panorama city blurring lights abstract circular bokeh on blue background with horizon, closeup

Modelporteføljen har på afkastfronten ikke helt kunnet følge med de store brede indeks i det comeback vi har set siden uroen i første del af august.

Modelporteføljen har således kun præsteret et marginalt + på 0,9% den seneste uge, og 0,2% i ugen før det. Nordic Health Care Index ligger med en stigning på næsten 5% i samme periode, mens det mere brede Nordic-40 indeks kun ligger med en stigning på omtrent det halve. Især Novo Nordisk har som altid været en væsentlig driver for Health Care indekset, og i det hele taget anser vi lidt udviklingen som en flugt mod det sikre i dele af august. For hele 2019 ligger modelporteføljen fortsat klart i front med et afkast, der næsten er dobbelt så højt som Nordic Health Care og over 3 gange så højt som Nordic-40. Det er fuldt ud tilfredsstillende. I porteføljen har vi især i første del af august også oplevet generelle fald, som ikke kan henføres til specifikke nyheder for den enkelte aktie. På det seneste har vi set enkelte selskabsspecifikke nyheder, som efter vores vurdering har påvirket den enkelte aktie en smule mere end den generelle markedsudvikling. Vi tilføjede flere Orphazyme til porteføljen i fredags. Selskabet aflægger halvårsregnskab på næ-ste onsdag, dvs. 28. august. Fokus vil være på kassebeholdningen og ikke mindst på kommentarerne omkring tidslinjen for den mulige regulatoriske godkendelse af arimoclomol mod Niemann-Pick Type C i både EU og USA samt potentialet i det amerikanske Early Access Program i samme indikation. Vi er fortsat fuldt ud trygge ved aktiens potentiale, og venter at flere investorer efterhånden vil tage aktien tilbage i det gode selskab, efter at den har levet en meget anonym tilværelse ovenpå børsintroduktionen, som skuffede mange ved ikke at bringe nogen ”førstedagsstigning” med sig.

Endelig tilføjede vi også i fredags en ny position i form af Saniona, som vi senest analyserede i årets første udgave af ØU Life Science. Selskabet har siden da gennemført en emission på kurs 18 SEK, som dog ikke blev helt fuldtegnet. Til gengæld betyder emissionen, at finansieringsaftalen med Nice & Green formentlig bliver afviklet og ikke brugt mere. Som det fremgår af oversigten var sidste træk på aftalen i april måned, og der udestår nu kun at blive konverteret aktier for 6 mio. SEK.

Det vil fjerne en del af salgspresset i aktien, og vi forventer, at investorerne langsomt vil begynde at fokusere på potentialet i aktien fremfor frygten for aktiesalg pga. Nice & Green-aftalen. Selskabets kassebeholdning kunne være bedre, men vi ser en rimelig sandsynlighed for at selskabet kan lave en eller flere aftaler på pipeline-projekter, der kan sikre en længere runway for kassebeholdningen. Vi forventer en god nyhedsstrøm i 2. halvår 2019, som formentlig også vil medføre en godkendelse af fedmemidlet Tesofensine i Mexico. Derefter vil den mexicanske partner kunne opstarte salg og royaltyindtægter vil begynde at tilflyde Saniona næste år. Populært sagt er plastret revet af i et hug med emissionen til kurs 18 SEK. Det har været dyrt for de eksisterende aktionærer, da aktien lå i 25-30 SEK inden, men for nye aktionærer har det skabt en attraktiv indgangskurs. Det søger vi at benytte os af i modelporteføljen med sidste uges tilføjelse af en 5%-post.

For Zealand Pharma så vi et halvårsregnskab, hvor der blev skruet lidt op for omkostningerne. På kort sigt er det som regel en negativ hændelse, da det selvfølgelig mindsker selskabets runway ift. kassebeholdningen. På den anden side kan det også ses som et udtryk for selvtillid.

Konkret i forhold til Zealand har investorerne ikke helt kunnet finde ud af hvad de skal mene. I første omgang var reaktionen ganske negativ, men den er dog blødet noget op. Vi anser ikke den ekstra satsning på 30 mio. kr. som voldsomt betydningsfuld. Mere betydningsfuldt var det måske, at CEO i interviews nærmest annoncerede, at der skal en emission mere til, hvis man skal gennemføre hele skiftet fra lille biotech-selskab til kommercielt pharmaselskab med egne varer på hylderne om et par år. Aktien ligger fortsat pænt for året omkring 140-150 kr., og vi anser ikke potentialet for udtømt endnu.

