89e60164b1bfe517a257

Modelporteføljen kravlede videre op, omend det var i sneglefart i den seneste periode. Isoleret set kan fremgangen til den største position forklare hele stigningen, men der var naturligvis også stigninger og fald til de øvrige positioner sammen med lidt valutamedvind fra SEK.

Modelporteføljen er nu 3,5% oppe i år, hvilket er en smule bedre end sidste gang, hvor status var + 2,5% i 2020. Porteføljen kunne ikke følge med sektor-benchmarket, som nu er 14,4% oppe i år. I forhold til det brede N-40 indeks lagde modelporteføljen yderligere afstand, da N-40 gik tilbage i perioden og nu er 7,2% nede i 2020.

På selskabsniveau var der en stigning til Zealand Pharma på ca. 10%, hvilket var nok til at trække hele porteføljen frem med ca. 20.000 til 1,22 mio. DKK. Efter fremlæggelsen af delårsregnskabet i dag kort før redaktionens slutning ser det dog ud til at stigningen er forduftet igen. Regnskabet vil vi nærstudere og bringe en kommentar på næste udgave, men ved første øjekast savnede vi lidt information om indtægtssiden fra det seneste opkøb. Det er umiddelbart de stigende omkostninger der springer i øjnene.

Immunovia holder sig nogenlunde trods udfordringerne som også er omtalt andetsteds i denne udgave. Nordic Nanovector fortsatte sin stigning og med omkostningsreduktionerne ser det ud til at investorerne har fået lidt mere mod på aktien, selvom data-read outs er længere væk. Vi fastholder indtil videre positionen, som stadig ikke vægter meget i det store billede.

Næsten nyindkøbte IRRAS klarede sig også pænt, og det ligner at markedet er ved at have overvundet den store emission. Vi kigger fortsat efter et godt tidspunkt at øge positionen.

Sluttelig er det i denne korte kommentar værd at nævne Saniona, hvor tegningsperioden for den første tegningsoption TO 1 er åbnet. Den løber til 25. maj og som kursen ligger pt. giver det mening at udnytte optionen, der giver ret til tegning af nye aktier på kurs 25 SEK. Marginen er dog ikke stor, så vi ser tiden an og tager først en beslutning umiddelbart før udløb af tegningsperioden.

Der var ingen nye handler siden sidst, da markedet trods den lille fremgang fortsat synes at være lidt i et limbo mellem nye stigninger eller konsolidering og profithjemtagning ovenpå de flotte stigninger. Forude venter også en måske mere død sommerperiode. Vi er også lidt henholdende da vi ikke ser virkelig oplagte købsmuligheder, men omvendt heller ikke ser virkelig oplagte salgsmuligheder i porteføljen. Skal vi vælge side, kigger fortsat mest efter oplagte salgsmuligheder.

Nærstuderer man kontantbeholdningen vil man se en marginal ændring siden sidst på under 500 DKK. Det er en korrektion af en udbyttebetaling fra Elekta i februar måned, som ikke blev registreret korrekt. Fejlen er så lille, så i praksis betyder den intet for hverken årets eller den historiske performance eller kontantandelens udvikling.

D1d740dcaaf7f898fa97