68dc6076d9119f8117a1

Modelporteføljen har fået en god start på 2020 med et flot afkast og et solidt forspring til de to referenceindeks. Vi har sat handling bag ordene i sidste udgave om at øge aktiviteten en smule og har startet en ny position i Elekta og samtidig reduceret i Oncology Venture efter en flot kursstigning på kort tid.

Afkastet år til dato ligger på 11,7%, hvilket er markant bedre end både Nordic Health Care og N-40 Indekset, som begge kan præstere afkast på under det halve. Nordic Health Care har leveret 5,4%, godt hjulpet af bl.a. Novo Nordisk, mens det brede N-40 kun har leveret mere beskedne 3 %.

Orphazyme: 50% stigning forud for emission
I år har der været 2 primære drivkræfter bag stigningen indtil videre. Den første er Orphazyme, som vi har store forventninger til på sigt og i særlig grad når den forestående, forventede emission er overstået. Aktien er siden nytår gået fra kurs 72 til en aktuel kurs omkring 110. En stigning på ca. 50%. Vi indrømmer gerne at vi er overrasket over

styrken i aktien, til trods for at kassebeholdningen er ganske lille og peger i retning af en forestående emission, som bestyrelsen forventes at opnå formel tilladelse til på den ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 25. januar. Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til at gennemføre en rettet emission på op 40 % af aktiekapitalen og en fortegningsemission på op til 125% af den nuværende aktiekapital.

Det er vigtigt at bemærke, at der i første omgang kun er tale om bemyndigelser, og at det fortsat uvist om og i hvilket omfang selskabet vil vælge at udnytte en eller begge bemyndigelser. Vi bliver måske klogere på lørdag om de konkrete planer.

Positionen i Orphazyme har leveret et afkast på omkring 40.000 kr. til porteføljen, hvilket modsvarer et bidrag til årets afkast på omkring 3 %-point.

Oncology Venture mere end fordoblet
En anden væsentlig bidragsyder har været Oncology Venture, som på ganske kort tid er steget voldsomt. Aktien startede året i 1,70 SEK og nåede i denne uge op omkring kurs 4,00 SEK. Stigningen

har vi svært ved at forklare udover at henvise til den meddelelse som selskabet sendte ud i sidste uge, hvori man annoncerede deltagelsen og præ-sentationen af sin PARP-hæmmer (2X-121) på en kommende lægelig konference i Boston i slutningen af måneden, men samtidig understregede, at det ikke var en nyhed man anså som kurspåvirkende. Eller med selskabets egne ord:

”The company has chosen to publish this announcement now, even though the company is of the opinion that the contents of this announcement does not constitute information which will impact the company’s share price. However, in the light of the recent events the company finds that expedited access to this information is relevant in order to provide the highest level of transparency for the members of the general public interested in the news flow from the company.” Vi er selvfølgelig svært tilfredse med at de kraftige spekulative stigninger som vi tidligere har set, igen har vist sig i aktien. Som vi skrev i handelsmeddelelsen i mandags, lader vi ikke chancen for at bogføre en pæn gevinst glide os af hænde denne gang. Vi solgte derfor de 17.857 stamaktier vi købte i forbindelse med fortegningsemissionen. Vi bibeholder de tegningsoptioner (OV TO 2) vi modtog i forbindelse med emissionen. Disse kan endnu ikke handles på børsen, hvorfor vi har optaget dem til 0 SEK i oversigten. Værdien må forventes at være højere, da de ”gamle” tegningsoptioner (TO 1) pt. handles til knapt 0,50 SEK. TO 1 bør have en lavere værdi en TO 2 pga. bl.a. en højere udnyttelseskurs. Vi fastholder også vor oprindelige position på 25.000 stk. aktier i Oncology Venture, som vi indkøbte på kurs 3,06 SEK.

