37349145c405480744e5

Det blev til endnu en flot periode for modelporteføljen som nu er oppe med 19,3% i 2020. Det er betydeligt bedre end begge benchmark-indeks. Selvom det er lidt lavere end højdepunktet, der blev nået midt i den forgangne 14-dages periode, hvor afkastet var over 20%, er vi naturligvis fuldt ud tilfredse med forløbet, og vi ser fortsat et godt potentiale porteføljens positioner.

Det nordiske benchmark indeks gjorde det også godt i perioden og ligger nu på 12,9% år-til-dato, mens det brede N-40 indeks ligger 8,2% oppe.

Der har ikke været handlet siden sidste opdatering, men vi ser flere muligheder, som vi agter at agere på i den kommende tid.

Kontantbeholdningen er således fortsat uændret omkring 360.000, hvilket modsvarer en kontantandel på ca. 25% i forhold til den samlede porteføljeværdi. Det er således modelporteføljens stigende kursværdi, der betyder, at kontantandelen er faldet fra små 30% i sidste udgave til 25,6% denne gang.

Nøgletallet for investeringsgraden i grafikken medtager ikke de urealiserede gevinster/tab i sin opgørelse. Det er et nøgletal, som vi agter at udfase i vor kommende revision af modelporteføljens grafiske udseende.

Selskabsnyheder
På nyhedsfronten var der 2 store nyheder fra emissionsland. Som vi ganske kort nåede at tilføje sidste gang gennemførte Orphazyme den længe ventede emission, som sikrede finansiel stabilitet et godt stykke ud i fremtiden. Den store interesse fra bl.a. udenlandske investorer bekræftede også vort fortsat positive syn på casen. Ellers henviser vi til Lars Hatholts opdatering på casen i denne udgave. Derudover har Cantargia netop gennemført en ligeledes ganske succesfuld rettet emission i løbet af et par timer onsdag aften. Der blev hentet 410 mio. SEK til kurs 22,50 SEK hos en bred kreds af institutionelle investorer med en lille rabat i forhold til børskursen på 24 SEK. Det validerer endnu engang casen, værdiansættelsen og den seneste kliniske udvikling i selskabet. Aktiekursen er i dag torsdag heller ikke faldet nævneværdigt ovenpå gårsdagens emission, hvilket også må anses som et betydeligt signal om styrke. Vi kigger fortsat efter en kurs omkring 30 SEK, som også er kursmålet i David Myginds seneste analyseopdatering i december. I perioden op til emissionen har selskabet meddelt om en succesfuld opskalering af produktion af lægemiddelkandidaten CAN04, således at de fremtidige kliniske studier kan håndteres.

Porteføljens største position, Zealand Pharma fortsatte sin kursstigning. Den senest stigninge kom ovenpå meddelelsen om, at man har lagt et bud på 23 mio. USD for et amerikansk selskab, der er i betalingsstandsning. Budprocessen er ikke afgjort, men hvis succesfuld, vil man med et snuptag få en betydelig kommerciel organisation i USA indenfor sit område. Det vil være et stort skridt på vejen til at blive klar til de kommende års forventede lanceringer af op til 3 egenudviklede lægemidler. Med lidt forsinkelse tog markedet vel imod nyheden

og aktien flirter nu med en kurs tæt på 300 DKK. Dermed er vi igen havnet i den situation, hvor vi er tæt på at reducere modelporteføljens position af risikomæssige hensyn.

IRRAS meddelte, at man er ved at gøre klar til en emission, hvilket har lagt et vist pres på kursen efterfølgende. Vi har fortsat kun en mindre position og er således klar til at øge i forbindelse med emissionen, hvis vilkårene og udsigterne er attraktive.

Oncology Venture faldt yderligere tilbage efter en nyhedsfattig periode. Det er helt på linje med den mulighed vi kiggede efter, da vi reducerede i beholdningen i januar måned. Vi kigger nu efter et attraktivt sted at genkøbe den solgte position. For Saniona er det værd at notere, at aktien nu handles eksklusiv Unit-retter, som giver mulighed for at modtage tegningsoptioner som en kompensation for den nylige, rettede emission. Selskabet meddelte også, at man kigger efter en ny CFO med base i USA. Dermed er den amerikanske satsning om at gå hele vejen alene nu tydelig. Vi har tillagt værdien af de tildelte Unitretter i oversigten – den er ca. 0,85 SEK per aktie.

808c865d61e4cd23ab3b