020. I den forbindelse er det værd at notere, at Bavarian Nordic i denne uge formåede at sælge sin Priority Review Voucher mindre end 3 mdr. fra modtagelsen. Prisen holdt sig på 95 mio. USD, og Orphazyme vil også være berettiget til en sådan Voucher, når/hvis Arimoclomol i NPC bliver godkendt. Orphazyme kunne principielt godt vægte en smule mere i porteføljen, men vi afventer en afklaring af finansieringssituationen førend vi tager stilling til det spørgsmål.

Immunovia synes også at være på vej tilbage efter torsdagens positive nyhed om et positivt resultat af det kommercielle test-model studie for bugspytkirtelkræft-testen. Det er en teknisk validering, som betyder at selskabet fastholder sin plan om lancering af den banebrydende test i 3. kvartal 2020. Aktien er efterfølgende steget med 14% til kurs 150 SEK (bemærk at porteføljeoversigten er opdateret onsdag efter luk og således ikke inkluderer torsdagens kursændringer).

Sidste væsentlige omtale denne gang er Saniona, hvor vi fortsat venter på nyt fra Mexico om den mulige godkendelse af Tesofensine via partneren Medix. Også Saniona er faldet lidt tilbage i manglen på nyheder i forhold til det nylige topniveau i underkanten af 30 SEK per aktie.

Endelig er det værd at nævne, at vi i det nye år vil ændre en smule på designet i modelporteføljens tabel. F.eks. vil vi gerne vise de forskelle positioners vægt, ligesom vi også vil vise kontantandelen som en funktion af porteføljens samlede og øjeblikkelige værdi, og ikke som hidtil som en andel af startværdi + realiserede gevinster.