B48e095fa0ffa3a8f13d

Vi har i denne udgave medtaget både den helt aktuelle modelportefølje-opdatering og den lidt længere opdatering, som vi forsøgsvis publicerede i onlineuniverset d. 22. august. Opdateringen fra 22/8 findes på side 19, mens opdateringen herunder er den helt aktuelle.

Porteføljen er faldet tilbage igen til niveauet lige over 1 mio. kr. Omtrent det samme niveau som for 2 uger siden, men ca. 2 % under sidste uge. Det er ikke nogen voldsom tilbagegang, og den ligger ret tæt på den generelle markedsudvikling, hvortil

det kan bemærkes at Nordic Health Care Index ligger 1,6% nede og Nordic-40 2% nede. Alt i alt en udvikling, der ikke giver anledning til panderynker overordnet set.

Kigger vi lidt nærmere på de enkelte positioner i porteføljen, er det lidt flere bevægelser at notere. Der er en mindre tilbagegang over næsten hele linjen og kun Bavarian og Saniona kan præstere små plusser. Endelig kan IRRASpræstere et lidt pænere plus, idet der synes at være pæn og stigende interesse for aktien, som er steget små 10% til 28,30 SEK den seneste uge. Dermed ligger aktien 13,9% over vor købskurs på 24,70 SEK. Stigningen er sket uden nyheder, men selskabet aflægger regnskab d. 29. august efter redaktionens deadline.

Ugens største fald (og mest volatile udvikling) står en af porteføljens seneste tilføjelser – nemlig Nordic Nanovector for. I dagene efter halvårsregnskabet, der blev offentliggjort torsdag d. 22. august, faldt aktien med over 30% og var helt nede at vende i 22 NOK i tirsdags. Et flot comeback onsdag har bragt aktien noget tættere på vores købskurs på 32 NOK. Regnskabet skuffede på ét punkt, som vi også fremhævede som et risikoelement i vor seneste analyse i april – nemlig problemer med patientrekrutteringen.

Vi kritiserede selskabet for at være meget lidt informative om rekrutteringen til det pivotale fase 2b studie PARADIGME med 130 patienter. Trods 81 deltagende klinikker i forsøget, er det ikke lykkedes at indrullere patienter i det forventede tempo, og trods en acceleration på det seneste er meldingen, at man er efter planen. Det får en række negative følgeeffekter, idet der nu først kan forventes toplineresultater i 2. halvår 2020 i stedet for 1. halvår, som var den oprindelige udmelding.

Selskabet melder selv, at man har en kassebeholdning der rækker til medio 2020, og således er man nu tvunget til at skaffe kapital på den ene eller anden måde inden toplineresultaterne. Med et stort cash burn på 400+ mio. NOK om året, kan det blive et anseeligt beløb, der skal hentes, hvilket kan ramme kursen voldsomt. Risikoen i aktien er bestemt steget, og vi kommer næppe til at øge positionen. Pt. ligger det urealiserede tab på omkring 0,5% af porteføljen, og det er bestemt til at leve med.

Af relevans for både Orphazyme og Bavarian var det betryggende at se at de såkaldte Priority Review Vouchers stadig har en betydelig værdi. I sidste uge kom en fælles meddelelse fra AstraZeneca og SOBI om førstnævntes køb af en priority review voucher fra SOBI for 95 mio USD. Både Bavarian Nordic og Orphazyme, forventer at modtage en voucher ved en evt. kommende FDA-godkendelse af Bavarians 2. generationskoppevaccinen og Orphazymes Arimoclomol (Niemann-Pick Type C). For Bavarian er det lige om hjørnet, mens det for Orphazyme ligger noget længere ude i horisonten, da man først forventer at indsende ansøgning i 1. halvår 2020. Transaktionen bekræfter, at værdien af voucheren fortsat er et betydeligt 3-cifret millionbeløb i DKK, omend den ikke er på niveau med de rekordhøje beløb, som blev betalt for et par år siden, bl.a. af daværende Zealand Pharma-partner Sanofi i maj 2015 på 245 mio. USD. Rekorden blev sat af AbbVie som købte en voucher for 350 mio. USD i august 2015 af United Therapeutics. En komplet graf over salgspriserne kan findes her.

22095748a8f4679cd61b