Vi fortsætter med corona-nyt, denne gang med primært fokus på vaccineudviklingen. Disclaimeren er den samme som altid, hvilket vil sige, at vi kort vil opdatere på udvalgte nyheder med forbindelse til corona. Ikke nødvendigvis toneangivende nyheder, men blot nyheder der er kommet vores vej i de seneste par uger, og som vi synes kan være interessante at viderebringe.

På vaccine-fronten starter vi med Moderna, som i en SEC-filing åbnede lidt mere op for informationerne omkring deres vaccine-ordre og -aftale med de amerikanske myndigheder. Bl.a. er der tale om at en succes fee på 300 mio. USD indgår i aftalen om de første 100 mio. doser til 1,5 mia. USD, hvis vaccinen opnår godkendelse inden 31. januar. Optionerne på 3 x 100 mio. doser er dyrere og prises til 1,6 mia. USD. Dertil kommer et beløb på 600 mio. USD til at dokumentere primært produktionen.

Som nævnt sidst kommer denne vaccineaftale oveni to tilskud på samlet omkring 1 mia. USD til at fremskynde udviklingen. Det er måske ikke helt forkert at konstatere, at der ikke bliver sparet på noget hos den amerikanske regering.

Ellers er det værd at bemærke, at Pfizer og BioNtech har ændret lidt i deres topvaccinekandidat forud for det igangsatte face 3 studie. Backup-kandidaten har færre bivirkninger, men samme effekt.

Novavax, som det på det seneste har virket lidt bagud i kapløbet om vaccinerne, er tilbage i kampen med en ordre til de engelske myndigheder. Ifølge aftalen skal der leveres 60 mio. doser af Novavax’ NVX-CoV2373, ligesom der er indgået aftale om at gennemføre et fase 3 studie med 9.000 patienter (18-85 år) i Storbritannien med forventet opstart i 3. kvartal. Levering kan ske i 1. kvartal 2021. Det er endvidere (sandsynligvis) en del af aftalen, at det antigen, der indgår i vaccinen produceres på Fujifilms engelske fabrik.

Johnson & Johnson er også ved at være oppe i omdrejninger og er tæt på at skyde deres fase 3 studie i gang. Det vil starte i september og bliver det største globale covid-19 vaccinestudie med en planlagt indrullering på op til 60.000 patienter. På vaccinefronten slutter vi denne gang med tyske CureVacs meget veltimede børsnotering i USA. Selskabet blev børsnoteret til en kurs på 16 USD og hentede 245 mio. USD. Siden noteringen d.

14. august har kursen ligget over kurs 55 USD. En imponerende stigning i betragtning af, at selskabet fortsat kun er i gang med fase 1 forsøg i Tyskland og Belgien med deres vaccinekandidat. Der forventes resultater fra studiet i starten af 4. kvartal, hvorefter det er planen at opstarte fase 2b/3 kliniske studier umiddelbart derefter (stadig i 4. kvartal).

Allerede få dage efter noteringen fik aktien et ekstra boost fra meddelelsen om, at CureVac forhandler med EU-kommissionen om en ordre på 225 mio. doser med option på yderligere 180 mio. doser. Der forlyder dog ikke noget om priser endnu, men som perspektiv kan det nævnes at CureVac pt. har en markedsværdi på ca. 10 mia. USD ved kurs 60 USD.

Curevac hentede 640 mio. USD i en privat finansieringsrunde i midten af juli med støtte fra bl.a. den tyske regering. Selskabet har en række øvrige vacciner under udvikling, men de er alle i fase 1 eller tidligere. For det hjemlige danske islæt på vaccinefronten – ExpreS2ion – var der flere nyheder i den forgangne periode. For det første – og vigtigst for kursen – offentliggjorde man planerne om en fortegningsemission på op til 216 mio. SEK, som bl.a. skal hjælpe med finansiere deltagelsen i konsortiet omkring udviklingen af en corona-vaccine i samarbejde med bl.a. Bavarian Nordic. Det er bestemt ikke nyt, at selskaber benytter flotte kursstigninger til at rejse ny kapital, når muligheden byder sig.

Emissionen gennemføres som en fortegningsemission på 131 mio. SEK med warrants (85 mio. SEK), og det modsvarer en tegningskurs på 12 SEK per aktie eller en rabat på ca. 50% til kursen. ExpreS2ion kunne et par dage tidligere offentliggøre lidt flere detaljer om det forventede udviklingsforløb for Covid-19 vaccinen. Der forventes nu resultater fra det første fase 1/2a studie i slutningen af 1. kvartal 2021.

Efter planen vil det blive efterfulgt af opstarten af et stort fase 3 studie allerede i 1. halvår 2020 med forventeligt 20-30.000 patienter. Hvis alt går vel, kan vaccinen være klar til salg inden udgangen af 2021. Sluttelig er det som perspektiv værd at nævne, at den tidligere FDA-chef Scott Gottlieb som i dag er konsulent (og bl.a. sidder i Pfizers bestyrelse) i et interview på CNBC gav udtryk for, at de ambitionerne om fase 3 resultater allerede i september/oktober kan være for optimistiske, og at de kræver, at vaccinerne er 70-80% effektive. Hans udgangspunkt er, at vaccinerne forventeligt kun er 50-60 % effektive, og følgeligt vil det tage lidt ekstra tid at få et data readout.

I anden sammenhæng gav Gottlieb iøvrigt udtryk for, at FDAs nødgodkendelse i søndags af blodplasma-behandling mod Covid-19 ligger indenfor de regulatoriske rammer, trods det spinkle kliniske studiegrundlag (kun 1 arm i studiet), fordi intet tyder på, at der er seriøse bivirkninger. Til gengæld skal der kræves opfølgende studier, således at man kan få valide data på effekten via placebokontrollerede studier. Blodplasma-behandlingen ser ud til at være den behandling som aktuelt promoveres af Trump. En række ”uheldigt timede” tweets fra præsidenten og kommentarer fra andre i administrationen

(bl.a. stabschefen) kunne klart give det indtryk, at FDA var blevet presset til en meget (for) hurtig godkendelse. Tiden vil vise om det går ligesom med klorokin, hvor studier endte med ikke at vise effekt og nødgodkendelsen blev trukket tilbage. En sidevinkel på blodplasmabehandlingen er, at flere eksperter har udtrykt bekymring for, at det kan blive svært at rekruttere patienter til placebo-/lodtrækningsstudier, hvor man kan risikere ikke at få behandlingen, når blodplasmabehandlingen bliver promoveret så kraftigt som den gør fra Det Hvide Hus.

Falder du over en interessant corona-historie som kunne tænkes at være relevant for disse spalter er forslag og tips altid velkomne på [email protected]

Steen Albrechtsen