For en af porteføljens nytilkommere, Oncology Venture har det været et par ganske volatile dage. Aktien har som nævnt i vor tidligere opdateringer henover sommeren svinget mellem kurs 3 og 4 SEK, hvilket er et stort udsving i relative termer. I fredags begyndte dog en stor stigning ovenpå meddelelsen torsdag aften om at man havde fået FDA-velsignelse til at bruge LiPlaCis DRP’en i et kommende fase 3 studie. Med andre ord har Oncology Venture fået lov til at bruge sin DrugResponsePredictor, hvilket er essentielt for gennemførelsen af studiet.

Til gengæld er det i vores øjne ikke nogen stor nyhed som kunne berettige den store stigning, som tirsdag morgen fik aktiekursen kortvarigt helt op i underkanten af 6 SEK per aktie. Der udestår fortsat en noget vigtigere godkendelse fra FDA ift. at få lov til at opstarte fase 3 studiet – den såkaldte IND. Vi overvejede kraftigt om det ville være relevant at sælge ud, men vurderede at det ville være for spekulativt ift. at følgere af modelporteføljen også skulle kunne nå at følge med givet aktiens store volatilitet og moderate omsætning. Aktien er faldet noget tilbage til et niveau omkring 4 SEK, hvilket dog modsvarer en ganske pæn urealiseret gevinst i modelporteføljen på omkring 30% efter blot 1½ måneds ejerskab. Reaktionen viser tydeligt den store volatilitet i aktien, og med tanke på at der sandsynligvis venter et omfangsrigt nyhedsflow de kommende måneder, øjner vi fortsat muligheden for et solidt afkast.

Bavarian Nordic aflagde regnskab for nylig, uden bemærkelsesværdige nyheder. Fokus er nu rettet mod næste måned, hvor FDA-afgørelsen af 2. generations-koppevaccinen forventes at komme. Vi har over de seneste måneder set en reduktion af shortpositionerne i aktien, og heri ligger nok forklaringen på størstedelen af aktiens pæne udvikling i år. En hvis spekulation i aktien op mod FDA-afgørelsen er sandsynligvis også en delvis begrundelse. Vi noterer i øvrigt på den negative side, at selskabets partner Johnson & Johnson synes at være kørt ud på et sidespor i forhold til udviklingen af en ebola-vaccine i DR Congo, hvor sygdommen igen synes at være i begyndende udbrud. Konkurrerende

vaccinekandidater ser ud til at være foretrukket af myndighederne, hvilket også har fået big pharma selskabet GSK til at trække sig fra sin ebola-satsning.

Calliditas er faldet noget tilbage på det seneste trods den pæne kapitalforhøjelse på kurs 60 SEK i starten af juli som rejste 205 mio. SEK. Senest har vi set, at selskabet nu selv har indlicenseret en lægemiddelkandidat, hvilket giver økonomisk mening ift. stordriftsfordele og udnyttelse af den kommercielle organisation man vil opbygge i kølvandet på en mulig godkendelse af selskabets førende lægemiddelkandidat Nefecon i USA. Nefecon er de afsluttende fase 3 forsøg. Det er dog flere fugle på taget, da man først i begyndelsen af 2020 er klar til at diskutere det fremtidige regulatoriske forløb med FDA med henblik på fase 3 og mulig godkendelse af den indlicenserede lægemiddelkandidat. På kort sigt er det således en udvidelse af forretningen og et stigende cash burn, hvilket investorerne sandsynligvis har taget lidt negativt imod, al den stund at Calliditas ikke selv har fået godkendt Nefecon eller sågar set succesfulde fase 3 data endnu.
Saniona og Oncology Venture præsenterer på vores næste kvartalsorientering d. 18/9-2019. Se mere her. Steen Albrechtsen og/eller dennes nærtstående ejer aktier i Oncology Venture, Saniona, Orphazyme og Zealand Pharma.

Dea4f9f61f2dac4a6a5b