Årets første kvartal har overordnet set været præ-get af en positiv nyhedsstrøm fra en række af de ledende nordiske Healthcare-selskaber, hvilket da også har ført til pæne tocifrede procentvise kursstigninger i de underliggende nationale nordiske Healthcare indeks. Det danske OMX Copenhagen Healthcare Index har performet bedst med en kursstigning på 24%.

Kursudviklingen har dog hidtil været langt mere afdæmpet her i marts måned, båret af generel uro på finansmarkederne. På selskabsniveau har den absolutte højdespringer rent kursmæssigt været det svenske biotekselskab Diamyd Medical, som er steget med hele 162%. Stigningen kommer efter meddelelsen om, at man på diabetes-konferencen IDS i dagene 12-16. april vil offentliggøre immunologiske data for et placebokontrolleret studie med diabetes type-1 vaccinen Diamyd, som testes i kombination med D-vitamin og det smertestillende middel Ibuprofen. Markedet tolker varslingen derhen, at data vil være positive, men med en så voldsom kursstigning skønner vi, at det bliver vanskeligt at leve op til markedets forventninger, selvom vi dog forventer positive resultater.

I februar fremlagde Genmab positive kliniske data fra et vitalt studie med antistoffet Daratumumab i svært syge knoglemarvskræftpatienter, som har ikke haft tilstrækkelig gavn af eksisterende medicin. Forsøget viste en responsrate på 29%, hvilket vi vurderer er tilstrækkeligt til at opnå markedsgodkendelse i løbet af det kommende års tid. Vi forventer at de fulde kliniske resultater præsenteres på cancerkonferencen ASCO i slutningen af maj. Kursen på Genmab-aktien er steget med 29% i år.

I marts har Bavarian Nordic indgået en markant aftale for prostatakræftvaccinen Prostvac, som særligt bemærker sig via valget af partner Bristol Myers Squibb, som er en førende aktør inden for antistofbaseret immunterapi. Vi vurderer at samarbejdet vil skabe markante synergieffekter fremadrettet. Bavarian Nordics aktiekurs er steget med 70% i år.

I marts har Zealand Pharma og partneren Sanofi meddelt, at Lyxumia i et omfattende studie er frikendt for hjertekar-bivirkninger. Dette betyder, at vejen nu er banet for godkendelse i USA i 1. halvår 2016.

Novo Nordisks fedmemiddel Saxenda har i marts opnået markedsgodkendelse i Europa. Stoffet er tidligere godkendt til diabetespatienter under navnet Victoza (liraglutid), men på et lavere dosisniveau, hvorimod Saxenda består af højdosis liraglutid (3 mg). Vi vurderer, at Novo Nordisk får yderst vanskeligt ved at sælge Saxenda som selvstændigt fedmemiddel i Europa, da fedme fortsat ikke anerkendes som en decideret sygdom. Til gengæld giver Saxenda Novo Nordisk større muskler i forhold til at forsvare markedsandele på diabetes markedet.
Lundbeck har af de europæiske myndigheder i marts fået tilføjet kognitive forbedringer til indlægssedlen for depressionsmidlet Brintellix. Vi vurderer, at den forbedrede label vil have en moderat positiv effekt på Brintellix-salget i regionen. Til gengæld er myndighedernes opbakning vigtigere i forhold til troværdigheden af et nystartet proof-of-concept fase II forsøg, hvor Brintellix testes i den kognitive adfærdslidelse ADHD.
Veloxis Pharmaceuticals har været en af årets negative historier hidtil. Aktien er faldet med 25%, hvilket vi vurderer skyldes en rimelig manglende tro på, at man ikke får held til at omstøde en eksklusivitetskrænkelseskendelse fra FDA for transplantationsmidlet Envarsus, som betyder at det først må lanceres på markedet i sommeren 2016.

Peter Aabo 

Læs hele udgivelsen her