4eee8aa9fb8b8dfcec1e

Tallene taler deres tydelige og næppe overraskende sprog. Det har bestemt ikke været nogen god periode for Modelporteføljen, som igen måtte notere massive kursfald i takt med de store markedsfald. Selvom der var oparbejdet en god stødpude forud for kursfaldene, så er porteføljen nu i et stort minus for året med et negativt afkast på -18,5%. Det er dårligere end det nordiske health care referenceindeks, hvor de store pharmaselskaber vægter tungt, mens det til gengæld er bedre end det brede N-40 indeks og også bedre end Nasdaq Biotech og det europæiske Next Biotech.

Modelporteføljen er gået fra et positivt afkast på 7,5% i sidste udgave til et negativt afkast på 18,5% denne gang. Med en høj andel af biotek-aktier, som endnu ikke har produkter på markedet, er det ikke overraskende, at porteføljen falder meget i ”risk-off” perioder. At risk-off perioden denne har gang har været så massiv har naturligvis overrasket os – og stort set alle andre. Baggrunden herfor starter med C og

slutter på virus, så den er der ikke nogen grund til at gå dybere ind i.

At mange andre professionelle investorer og forvaltere har lidt store tab er en ringe trøst. En ligeså ringe trøst er det, at vi ikke har set væsentlige negative selskabsnyheder. Faldet er således bredt funderet over en bred kam. Endelig er der også en effekt fra valutaudviklingen på et par %-point, hvor SEK og NOK har haft nogle særdeles svære dage og uger. Porteføljen køres i DKK trods sine massive overvægt af svenske aktier.

Til gengæld er det en trøst at porteføljen stadig har tørt krudt at skyde med.

Øget igen i Elekta og IBT
Som det blev meldt ud i handelsmailen benyttede vi fredag d. 13. marts til at øge i modelporteføljens to nyeste medlemmer. På nuværende tidspunkt har det vist at være for tidligt at gå ind, men vi gør os ingen forhåbninger om at ramme bunden helt præcist, og øger derfor ad flere omgange med tidsmæssigt mellemrum.

Vi øgede eksponeringen i både Elekta og Infant Bacterial Therapeutics, som vi næsten lige har omtalt indtil flere gange. Som sådan er der ikke grund til at behandle disse indkøb voldsomt meget, da investeringscasen i disse to aktier ikke er ændret voldsomt siden det første indkøb i slutningen af februar. Det er kun kursen, der er voldsomt forandret. Vi ser ikke, at corona vil ændre nævneværdigt for behovet for strålekanoner, ligesom vi med det anseelige kursfald er indforstået med – og bliver kompensereret for – at der kan komme lidt forsinkelser i indrulleringen fsva. IBTs fase 3 studie.

Hvad skal der tilkøbes?
Det næste og måske vigtigste spørgsmål er:

Hvad vi så kigger efter at sætte den næste portion i? I porteføljen er der flere hensyn at tage.
• Først og fremmest handler det om risikostyring, og selvom vort fokus er at øge risikoen i disse tider efter den store korrektion, så er der en væsentlig tilføjelse: SELEKTIVT.
• Det handler ikke om blindt at øge bredt på tværs af porteføljen og sætte de sidste kontanter i spil – corona har skabt en ny virkelighed og en ny risikoforståelse, og det må vi holde for øje.
• Derudover skal vi sikre en god spredning og fordeling blandt aktierne i porteføljen. Derfor vil vi pt. ikke øge i aktier, der nærmer sig 10% vægt. Det udelukker principielt Zealand, Orphazyme, Cantargia og de 2 nyankomne Elekta og IBT.

• Dernæst har vi et stort fokus – som bestemt ikke er blevet mindre henover de sidste par uger – på selskaber med en solid kassebeholdning, og som ikke er så langt fra kommercialisering og væsentlige data-readouts. Allerhelst fase 3-studier. I denne kategori kunne vi godt finde Calliditas, som vi aldrig rigtig nåede at få en god position i forud for den flotte optur i aktien.
• Vi ser, at flere af positionerne i porteføljen halter gevaldigt på afkastet, og som hovedregel anser vi de fleste af dem som for risikofyldte i øjeblikket, og vi forventer ikke at øge deres andele, ligesom det heller ikke kan udelukkes at vi vil reducere nogle af postionerne på en stærk rebound i markedet, når panikken har lagt sig lidt.

Undtagelsen blandt de afkasthaltende aktier er IRRAS, hvor den forventede emission nu er annonceret. At det kursmæssigt skulle gå så galt forud for emissionen, og at emissionen blev så stor som den blev, lå naturligvis ikke i kortene, men spørgsmålet er nu hvornår nok er nok. Og med den ret store emission på et kursmæssigt meget kritisk tidspunkt har aktionærerne næsten ikke andet valg end at

gå med. Med andre ord er det det store plaster der bliver revet af – forhåbentlig. Til gengæld bør emissionen også være den sidste.

Vi har flere selskaber på kandidatlisten – og de fleste stammer fra vort dækningsunivers, og nogle er måske også tidligere bekendtskaber. F.eks. er det næppe utænkeligt at Bavarian Nordic kunne finde vej til porteføljen ifm. emissionen, men også et emne som Xspray kunne være interessant efter den seneste tids nyheder – herunder ikke mindst oplistningen til den ”store børs” Nasdaq OMX.

Porteføljens kontantandel er aktuelt lige over 20% og 3-4 positioner mere af op til 5% vægt er vores målsætning for den kommende tid. Det vil efterlade os næsten fuldt investeret, og lidt mindre investeret, hvis vi støder ind i nogle oplagte salgsmuligheder i denne ”nye virkelighed” der er indtruffet i porteføljen og ikke mindst i sektoren.

Bddbe1b18f4827b2b56a