Siden sidste udgave af Økonomisk Ugebrev Life Science har vi tilføjet 2 nye positioner til modelporteføljen og solgt 1 position.

Salget af Nuevolution d. 4. juli er næppe overraskende, og det sker i tråd med tidsplanen i det købstilbud som Amgen lagde på bordet i maj måned. Vi har således solgt hele positionen på 5.500 stk. til tilbudskursen på 32.50 SEK, hvilket realiserer en meget tilfredsstillende gevinst på 194,5% siden marts måned. Salget booster også kontantandelen i porteføljen med cirka 12 %-point, selvom det reelt set først forventes udbetalt d. 15. juli. En endelig afklaring af accepterne og tilbuddets gennemførsel kan forventes når som helst.

Forventningen om den stigende kontantandel var en af årsagerne til at vi d. 28. juni lagde 2 nye aktier i Life Science Modelporteføljen. I første omgang med en vægt på ca. 5 % hver, og i praksis har vi dermed skiftet Nuevolution ud med 2 andre positioner.

Vi tilkøbte norske Nordic Nanovector, som er faldet pænt tilbage siden vores analyse af den i april måned. Aktien lå mere end 20% lavere, uden at der har været væsentlige nyheder. Vi forventer, at aktien skal holdes i 6-12 mdr. førend den kan indfri vores forventninger. Tilkøbet støtter sig op af analysen fra april, og vi forventer, at de norske investorer vil spekulere aktien op jo tættere vi kommer på de meget afgørende fase 2b data fra ”Paradigme studiet” i 1. halvår 2020. Dertil kommer der mindre væsentlige kliniske data i efteråret, ligesom der også er mulighed for at der landes en partnerskabsaftale. På negativsiden tæller at selskabets kontantbeholdning ikke forventes at række længere end ind i 2020.

Det er vores forventning at løfte aktiens vægt til 10% senere i 2019, hvis der er opstår en attraktiv købsmulighed. Nordic Nanovector er i øvrigt den første norske aktie i porteføljen i nyere tid.

Vi tilføjede også en 5 % position i danske Oncology Venture, som har haft det svært ovenpå den store fortegningsemission i april og maj måned. Emissionen blev gennemført med betydelig rabat på kurs 4 SEK/aktie. Emissionen blev ikke helt fuldtegnet, og aktien var efterfølgende under pænt pres, hvilket bragte kursen ned omkring 3 SEK. Vi ser – jf. vor seneste analyse fra december måned – et pænt potentiale i selskabet og dets teknologi. Trods en intensiv nyhedsstrøm i år, mangler vi fortsat en endelig ”ekstern validering” af teknologien og/eller selskabets kliniske resultater – helst i form af en partneraftale. Vi ser qua selskabets brede pipeline en fortsat betydelig nyhedsstrøm henover de næste mange kvartaler. Det bør før eller siden kunne give et løft til aktiekursen – det er i hvert fald set historisk i aktien. Emissionen er sandsynligvis kun lige nok til at holde selskabet kørende indtil 2020, og derfor er vi i først omgang kun trådt ind med 5% vægt.

Positionen har i øvrigt fået en meget flot start med en stigning, der kortvarigt nåede op omkring 25% fra vores købskurs på 3,06 SEK.

Af øvrige porteføljenyheder noterer vi os især, at Calliditas gennemførte en pæn og overtegnet rettet emission på kurs 60 SEK med et provenu på 205 mio. SEK, som blev tegnet af lokale og internationale institutionelle og professionelle investorer. Sammen med den nylige flotte parternaftale for de kinesiske områder er det en pæn validering af både selskab og aktie og det indbyggede.

Investeringsgrad og Afkast
Porteføljens investeringsgrad er nu 55,9%. I takt med en stigning i porteføljepositionernes værdi vil investeringsgraden også stige, uden at vi sætter kontanter i spil. Det er fortsat vores mål at tilføje flere positioner henover de næste par måneder.

Vi er ganske godt tilfredse med porteføljens udvikling de seneste par uger og noterer, at den her per 8/7-2019 er oppe med 34% i år. Meget præcist dobbelt så meget som Nordic Health Care Index, mens Nordic-40 ligger oppe med 14,1% i år. Porteføljens afkast er endda opnået på trods af den relativt lave investeringsgrad der overordnet set har ligget mellem 50-60% i 2019. Groft sagt ligger det reelle afkast på porteføljens positioner således oppe omkring det dobbelte, dvs. omkring 60-65%.

Her set et snapshot af modelporteføljen per 8/7-2019: