I sidste opdatering var Nasdaq i fokus med en stor tilbagegang på 4%, bl.a. som følge af detstore fald til Biogen, der isoleret set kostede henved 2 %-point til indekset. Det blev derrettet op på i den seneste 14 dages periode, hvor Nasdaq leverede et solidt comeback.

Nasdaq steg i perioden med 4,8% og lagde dermed solid af- stand til de nordiske indeks, som med undtagelse af det lidt smalle finske indeks slet ikke kunne følge med. Stigningen var ikke foranlediget af et comeback i Biogen, men skal nok mere ses som et udslag af den generelle markedsopgang vi har set i USA de seneste par uger. År til dato ligger Nasdaq nu med en stigning på 19,9% for Nasdaq, mens det finske følger lige bagefter.

De betydende nordiske indeks ligger alle lige under 15% fremgang for i år.

Højdespringeren blev det altid volatile Paris-tunge Next Biotech, som leverede en stor fremgang på 13% – alene den sidste dag i marts måned steg indekset imponerende 7,27%.

På selskabsniveau noterer især den store frem- gang til Oncology Venture på 68%, som har sendt en stribe børsmeddelelser i den seneste tid. Frem- gangen var endda betydeligt højere tidligere i april, da man fremlagde intentionen om ansøge om FDA-godkendelse og søge en amerikanske partner til Dovitinib. Få dage senere kunne man meddele, at man har har indlicenseret et ”nyt” cancermid- del (IXEMPRA), som er godkendt i USA, men ikke kunne opnå godkendelse i Europa til metastatisk brystcancer. Også her er det planen, at Oncology Venture vha. sin DRP-teknologi kan finde de patienter som kan få størst gavn af midlet, og derigennem opnå en højere effektivitet, som i sidste ende kan føre til en godkendelse i Europa. Det hører dog med til historien, at aktien havde en særdeles hård periode i marts måned efter annonceringen af den fortegningsemission , som vi omtalte sidst gang i sektorkommentaren. Fortegningsemissionen løber fra 17. april til 2. maj og

tegning sker til kurs 4 SEK. På bund-10 listen finder vi bl.a. Nexstim som vi analyserede i sidste uge. Vi angav ikke noget kursmål, da vi afventer at se udfaldet af emissionen og den meget volatile tegningsperiode, førend vi kan opdatere vort syn på værdiansættelsen og aktiekursen. Tegningsperioden er i gang og slutter lige efter påske.

5aff5625450bd672054424e737e96a09ee52e20f63d912b08f12b2055310A1e244c099325fc1355a5c17d474e3bf536d83b69c098624b8093b23e1f5657896700f462582299a8c74922f4988a606d2faA27d4deb029ed2cc4e1d