39ffba706b6b89adadbd

Modelporteføljens afkast bærer en smule præg af en svag afslutning på markederne i går onsdag, hvilket især ramte den største position Zealand Pharma, som startede dagen omkring 270 og sluttede i 247 DKK. Et fald på omkring 20.000 eller i underkanten af 2 %-point på afkastet i løbet af kun en dag. Zealand var ikke alene om denne udvikling, som vi også så i et par andre af porteføljens større positioner, omend i mindre omfang.

Udviklingen skræmmer os på ingen måde, men vi havde et stille håb om, at porteføljen nok ville have klaret sig en smule bedre i den seneste periode, end det reelt er tilfældet. Vi har set et rimeligt comeback til flere af de vigtige positioner i det sidste stykke tid, og det er da bestemt heller ikke utilfredsstillende, at modelporteføljen nu har leveret 6,5% mod 3,5% ved sidste opgørelse, mens Health Care indekset er faldet fra +14,4% til +12,5% år-til-dato i samme periode.

Det brede Nordic-40 indeks har klaret sig bedst, men er fortsat i negativt terræn for 2020 med et afkast år-til-dato på -3,0% mod -7,2% sidst. Udviklingen ser vi som en indikation på, at der har været en mindre sektorrotation, hvor de mere brede indeks også har fået del i opturen, mens en sektor som sundhed, der har gjort det det rigtigt måske er løbet ind i profithjemtagning.

Efter længere tids tilløb er der igen kommet gang i Cantargia og den nærmer sig igen rekordniveauet fra februar. Med en stigning på over 20% i perioden fra 17,6 SEK til 21,3 SEK leverede aktien alene over 2 %-point til afkastet. Aktien vægter nu 11,5% i porteføljen, hvilket ikke er kritisk, men dog gør den til den næststørste position i porteføljen. Vi har fortsat plads til, at aktien kan løbe mere uden, at den clasher med vores syn på porteføljerisikoen. I forhold til risikobetragtningen er det fortsat Zealand, der ligger forrest på salgslisten med en vægt på 17,5%. Vi ser med tilfredshed på, at aktien har været i 270 DKK og at det nu igen ligner, at investorerne er klar til at købe aktien op til rekordniveauet tidligere på året i underkanten af 300. Det er fortsat vores målområde ift. reduktion af positionen, og i øvrigt også det nyeste opdaterede kursmål i analysen, som findes i denne udgave. Vi henviser til denne fsva. kommentarer til kvartalsregnskabet. Det er ingen hemmelighed, at vi havde en salgsovervejelse, da aktien nåede omkring 270 DKK, men vi valgte at afvente udfaldet af Lars Hatholts opdaterede analyse og offentliggørelsen af denne i dagens udgave. Således er der fuld information hos læserne om vores påtænkte handler, og der ikke kan såes tvivl om porteføljens afkast, selvom den baserer sig på papirpenge. Selvom vi ikke opererer med faste, rigide risikomålsætninger, så er en vægt på 20% en åbenlys smertegrænse for os. Det er vigtigt at se vores betragtning i lyset af grundforudsætningen om, at modelporteføljen skal kunne replikeres øjeblikkeligt (f.eks. af nye læsere) hvis det ønskes, uden at påtage sig en uhensigtsmæssig risiko, som det ville være at lægge over 20% i en biotek-aktie.

I morgen kommer der årsregnskab fra Elekta og det har vores store bevågenhed, for Elekta er en af porteføljens største positioner, og samtidig en aktie vi har tiltænkt en plads som mindre risikofyldt end de mange rene biotekaktier. Med undtagelse af IRRAS (og snart Immunovia) er det den eneste aktie med reel omsætning og drift og ikke mindst overskud.

Nordic Nanovector var kommet nogenlunde tilbage, men i denne uges regnskab skuffede man nok engang på indrulleringen til det vigtige Paradigme studie. 51 indrullerede patienter er ikke imponerende, og vores tålmodighed er efterhånden tyndslidt. Betydningen er til gengæld ikke så stor, da aktien nu vægter lige over 2%.

Nærlæsere af tabellen vil notere en lille ændring i tallene ved Saniona. Det skyldes, at vi udnyttede de fiktive tegningsoptioner TO 1’ere, hvilket har øget beholdningen med marginale 137 stk. Vi har således stadig TO 2 og TO 3 tilbage og værdien af disse (4 SEK/stk henholdsvis 9 SEK/stk) indgår i den angivne opgørelseskurs for Saniona med ca. 0,50 kurspoint omregnet. Saniona opgøres således til kurs 28 i tabellen selvom den reelt lukkede i 27,50 SEK. Forskellen er altså en beregnet værdi af TO 2 og TO 3.

Og forklaringen på, at Sanionas TO’ere – i modsætning til Oncology Ventures TO 2 – ikke har fået sine egne linjer er helt simpelt, at det af visuelle pladshensyn ikke vil give mening at lade Saniona fylde hele 4 rækker i porteføljeoversigten, når TO’erne har en så marginal værdi.

Mht. Oncology Venture TO 2 er det vores klare forventning at sælge dem ved først givne lejlighed, dvs. en ny optur i moderaktiens kurs. Vi har misset et par muligheder for et attraktivt exit, men påvirkningen på den samlede porteføljeværdi er også her marginal. Vi ser meget lille sandsynlighed for at de vil ende i pengene på udfra en forventning om at der fortsat ligger en stor udvanding forude for Oncology Venture. Ret beset må omtalen af både Saniona og Oncology Ventures TO’ere i dag anses som mere end rigeligt for 2020 med tanke på deres helt minimale betydning for porteføljeværdien. Vi agter således ikke at omtale disse yderligere førend vi sælger eller udnytter dem.

Fdd8bbbbe3106b4d7ad7