32019f7aaeee9e5e4a16

Modelporteføljen måtte efter en flad udvikling i den seneste periode, se sig distanceret af både Nordic Health Care og Nordic-40, som begge kunne notere en fremgang på et par procentpoint. Det rykkede dog ikke i nævneværdigt omfang på den indbyrdes placering, hvor modelporteføljen ligger placeret midt imellem de to indeks med et afkast på 6,1% i år. Nordic Health Care er fortsat flot i front med et afkast på 15,3%, mens Nordic-40 endelig kan notere et positivt afkast for i år (1,1%).

Der var denne gang fremgang til flere af de tungere aktier, mens især den negative udvikling hos Immunovia og ikke mindst Elekta påvirkede porteføljen negativt.

Immunovia besluttede lidt overraskende at hente mere kapital og det kostede et kursfald fra dagskursen på næsten 160 SEK ned til emissionskursen på 135 SEK. En ganske høj rabat, og umiddelbart blandt de højeste rabatter, vi har observeret på de seneste rettede emissioner i markedet.

En ting var den store rabat, en anden ting var at man udmeldte en forventning om at sælge aktier for op til 470 mio. SEK. Det lykkedes dog kun at placere aktier for 400 mio. SEK, hvilket selvsagt ikke efterlader et voldsomt godt indtryk. Til gengæld var der blandt investorerne pæne navne, hvilket modvirker lidt af det dårlige indtryk. Vi lader tvivlen komme selskabet til gode, og tænker at valget af investeringsbanker sandsynligvis også kan have spillet ind i forhold til hvor mange aktier man kunne sælge.

For så vidt angår Elekta var vi naturligvis tilfredse med regnskabet, men også noget overraskede over det pludselige CEO-stop. Vi henviser til omtalen andetsteds. Det samme gælder for vor position i Infant Bacterial Therapeutics, som vi tidligere halverede pga. uklarhed om indrulleringen. Som omtalen andetsteds i denne udgave viser, er uklarheden ikke forsvundet endnu. Aktien er således fortsat på vores observationsliste, men det bliver næppe aktuelt førend vi opnår større klarhed om det område.

Derudover så vi en pæn nyhed fra Calliditas, som gennemførte en dobbeltnotering i USA og hentede mere kapital. Det var planen at hente 75 mio. USD, men det blev forhøjet til 90 mio. USD til en omregnet pris på 89,70 SEK/aktie. Kapitalindskuddet på hele 828 mio. SEK (netto 735 mio. SEK efter omkostninger) betyder at selskabet er velkapitaliseret til den kommende kommercialisering, når/hvis fase 3 forsøget med Nefecon falder positivt ud. De første topline resultater forventes stadig i 2. halvår 2020.

Med en dobbeltnotering er der naturligvis også åbnet for, at de mere spekulative amerikanske biotekinvestorer kan sende aktien op forud for toplinje-resultaterne. Den store emission indikerer også stor selvtillid ift. egne evner, og det er næppe utænkeligt, at man nu med større muskler vil satse endnu mere på at blive mere end blot en ”one-trick pony” med Nefecon, men også med fordel kan kapitalisere på den kommercielle organisation og på sigt tage flere produkter med ud til nefrologerne.

Cantargia gjorde det også pænt, og det er sandsynligvis fordi investorerne er ved at positionere sig forud for de snarlige data. Vi vil gerne se en lidt højere kurs førend vi evt. reducerer, men noterer også, at aktien nu vægter 13% i porteføljen.

Blandt de øvrige positioner så vi store udsving i Oncology Venture og en del mindre nyheder. Vi forventer at samle op på disse i en snarlig opdatering. Indtil videre er det vores indtryk, at det er en aktie man skal være aktiv med. Vi missede muligheden på det hurtige kurshop tidligere i denne uge, men er klar næste gang chancen byder sig.

Endelig ser vi frem til nyheder fra Orphazyme, som jo har lovet fase 2 data fra Gaucher-forsøget inden udgangen af 2 kvartal. Vi er således ganske tæt på. Henover sommeren vil vi med jævne mellemrum opdatere Modelporteføljen og udsende en kommentar, ligesom vi naturligvis også kigger efter handelsmuligheder. Modelporteføljen kan altid findes i online-universet på https://lifescience.ugebrev.dk/ . Ved hver skriftlig opdatering vil der blive rundsendt en orienteringsmail i vanlig stil.

707e9d3bdb74fa679103