stock market concept , stock market crash

Den forgangne periode har sendt modelporteføljen pænt nedad. Det er en ringe trøst at porteføljens to benchmark også været ramt på afkastet, hvor især dagene omkring måneds– skiftet var hårde.

Modelporteføljen ligger igen lige under 1 mio. kr., hvilket også betyder, at den ikke længere er fordoblet siden opstarten i 2015. Den seneste periode har kappet omkring 9 %-point af afkastet for i år og nedbragt afkastet år-til-dato fra 36,4% til 27,4% per lukkekurserne d. 9/10-2019. For de 2 benchmark-indeks lyder dommen på -4 %-point for Nordic Healthcare og – 2,5 %-point for Nordic-40 indekset. Modelporteføljen er naturligvis særligt hårdt ramt relativt set, alene af den grund at afkastet år-til-dato lå betydeligt højere end benchmark. Ser man derfor isoleret set på afkastet i perioden er det for modelporteføljen på -6,6%, -3,4% for Nordic Health Care og -2,2% for Nordic-40.

Det er ikke overraskende at modelporteføljen rammes hårdt i perioder, som man kan kalde riskoff perioder, hvor investorerne gerne vil af med risiko. Blandt de forreste i køen står biotek-aktierne, og det gælder i særlig grad modelporteføljen, som i øjeblikket kun har ganske få aktier med reelt produktsalg. Mange er dog forholdsvis tæt på markedet, og det er naturligvis med baggrund i den værdiskabelse, der kan ligge i perioden op til et fase-3 resultat eller en endelig markedsgodkendelse at mange af positioner er taget ind.

Der har ikke været nogen nyhedstom fra porteføljeselskaberne, hvilket indikerer, at periodens fald ikke bunder i selskabsspecifikke udfordringer eller fejlskud.
Nordic Nanovector meddelte, at man har indgået en leveringsaftale på det vigtigste stof, der indgår i deres lægemiddelkandidat Betalutin. Det sikrer både den fortsatte kliniske udvikling og en parathed i forhold til en eventuel kommercialisering. Trods det svagt optimistiske budskab i aftalen, er det dog ikke noget vi tillægger stor værdi på nuværende tidspunkt.

Calliditas kunne berette om mødet med de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA), som er positivt indstillet overfor en hurtigere godkendelse af Nefecon i form af en såkaldt betinget godkendelse inden B-fasen af det igangsatte fase-3 studie (NefIgArd) er tilendebragt. Aktien kunne som den eneste fremvise en kursstigning i perioden – omend beskeden.

Du kan finde perfomancegrafen på lifescience.ugebrev.dk