Nordiske sektor-indeks outperformer både EU og USA

Det blev endnu en periode med høj volatilitet på aktiemarkederne, men denne gang var retningen mere entydig ned. Det gik hårdest udover det amerikanske Nasdaq Biotechnology Index, som nok blev ekstra ramt af det mere brede selloff af nasdaq-noterede teknologi-aktier.

De nordiske Healthcare indeks er sluppet betydeligt mere nådigt fra tumulten på de internationale finansmarkeder end både det europæiske Euronext Next Biotech Index og det amerikanske Nasdaq Biotechnology Index. Sidstnævnte har været udsat for et voldsomt udsalg i de seneste uger, som har resulteret i en tilbagegang på hele 8,1%. Det betød også, at fremgangen år-til-dato blev vendt til et minus på 4,3%. I sidste udgave var Euronext Next Biotech det klart bedst performende med en fremgang på 14%. Det blev igen afløst af en voldsom tilbagegang på hele 12%, og dermed blev næsten hele den flotte stigning i sidste periode (4 uger) annulleret.

I Norden var billedet mere ensartet og næsten alle health care index lå med fald på 4-5%, hvilket var på niveau med referenceindexet N-40. Det finske indeks var undtagelsen, da det sluttede stort set uændret med en marginal tilbagegang på 0,4%. Indekset består dog kun af 6 selskaber, og vil derfor i sagens natur være mere volatilt end det generelle marked. Det finske hovedindeks H25 faldt i perioden med 4,3% og lå dermed på niveau med de øvrige nordiske markeder.

Helt i toppen på selskabsniveau finder vi denne gang svenske Sprint Bioscience som d. 15/11 kunne meddele, at man har indgået et term sheet med en pharmavirksomhed omkring partneraftalesvilkårene for deres STK25-projekt til behandling af leversygdommen NASH. Ellers er det værd at notere, at danske Veloxis indtog 3. pladsen for perioden og nu er kravlet ind på årets Top10.