384fc80b33b58816909b

Modelporteføljen har stort set fulgt med markederne op i de første uger af april. Afkastet i år ligger nu på -5,8% og det er en forbedring på ca. 5 %-point siden sidst. Det er faktisk lidt bedre end både health care indekset og det brede Nordic-40. Modelporteføljen har indhentet en smule på Nordic Health Care omend det bestemt ikke er nok til at passere og snuppe 1. pladsen.

Den store vægt af etablerede pharma- og medicoselskaber betyder, at Nordic Health nu ligger med et pænt positivt afkast på 4,3% i 2020. Som nævnt et par gange er bl.a. Novo en væsentlig bidragsyder her ligesom f.eks. Coloplast, som er aktuel i denne udgave, også yder sit bidrag. Det brede N-40 ligger fortsat et godt stykke efter med et negativt afkast på -13,1% i 2020. Ser vi konkret på modelporteføljens afkast i den forgangne periode, bærer det præg af, at der ikke er sket noget voldsomt blandt de store, ældre positioner, hvor Zealand, Immunovia og Calliditas er stort set uændret. Cantargia og Orphazyme trækker lidt op med stigninger på omtrent 10% hver.

I ”midtergruppen” er der ikke det store at berette udover, at Saniona har leveret et pænt comeback omend det også var fra et lavt niveau. Til gruppen af mindre og mere spekulative positioner finder vi også Nordic Nanovector, som også er omtalt andetsteds i denne udgave af ØU Life Science. Vi kan i modelporteføljen tilslutte os koret af skuffede investorer, der har kigget på en meget kedelig kursudvikling i aktien, hvor især den langsomme rekruttering har været ødelæggende. Med den seneste omstrukturering er der skruet ned for cash burnet, hvilket giver længere tid til at casen kan udfolde sig uden endnu en kapitaltilførsel. Positionen hører fortsat til den tunge ende, og vores overvejelse er stadig om vi skal øge eller om vi skal smide.

De seneste indkøb i form af Elekta og IBT er også stadig på comeback-stien, omend de fortsat mangler lidt for at nå i breakeven på de fulde positioner. Der ikke væsentligt nyt herfra, udover at IBT har aflagt en fuld årsrapport med en lidt mere ydmyg tone i CEO-introen omkring forventningerne til de kliniske fremskridt i 2020. De seneste indkøbte positioner i de to aktier den 13. marts er nu i plus, og det er naturligvis en overvejelse værd i disse volatile tider, hvor gevinster til tider kan være flygtige på kort sigt. På nyhedsfronten har der naturligt nok pga. påsken været relativt stille. Den væsentligste nyhed er IRRAS’ fortegningsemission, som nu er overstået. Trods en betydelig rabat lykkedes det ikke at få fuldtegnet emissionen, hvilket betød, at over 40 % af aktierne måttes tegnes via garantitilsagn. Det ser ikke pænt ud – også selvom man tager i betragtning, at timingen ikke har været god.

Vi ser det som et tydeligt tegn på, at aktien ikke har manges interesse pt. og det kan bestemt hjælpe potentialet på sigt, hvis stemningen i investorkredse skulle vende.

I modelporteføljen har vi udnyttet de fiktive tegningsretter, og det vil der blive udsendt særskilt handelsbesked om i morgen, ligesom vi vil vurdere om den samlede position i aktien er tilpas. Emissionsdeltagelsen betyder også, at kontantbeholdningen i oversigten reelt er lidt lavere, hvis man fratrækker de kommende, nye IRRAS-aktier.

InDex Pharmaceuticals har i dag torsdag udsendt meddelelse om forløbet af møderne med både FDA og EMA omkring en potentiel opstart af det afgørende fase 3 studie. Det er naturligvis positivt, at der er banet vej for det næste skridt i processen, hvortil vi også bemærker kommentarerne om en positiv indstilling hos myndighederne i forhold til et mere progressivt/fleksibelt/adaptivt design af fase 3 studiet, således at det ikke bliver et dyrt ”klassisk big pharma fase 3 studie” med 1000 patienter.

Vi bemærker dog også, at selskabet ikke vil gå i gang med noget studie førend ”sundhedssituationen” er normaliseret igen og man har sikret sig finansiering af studiet. Hvad det sidste konkret betyder er svært at sige, men det fremgår klart, at InDex fortsat præsenterer resultater og udviklingsstrategi for potentielle partnere. Vi foretrækker en partneraftale, om end vi også må indrømme, at formuleringerne i meddelelsen ikke ligefrem indikerer at man er meget langt i partner-samtalerne. På kandidatlisten finder vi fortsat selskaber som Bavarian Nordic, Xspray m.fl. Det lykkedes overraskende hurtigt for emissionsbankerne at få placeret aktierne fra tegningsgarantien i Bavarian, og det gav et flot kursløft til aktien, som vi desværre ikke havde nået at få med i porteføljen endnu, da vi var for forsigtige.

Xspray meldte i denne uge om en Covid-19 forsinkelse i forbindelse med opstarten af et bioækvivalens-studie på ca. 3 mdr. Tidligere var forventningen en opstart primo 2. kvartal, nu forventes det ultimo kvartalet. Det betyder, at hele processen rykkes, omend vi ikke anser det som noget alvorligt, udover at forsinkelser i biotek-industrien sjældent er gode. Aktien er således fortsat på overs observationsliste mhp. et køb.

4a8b0a6878eab4a06c83