panorama city blurring lights abstract circular bokeh on blue background with horizon, closeup

Elekta aflagde 1. kvartalsregnskab den 22. august for det forskudte regnskabsår 2019/2020. Regnskabet følger ganske godt vores tanker omkring udviklingen i investeringscasen, og vi ser ingen grund til at ændre i vores positive syn på aktien, hvorfor vi fastholder vores Købs-anbefaling og kursmål på 150 SEK.

14b4ddcab6ef8a54bcd1C46cb344fe08e523486bBce45b444badc5bacb56

Elekta øgede i 1. kvartal ordreindgangen organisk med 32% til 4.390 mio. SEK, hvilket var hele 11% over analytikernes konsensusforventning inden regnskabet. Den stærke ordreindgang var drevet af storordren på 9 unity-maskiner fra GenesisCare, men selv uden denne ordre ville Elekta have vækstet ordrebogen med en tocifret vækstrate.

Bruttomarginløft uden EBITA-effekt
Salgsvæksten endte på 9% organisk, mens EBI-TA-marginen løftedes med beskedne 20 basispunkter til 13,9%, selvom bruttomarginen øgedes med hele 350 basispunkter til 42,6%. Vi ser dog ingen grund til bekymring over den relativt svage marginforbedring i kvartalet, da 1. kvartal sæsonmæssigt er det mindste kvartal, hvilket gør det svært for Elekta at få en løftestangseffekt (skalafordel) på indtjeningen, når kvartalet samtidigt havde høje kapitaliseringer, hård valutamodvind og en negativ påvirkning fra den frasolgte MEG forretningsenhed.

Selskabets guidance for helåret blev fastholdt uændret. Justeret for kapitalisering og MEG viste Elekta et 2% drop i omkostningerne, hvilket er bemærkelsesværdigt, når selskabet samtidig vækster salget så hurtigt.

Unity i god ordrevækst
Kigger vi på Unity-maskinen, som isoleret set er den vigtigste årsag til vores positive syn på aktien, da vi stadigvæk anser den som voldsomt undervurderet af aktiemarkedet, så var 1. kvartal endnu et godt kvartal. Elekta hjemtog ordrer på 13 Unity-maskiner i kvartalet og er nu oppe på 60 ordrer i alt. Dermed ser Elekta ud til komfortabelt at nå målet om de 75 ordrer man har guidet inden midt-2020. Kigger vi på testimoninals bag Unity ser vi forsat styrke, og vi noterer bl.a. storkunden GenesisCares manager for Onkologi Mr. Hansen beskrive den som ”…a paradigm shift for radiotherapy” (kilde: https://www.genesiscare.com/au/new-elekta-uni-ty-mr-linac-at-genesiscare/). Det ville naturligvis være svært at forestille sig GenesisCare være ”ikke-begejstret” for produktet efter at have lagt en storordre, men det kraftfulde ordvalg understøtter vores tese om, at Elekta har et unikt produkt, der er langt foran hovedkonkurrenten Varian.

Kigger vi fremad ser vi grund til yderligere optimisme omkring ordresituationen da det japanske, canadiske og brasilianske marked først fik markedsgodkendelse i de seneste par måneder, mens vi endnu mangler godkendelser i f.eks. Rusland, Kina og Korea.

Med 60 ordrer booket allerede nu, og mange flere sandsynligvis på vej, og et 1. kvartal, hvor vi så Elekta vækste ordrebogen med 32% organisk (primært på Unity), ser vi en god chance for at Elekta kan forsætte med at slå markedsforventningerne og dermed drive yderligere aktiekursstigninger.

Værdiansættelse ikke skræmende
Elekta handler på P/E 30 for indeværende år, hvilket – selvom det virker som en høj værdiansættelse – ikke er skræmmende for en højvækst-kvalitetsaktie. Det er heller ikke skræmmende i forhold til, at aktien i slutningen af seneste regnskabsår handlede til en P/E på 39.

Vi gentager vores syn på Elekta som en af de stærkeste langsigtede cases i den skandinaviske medtech-sektor.

Morten Larsen ejer aktier i Elekta

2b6a385f394a6072de46

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.