Indekstabellen viser denne gang et interessant billede i Norden, hvor der i den seneste periode har været fremgang til det brede indeks og tilbagegang til de fleste health care indeks. Udenfor Norden var der fremgang til både Next Biotech og Nasdaq Biotechnology, omend det var i den mere beskedne ende.

De nordiske health care indeks leverede denne gang en bred tilbagegang, hvor kun det mindre betydningsfulde norske indeks var undtagelsen og præsterede en pæn fremgang på 3,1%.

Det brede Nordic-40 indeks steg med hele 4,5%, og det er naturligvis et lille nybrud i forhold til den udvikling vi har været vant til gennem de sidste mange uger, hvor sundhedssektoren har været stærk, mens de brede indeks har haltet efter. Stigningen på 4,5% skal ydermere ses i relation til sundhedssektorens tilbagegang på 1,7%, hvilket naturligvis gør den relative outperformance endnu bedre.

Vi har denne gang medtaget en særskilt graf for Nordic-40 udviklingen det seneste år, som tydeligt illustrerer, at dette indeks ikke har set det samme V-recovery, som det tydelige V sundhedssektoren har gennemlevet efter corona-krisen. År-til-dato afkastet på 12,3% for Nordic Health Care er fortsat imponerende, omend det er drevet af det danske indeks med sværvægteren Novo i front.

Nordic-40 er fortsat nede for året med -3,3%, men et par uger mere med udviklingen vil bringe indekset i plus og noget nærmere et fuldendt V-recovery ovenpå corona. Et fuldendt V vil kræve en stigning på yderligere ca. 10%, så der er stadig et stykke vej.

Db05fbe93a6015c4d677

På bund-10 og top-10 listerne er der denne gang ikke mange store selskaber at finde. Bund-10 listen er nærmest helt uden væsentlige nyheder denne gang, når det værste selskab kun er faldet 24%. Acarix tager denne plads uden væsentlige selskabsnyheder i perioden. Tilbagefaldet synes mere at være en fortsættelse af det løbende tilbagefald efter den voldsomme stigning i april, hvor aktien gik fra 0,86 SEK til 2 SEK i løbet af få dage. Også dengang uden selskabsspecifikke nyheder via fondsbørsen. På bund-10 noterer vi selvfølgelig også IRRAS og Nordic Nanovector fra modelporteføljen. Udover lidt regnskabsnyt er der ikke alvorlige forklaringer på deres udsving som næsten kan betegnes som indenfor normalen.

På top-10 er der store stigninger omend vi i langt overvejende grad befinder os blandt de mindre selskaber. 1. pladsen tager Kancera med en stigning på lige over 100%. Stigningen er især kommet de sidste par dage ovenpå selskabets regnskab. En af højdespringerne fra sidste år, Pharmacolog, er tilbage på top-10 med en stigning på 60%. Aktien ligger dog fortsat noget lavere end niveauerne sidste år. Mest interessant er måske 10. pladsen, hvor norske Biotec Pharmacon sniger sig end med en stigning på 30%, hvilket er nok til at sende selskabet helt til tops på årets top-liste med en imponerende stigning på over 500%.

F261da7fc7d95eabbfef58eca011457e118491cdF1ad11a4bc16da3a94aeAaab120d98e3f8503dd8D09e2499396c8a1c3c79E5e9eb40f86179c45985575ccef27f2a1e5d4d5496ad12c842b9e301efb1