1aa20cf0f96ff6a92c4f

Det blev til en stigning på omkring 45.000 DKK i absolutte tal til porteføljen og en stigning i afkastet år-til-dato fra 30% til 35,5%. Dermed flirter porteføljen igen med årets højeste niveau, men den gode udvikling var ikke nok til at slå udviklingen i Nordic Health Care Index, som endnu engang hentede lidt ind på porteføljens forspring i 2019-afkastet. Med referenceindeksets afkast på 22,4% er der dog stadig et stykke vej op til modelporteføljens 35,5% i år. Det mere brede benchmark Nordic-40 kunne ikke følge med Life Science sektoren og kunne kun præstere en fremgang fra 16% til 18,1% målt på afkastet år-til-dato.

Zealand Pharma fortsætter sin vilde fremdrift, og modelporteføljen begynder snart at være i en position igen, hvor vi måske må se os nødsaget til at reducere i eksponeringen. Ligesom ved sidste reduktion d. 11. april handler det ikke om manglende tiltro til selskabet og dets potentiale, men det er i stedet en ren og skær risikobaseret porteføljebeslutning. Her vægter det naturligvis at porteføljen – selvom den er fiktiv – ikke skal ses som en lukket ”investeringsfond”, men som en fond investorerne løbende kan gå ind og ud af og replikere. I det lys kan man uhyre sjældent forsvare at lægge 20% ellere mere i én position.

Aktien har i øvrigt nu passeret vort seneste kursmål på 200 DKK og ligger ca. 10% over kursmålet. Det er fortsat indenfor en normal udsvingsgrænse, og således isoleret set ikke et salgsargument.

Der var fremgang at spore til Cantargia efter et par svage uger, hvor kursen er sivet stille og roligt nedad i en nyhedsfattig periode. Der synes igen at være et begyndende fokus på den nyhedsstrøm, der kan forventes fra selskabet i de næste par måneder. Det kan heller ikke vare længe førend selskabet bør kunne opdatere på forløbet af det pre-IND-møde man ansøgte FDA om i september måned.

Der var også stigninger til Calliditas, som vi har omtalt i denne og i sidste udgave af ØU Life Science. Saniona leverede også en solid fremgang og ligger med en aktiekurs omkring 28 SEK med en solid stigning på 10 SEK på 3 mdr. eller hvad der svarer til ca. 60%. Vi kigger her fortsat frem mod regulatorisk nyt fra den mexicanske partner Medix, som bør kunne komme inden årets udgang.

Den meget volatile Nordic Nanovector oplevede også et mindre kurscomeback, men langt fra nok til, at den nærmer sig vor købskurs. Med den nylige emission overstået venter vi nu, at selskabet kan klare sig finansielt hen til de vigtige kliniske data i 2020, der er blevet forsinket indtil flere gange. Aktiens volatilitet kan blive en styrke, når/hvis de til tider vilde norske spekulanter igen får kig på aktien. Det ser vi bestemt som en mulighed forud for de kliniske data, og det er i øjeblikket herfra vi ser aktiens kurspotentiale pt. Selskabet præsenterer i øvrigt på vores kvartalskonference d. 27. november. 2019 (Se annonce nedenfor)

Der var en væsentlig tilbagegang at spore hos Immunovia og IRRAS. Førstnævnte kunne notere en tilbagegang fra 144 SEK til 122 SEK eller ca. 15%. Det er sket uden selskabsspecifikke nyheder og den nærmeste forklaring er, at selskabets peers også har haft det lidt svært på det seneste. Selskabet aflægger regnskab i morgen fredag d. 8. november, og vi forventer at kunne bringe en analyseopdatering efterfølgende.

IRRAS er faldet ca. 10% siden sidst – også her uden selskabsspecifikke nyheder. Selskabet rapporterer regnskab d. 14. november og vi ser naturligvis frem til en opdatering fra selskabet på flere væsentligt punkter.

Endelig er det værd at nævne Oncology Venture, hvor vi efter at have vurderet prospekt og set indtil flere selskabspræsentationer har besluttet at tegne aktier i emissionen for de t-retter vi er blevet tildelt.

Vi øger dermed ikke signifikant i positionen, hvilket hænger sammen med aktiens generelle risikoniveau og erkendelsen af at den genopbygning af investortillid, som den nye ledelse har iværksat kommer til at tage tid. Den generelle forventningsafstemning med investorerne vil givetvis skuffe nogle, mens det omvendt tager tid at ”vinde nye over”.

Der skal med andre ord opbygges en track record og der synes at være lidt langt til store kurstriggere – eller value inflexion points som ledelsen selv kalder det. Her kigger vi i første omgang hen mod en opdatering på de pre-NDA samtaler som selskabet vil holde med FDA i det nye år om det tidligere Novartis-projekt Dovitinib. Med andre ord synes der at være et vindue på 3-6 mdr. hvor vi kan positionere os yderligere, hvis der viser sig en attraktiv mulighed. Man skal bestemt heller ikke underkende emissionens størrelse, som trods det, at den er garanteret kan føre til et salgspres umiddelbart efter gennemførelse. Dertil kommer kursudviklingen henover de seneste uger, hvor kursen faktisk er gået under tegningskursen (hvis man ikke tillægger den medfølgende warrant værdi).

C1ba38999e3d03ecc583