Markedsuroen i 2018 fik stor betydning for IPO-markedet i 1. kvartal, som var meget stille. Både specifikt for Life Science sektoren og for de nordiske aktiemarkeder som helhed. Selskaberne på listen herunder præsterede et gennemsnitligt afkast på 18% i kvartalet, og det gennemsnitlige afkast siden børsintroen steg følgeligt til 26%.

Den store nedtur i efteråret blev afløst af en stor optur i 1. kvartal. For IPO-aktierne på listen, som dækker IPO-aktier siden 1. januar 2017 blev det til en uvægtet fremgang på 18,1% i første kvartal. Den store frem-

gang betød også at den gennemsnitlige kursfremgang siden IPO steg til 25,6% for aktierne på listen. Det skal bemærkes, at det er et uvægtet gennemsnit, således at hver IPO-aktie vægter lige meget.

På selve IPO-fronten blev det kun til én nynotering – nemlig selskabet Ascelia, som også præsenterede på vores investorkonference d. 6. marts. Det blev til en direkte notering på Nasdaq’s hovedbørs i Stockholm i marts måned med et provenu på 200 mio. SEK og en ”signifikant overtegning”. Overtegningen gav dog ikke anledning til nogen betydende stigning efter noteringen.

Fa59649876efa9b58d57