F52dfea6abf11cb636a8

Selvom modelporteføljen de sidste 14 dage kun har bevæget sig ganske marginalt målt på afkastet, så har det faktisk været en ganske interessant periode. De underliggende selskaber har nemlig leveret flere et par interessante nyheder, og vi har set par pæne ændringer i aktiekurserne i ugens løb. Desværre med et samlet mindre negativt afkastmæssige resultat. Det var dog bedre end benchmark, som samlet leverede en tilbagegang i årests afkast på omkring 1 %-point.

Den væsentligste nyhed blandt selskaberne var helt klart, at Orphazyme fik den særlige Breakthrough Therapy Designation status af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Det er en særlig status, som giver en række fordele i den regulatoriske proces, og som alt andet lige også forpligter myndighederne i mere eller mindre officiel grad. Konkret for Orphazymes lægemiddel Arimoclomol (i NPC-indikationen) bør det betyde en større sandsynlighed for godkendelse og hurtigere sagsbehandlingstid. Som det også er omtalt i analyseopdateringen af Orphazyme andetsteds i denne udgave, så kan det betyde Arimoclomol NPC allerede kan være godkendt i midten af 2020 – det kræver naturligvis, at selskabet meget snart får indleveret sin ansøgning til FDA.

Selskabets likviditetssituation er den største hindring for, at vi ikke med det samme øger positionen på nyheden. Vi tøver et øjeblik, men aktien ligger bestemt i toppen af vores interesseliste pt.

Zealand Pharma var igen toneangivende i porteføljen, og selvom det faktisk endte med et tilbagefald fra 222 til 212 kr. i perioden, så steg aktien faktisk helt op til 248 kr. i starten af denne uge. Med den kraftige og hurtige stigning, var det nok blot et spørgsmål om tid førend det naturlige tilbagefald satte ind. Det skete ligeså hurtigt, som aktien var steget, og den faldt på ganske få handelsdage fra 248 kr. ned til 210 kr. Faldet skete vel at mærke uden væsentlige nyheder, men dog med en enkelt anbefalingsændring fra et internationalt analysehus. Kursmålet blev sat en smule op, men anbefalingen blev sænket fra køb til hold. Det kan næppe ses som andet end en reaktion på den store kursstigning, og ikke som et udtryk for et ændret syn på selskabets forretning og potentialet.

Et af porteføljens smertensbørn, Oncology Venture, leverede flere børsmeddelelser i den forgangne periode, som også medførte at tegningsperioden for selskabets fortegningsemission blev forlænget en smule og udløb i går d. 21. november. Nyhederne var primært opdateringer på nogle af de udviklingsprojekter, som den nye ledelse har prioriteret i den omfangsrige pipeline.

Især var det værd at bemærke, at man i forhold til Dovitinib bekræftede, at ”pre-NDA”-møde forventes i 1. halvår 2020, dvs. et formøde der afholdes med myndighederne førend selskabet indsender sin ansøgning (NDA). På mødet må det forventes, at myndighederne indikerer om selskabets data er nok til at en ansøgning kan indgives. Et positivt udfald vil i givet fald medføre at Oncology Venture kan indlevere en ansøgning i

løbet af 2. halvår 2020, hvilket i sig selv vil være en historisk milepæl for selskabet. Den vil naturligvis blive overgået, når/hvis den eventuelle ansøgning bliver accepteret og sidenhen godkendt.

Det er værd at bemærke, at Dovitinib er et af de nyere projekter i pipelinen, og ikke mindst at datapakken er opbygget på baggrund af Novartis’ tidligere studier med stoffet og af Oncology Ventures retrospektive DRP-undersøgelse af den store database med patient-biopsier. Modelporteføljen tegner sine aktier, og vi forventer en afklaring af emissionens tegning ganske snart, herunder hvor stor brugen af garantier bliver.

For et andet smertensbarn, Nanovector, var regnskabsaflæggelsen ikke nogen fest. Vi ser fortsat frem til at møde selskabet i næste uge på vores investorseminar for 4. kvartal.
IRRAS faldt også på sit regnskab, men vi er ikke endnu bekymret for selskabets potentiale, selvom aktiekursen flirter med sit laveste niveau.
Immunovia leverede et pænt comeback uden den store forklaring, hvilket nok skal ses i sammenhæng med, at faldet også er kommet uden nogen synderlig forklaring. Regnskabet kan således have afkræftet, at der skulle være noget galt.

En sidste regnskabsaktuel aktie var Saniona, som også sluttede perioden stort set flad. Her kigger vi fortsat efter nyt fra Mexico.