Samlet set betød stigningen i Oncology Venture en samlet realiseret og urealiseret gevinst på ca. 65.000 kr. eller hvad der svarer til 5 %-point til afkastet. Vi er svært tilfredse med endelig at blive belønnet for at have denne mere spekulative aktie i porteføljen, som igennem lang tid ikke har pyntet på porteføljeregnskabet. Igen understreger forløbet vores pointe fra sidste udgave omkring tålmodighed, timing og risiko.

Elekta – ny position
I sidste uge købte vi en position i den svenske producent af strålemaskiner Elekta, som har været presset i forlængelse af den nedjustering, der kom i november måned. Vor analytiker Morten Larsen har redegjort indgående for nedjusteringen og efter et fald i begyndelsen af det nye år helt ned til omkring 110 SEK, mente vi, at det var attraktivt at tage en position i aktien.

Vi er til fulde klar over, at trenden ikke ser pæn ud, og at vi selvfølgelig ikke er helt sikker på at have ramt bunden. Derfor købte vi i første omgang også kun en halv position svarende til en porteføljevægt omkring 5%.

Det er vores forventning at øge til 10%, hvis lejligheden byder sig. Elekta skulle trods sin fortsat høje P/E-værdi gerne tilhøre den mindre risikable del af porteføljen, og derfor har vi heller ikke forventning om store 2 eller 3-cifrede procentuelle stigninger, som det kan være tilfældet flere af de andre og mere biotech-prægede positioner i porteføljen. En tilbagevenden til kursniveauet omkring 140-150 SEK kigger vi efter i første omgang. Analytiker Morten Larsen fastholdt sit kursmål på 150 SEK i november-omtalen og så sent som i den seneste nytårsudgave, hvor Elekta også blev berørt.

Saniona rejser kapital
Fra den øvrige del af porteføljen har det været lidt fattigt på nyhedsfronten. Vi bemærker, at Saniona har indgået en finansieringsaftale, som må applauderes for sin nytænkning og tilsyneladende keren om sine eksisterende aktionærer. Aftalen giver 25 mio. SEK med det samme og derudover muligheden for et betydeligt højere beløb via lån og tegningsoptioner der kan udnyttes i flere trancher. Selv indregnet tegningsrabatten til Formue Nord synes aftalen at være omkostningseffektiv. Vi kigger lidt mere på detaljerne i næste udgave af ØU Life Science – for eksisterende aktionærer er det relevant at notere sig datoen 11. februar 2020, som er sidste dag, hvor aktien handler inkl. de tegningsoptioner der gives ”gratis” til de eksisterende aktionærer i forholdet 1 optionspakke for hver 29 aktier ejet.

På nyhedsfronten noterer vi også, at Saniona dagen før jul kunne meddele, at den mexicanske partner Medix havde indsendt ansøgning om godkendelse af Tesofensine. Det var noget senere end vores oprindelige forventning. Forude venter nu en ukendt behandlingstid og derefter skal Medix lancere produktet.

Endelig berettede Saniona få dage før emissionsmeddelelsen om ansættelsen af ny CEO, som kommer med baggrund fra den store svenske biotek-succes SOBI. CEO har erfaring indenfor kommercialisering og sjældne sygdomme, og ansættelsen giver tillid til at selskabet kan og vil gå hele vejen selv i USA med udrulningen af Tesomet indenfor bl.a. Prader-Willi. Det vil være enormt værdiskabende, men vejen dertil er fortsat lang.

Kontantbeholdning lidt ned
Efter de seneste handler i modelporteføljen er kontantbeholdningen reduceret en smule fra 291.000 til 255.000 eller omkring 3 %-point. I forhold til porteføljens samlede værdi inkl. urealiserede gevinster og tab er det en kontantandel på ca. 20%. Samme kontantbeholdning ville ved starten af 2019 have modsvaret en kontantandel på næsten 1/3, men porteføljens samtidige værdistigning betyder, at kontantandelen falder, uanset om vi sætter flere kontanter i spil eller ej. Ren matematik.

6701e91b3c8aadab5538