Maj måned har overordnet set på indeksniveau væ-ret præget af en behersket kursudvikling i forhold til, hvad vi har set af udsving i de forudgående måneder. OMX Nordic Health Care indekset er således steget med moderate 0,6%. Blandt de nationale sundhedsindeks har det danske klaret sig bedst med en stigning på 1,1%, mens det svenske har klaret sig klart værst med et markant fald på 4,9%. På selskabsniveau er det de relativt små selskaber der har skilt sig ud kursmæssigt, med selskaber som BioPorto, Brighter og Veloxis i top. Den svenske sektor har været præ-get af emissioner, men dog også af et enkelt givtigt aktionærvenligt opkøb. Nedenfor bringer vi udvalgte nyheder fra den nordiske sundhedssektor i maj.

Aerocrine har modtaget et købsbud på alle selskabets aktier fra engelske Circassia Pharmaceuticals, som har budt 2,55 SEK per aktie. Circassia Pharmaceuticals fokusområde er innovative former for immunterapi inden for allergisygdomme. Aerocrines bestyrelse indstiller til at aktionærerne accepterer tilbuddet. Aerocrines aktiekurs er steget med 28% i maj og med hele 139% år til dato.

AstraZenaca har offentliggjort præsentationsplanerne for årets største cancer-konference ASCO. Selskabet har 61 præsentationer på konferencen, heraf er der 6 stk. prestigefyldte mundtlige præsentationer. Et fokusområde bliver det immunmodulerende antistof PD-L1 MEDI4736, hvorfra der præsenteres resultater i en række kræftformer herunder lungekræft, modermærkekræft og hovedhalskræft. AstraZeneca-aktien er faldet med 4% i maj, men er steget med 4% år-til-dato.

Bavarian Nordic har præsenteret positive resultater fra to afsluttende studier med koppevaccinen IM-VAMUNE. Et placebokontrolleret fase III studie med en fryse-flydende version af IMVAMUNE i 4000 patienter påviste at tre forskellige dosisniveauer af IMVAMUNE gav et ensartet immunrespons, og samtidig rapporteredes der ingen uventede kardiovaskulære bivirkninger. Et fase II studie i 750 patienter med frysetørret IMVAMUNE blev sammenlignet med flydende-frossen IMVAMUNE og her så man også et ensartet antistofrespons i forsøgspersonerne. Med disse resultater vurderer vi at vejen nu er endeligt banet for at Bavarian Nordic kan modtage den første kommercielle ordre fra den amerikanske stat på den frysetørrede version af IMVAMUNE, som har en væsentlig længere holdbarhed end den fryse-flydende version og derfor er langt mere attraktiv for regeringerne rundt omkring i verden at lagerføre. Bavarian Nordic aktien er steget med 2% i maj og med 68% i 2015.

BioInvent International har gennemført en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen, som var overtegnet, er gennemført til kurs 1,55 SEK per aktie og har rejst et bruttoprovenu på 78 mio. SEK. BioInvents aktiekurs er steget med 13% i maj og er faldet med 17% år til dato.

BioPorto-aktien er steget med 47% i maj, hvilket gør aktien til månedens højdespringer i den nordiske lifescience-sektor. Stigningen kommer uden deciderede kurspåvirkende nyheder, andet end en meddelelse om at investeringsfonden Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited, Guernsey nu ejer 6,06% af aktiekapitalen. 1.kvt 2015 regnskabet som blev fremlagt i begyndelsen af maj, viste ikke umiddelbart tegn på forestående turn-around, hverken på toplinje eller bundlinje, til gengæld har BioPorto en yderst loyal aktionærkreds, som gentagne gange har bakket op om selskabet i vanskelige tider. År til dato er Bioporto-aktien nu steget med 53%. Biotie har i maj ansøgt om børsnotering på den amerikanske Nasdaq Global Market børs. Biotie er blandt andet Lundbecks partner på Selincro, en pille mod alkoholafhængighed, som i disse måneder for alvor er ved at

Se tabeller her 

blive rullet ud på de europæiske markeder. Herudover er Biotie nået til enighed med FDA omkring udformningen af et klinisk fase III studie med tozadenant i Parkinsons Sygdom. Studie vil omfatte 450 patienter, og inkludere to dosisniveauer af tozadenant samt placebo. Biotie i kursmæsigt stået i stampe gennem længere tid, men noget tyder på at selskabet er på vej ind i en ny fase med mere aktivitet som potentielt kan være værdiskabende udfra et aktionærsynspunkt. Vi tager et nærmere kig på Biotie i en af de kommende udgaver af ØU NBP. Bioties aktiekurs er steget med 6% i maj og er faldet med 10% i 2015 som helhed.

