Porteføljen fortsatte sin optur og krydsede 35% afkast år-til-dato, hvilket er 3,5 gange afkastet for det brede nordiske indeks og næsten dobbelt så højt som det dedikerede nordiske health care indeks. Vi benyttede den flotte stigning i særligt én aktie til at hjemtage lidt profit. Dermed er kontantbeholdningen fortsat høj, trods vores nylige køb af Orphazyme, der faldt sammen med omtalen sidste gang.

Porteføljen på nu næsten 1,6 mio. står nu igen med et positivt problem, idet vi stadig er på udkig efter nye positioner. Kontantandelen er igen oppe på 28% efter at vi i sidste uge solgte ca. 25% af beholdningen i Cantargia. Salget var næppe overraskende, da vi havde varslet, at positionen var begyndt at blive for stor til porteføljen. Salget var således ikke grundet i en manglende tro på aktien, men udelukkende et risikohensyn. Det skal også siges, at i biotekverdenen skal man ikke være bleg for at tage lidt gevinst undervejs for en sikkerheds skyld.

Det sidste er naturligvis op til den enkelte investors risikotilgang, men det er i hvert fald vores tilgang, at vi også tager profit undervejs. Det betyder omvendt også, at vi aldrig kommer til at ride hele vejen med en fuld position fra kurs 50 til 2000+ i f.eks. Genmab. Mindre kan dog også gøre det, og selvom vi har solgt ud én gang undervejs i Cantargia, er det åbenlyst, at den stadig er tung nok til at bidrage godt til afkastet. Aktien er også den klart bedst performende aktie i porteføljen – både i dag og historisk.

Den har ligget i porteføljen siden februar 2017, og viser dermed, at det tager tid og kræver tålmodighed at skabe gode afkast. Derfor er det også vigtigt med en hvis spredning i porteføljen. Vi solgte 2.500 stk. Cantargia aktier til kurs 50 SEK med en gevinst på over 600%. Efter justering for en faldende SEK i perioden er den realiserede gevinst ”kun” på 568% i porteføljens DKK-regning, som det fremgår af porteføljeoversigten.

Vi har 7.000 stk. tilbage med en anskaffelsessum på 6,85 SEK og en aktuel kurs på 52,40 SEK. Positionen vægter trods udsalget med 16,4%, og det er derfor stadig en aktie, hvor vi vil være på salgssiden, hvis vi ser flere stigninger og/eller vi kommer tættere på næste datapunkt. Vi henviser i øvrigt til analysen fra David Mygind på side 6.

Det er naturligvis et positivt problem at skulle ”tvangssælge” dele af en position, når den stiger voldsomt. For nye læsere kan vi lige gentage, at i lyset af at modelporteføljen skal kunne replikeres når som helst, har vi en politik om, at ca. 20% er den maksimale vægt en given aktie kan have i porteføljen til alle tider.

En aktie vil på købstidspunktet aldrig have en vægt på mere end ca. 10%, og derfor er det kun et problem, der opstår, når en aktie stiger meget – eller i det forhåbentlig ikke relevante scenarie, at resten af porteføljen skulle falde voldsomt.

Ellers er denne ikke så meget nyt at tilføje fra den øvrige del af porteføljen, udover at vi glæder os over, at de lidt større positioner er i fremgang igen. Dvs. Immunovia, Zealand og Calliditas.

Vi ser med glæde på, at der egentlig er kommet gang i Zealand Pharma efter længere tids dvale. Dermed begynder vi for denne aktie også at nærme os et punkt, hvor vi bliver nødt til at reducere. Vi har tidligere luftet niveauet i underkanten af kurs 300 DKK, og det mener vi stadig er aktuelt at kigge efter som det område, hvor vi agter at reducere. Aktien vægter aktuelt lige over 15% og det seneste kursmål fra Lars Hatholt her i ØU Life Science er 315 DKK.

Immunovia leverede en opdatering i form positive resultater fra valideringsstudiet af sin cancer-test IMMray PanCan-d. Det var én af de sidste hurdler inden lanceringen kan påbegyndes her i 4. kvartal. Aktien ligger solidt i porteføljen nu, og vi ser frem til selskabets præsentation på den næste ØU Life Science konference d. 21. oktober, hvor der stadig er få ledige pladser. Herefter vil det ikke være utænkeligt at kursmål og anbefaling bliver opdateret. Efter længere tids tilløb doblede vi positionen i Orphazyme , således at den igen blev en 10% position.

Aktien halter stadig, og ligger lige under den nylige emissions- og noteringskurs på 70 DKK. Vi ser det stadig som lidt efterslæb/overhang fra emissionen og noteringen i USA, der indtil nu ikke har været nogen fest.

Der kan næppe være tvivl om, at aktien ser undervurderet ud, og vi regner stadig med, at der ligger en god kursmæssig optur, når vi kommer tættere på det meget afgørende 1. halvår 2021, som byder på 2 vigtige studieresultater og en mulig godkendelse i USA i NPC-indikationen. Kandidatlisten Vi tilføjede sidst Oncopeptides til kandidatlisten, og denne gang tilføjer vi Asarina Pharma, hvor vi begynder at nærme os de næste kliniske data i sandsynligvis 2. kvartal 2021. Dermed kan aktien står overfor en mere spekulativ optur snart, og da vi på nedsiden ikke er så langt fra kassebeholdnin – gen, begynder den at se attraktiv ud.

Steen Albrechtsen