Aktiviteten i 2. kvartal indenfor børsnoteringer i Life Science segmentet var stort set uændret i forhold til 1. kvartal 2019. (Se tabel ovenfor eller klik på tabeller øverst)

I praksis betyder det, at der reelt kun var én børsnotering på hovedbørsen Nasdaq OMX, og et par noteringer på First North. Der har på det seneste været tegn på en styrket aktivitet ift. biotech-noteringer på den amerikanske Nasdaq-børs, men det er ikke noget vi har set forplante sig til de skandinaviske markeder endnu.

Kvartalet bød til gengæld på et solidt første-dags-afkast ved noteringen af kirurgi-træningsvirksomheden Mentice, som lukkede i kurs 67,60 SEK efter en noteringskurs på 49 SEK. Vi skal helt tilbage til september 2018 for at finde en lignende noteringssucces, da danske Asarina Pharma blev noteret i Sverige og steg fra noteringskursen på 21 SEK til 37 SEK på førstedagen.

I forhold til sidste kvartals opgørelse (se Life Science 7/2019 eller analyse her) er det gennemsnitlige afkast for samtlige selskaber siden børsnoteringen steget fra 25,6% til 38,2%. Det er et pænt hop, som dog stort set udelukkende kan forklares af den flotte performance for IRLAB, som på opgørelsesdatoen 8. juli lå 789,8% oppe siden IPO-kursen. Aktien er efterfølgende faldet massivt (se omtalen på side xx), og sætter man afkastet for IRLAB på niveau med opgørelsen for 1. kvartal falder afkastet til 31%, hvilket stort set modsvarer det  akkumulerede afkast efter 1. kvartal på 26% tillagt periodens stigning på 5,6%.

Det er i øvrigt interessant at notere, at medianen på det akkumulerede afkast ligger stort set uændret fra 1. kvartal til 2. kvartal omkring niveauet -7% til -8%. Tabellen kan på den måde siges at underbygge tesen indenfor biotech-investering om, at det er de ganske få selskaber, der ultimativt får succes, som er drivkraften bag et acceptabelt afkast for en hel portefølje. Tabellen viser også tydeligt de store udsving i afkastene og en overvægt af negative afkast.