Brighter, som beskæftiger sig med teknologisk udvikling og forbedring af patienters liv i eget hjem, har ved en kraftigt overtegnet emission rejst et bruttoprovenu på 19,3 mio. SEK til kurs 1,20 SEK per aktie. Brighters aktiekurs var en af vinderne i maj og steg således med 31%. For hele 2015 er aktien dog fortsat nede med 41%. NeuroVive Pharmaceuticals har afsluttet en emission ved kurs 42,5 SEK per aktie, der har rejst et bruttoprovenu på 70 mio. SEK. Provenuet vil blive anvendt på at forberedelse af kommercialisering af CicloMulsion i Europa efter afslutning af fase III samt gennemførelse af kliniske studier i USA. I slutningen af maj har man endvidere indgået en aftale med Sanofi om kommercialisering af CicloMulsion i Sydkorea. CicloMulsion er i et europæisk fase III studie med 975 hjerte-patienter og medikamentet testes i forhold til at mindske reperfusionsskader (dvs. vævsskader) efter hjerteanfald. Der ventes forsøgsresultater i 3.kvt 2015. Typisk er denne type studier dog forbundet med høj risiko for negativt udfald, så investering op mod resultaterne vil være risikabelt. NeuroVive-aktien er faldet med 12% i maj måned og med 11% i 2015.

Onxeo vil på MASCC/IOO konferencen i København d. 25-27. juni ved en mundtlig præsentation fremlægge de fulde fase II resultater for Valdivive som udvikles i behandlingen af slimhindebeskadelse (mucositis) i hoved/halskræft patienter. Vi vurderer at Onxeo-aktien vil blive handlet op frem fremlæggelsen af disse resultater, da tidligere fremlagte topline-resultater tidligere var fornuftige. Onxeo er faldet med 4% den seneste måned, men er samlet set steget med 5% i 2015.

Orexo har frasolgt datterselskabet Kibion, som markedsfører Heliprobe System, Diabact UBT and IRIS, til diagnosticering af mavesårsbakterien Helicobacter Pylori. Frasalget vil have en positiv indflydelse på pengestømmene i 2.kvt. mens selve driftsresultatet, vil blive påvirket svagt negativt. Frasalget foretages for at Orexo kan fokusere på at maksimere det kommercielle potentiale i det FDA-godkendte medikament Zubsolv som anvendes til patienter med narkotika-afhængighed. Orexo-aktien er faldet med 5% i maj og med 31% år til dato.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) har d. 4. maj fået en positiv anbefaling fra EMA’s ekspertkomité CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) i forhold til en oral 20 mg formulering af det i forvejen godkendte medikament Orfadin, som anvendes i den alvorlige arvelige lidelse Arvelig Tyrosinæmi Type 1 (HT-1). Vi bringer en selskabsanalyse af Sobi i denne udgave af ØU NBP. Sobiaktien er steget med 72% i 2015 og 6% i maj.

Veloxis Pharmaceuticals præsenterede d. 4. maj positive farmakokinetiske resultater for Envarsus XR (engang-daglig behandling) i sammenligning med IR-Tac kapsler (to-gange-daglig) i afroamerikanske nyretransplanterede patienter. Studiet påviste, at der kan opnås terapeutisk virkende tacrolimus-koncentrationer i blodet hos afroamerikanske nyretransplantationspatienter med ca. 20% lavere dosis af én-gang-daglig Envarsus XR sammenlignet med to-gange-daglig tacrolimus med umiddelbar frigivelse. Vi bringer highlights for en afholdt telefonkonference med Veloxis’ ledelse i denne udgave af ØU NBP. Veloxis Pharmaceuticals aktien er steget med 28% i maj måned, men er fortsat nede med 12% i 2015.

Peter Aabo 

Se tabeller her 

Se hele udgivelsen her