Ny fremgang i nordisk sektor trods få nyheder

Den generelt positive udvikling er fortsat i den nordiske nordiske Healthcare sektor over de seneste to uger med en kursfremgang på 1,3% i indekset. Det danske indeks har performet bedst med en stigning på 1,7%. Herudover er der moderat fremgang til både det svenske og det finske indeks med en kursfremgang på hhv. 0,7% og 0,5%. Til gengæld fortsætter det norske healthcare-indeks med at underperforme og er faldet med yderligere 3,4%. Dermed er det norske indeks nu i -15,9% siden begyndelsen af året.

De sidste 14 dage har ganske som ventet været meget nyhedsfattige for selskaberne her frem mod aflæggelsen af Q1 earnings over de kommende uger. De største kursstigninger er derfor tilfaldet mindre aktier. Blandt andet er Nexstim steget med 60% og PCI Biotech er steget med 34%.

Blandt de første kursfald finder vi Medical Prognosis Institute med et fald på 20% og FIT Biotech med et fald på 19%. For begge selskabers vedkommende er kursfaldet dog sket uden negative selskabsspecifikke nyheder.

Active Biotech meddeler, at man af FDA er tilkendt Orphan Drug Status for det immun-modulerende middel tasquinimod, som en mulig ny behandling mod Multiple Myeloma. Tidligere har tasquinimod gennemgået omfattende klinisk afprøvning i prostatakræft, hvor et stort fase III viste statistisk signifikant effekt målt på forlænget progressionsfri-overlevelse (PFS), men ingen effekt målt på Overall Survival (OS). Lige nu venter markedet dog med spænding på fase III resultater fra fase III studiet CONCERTO i multiple sklerose med midlet laquinimod. Vi vurderede i sidste udgave af ØU Biotech, at der er 75% sandsynlighed for succes og 25% for fiasko. Det giver en upside i aktien til kurs 40 SEK ved positivt udfald, og downside til kurs 3 SEK ved negativt udfald. Active Biotechs aktiekurs er de seneste to uger steget med 6% og er dermed i +71% i 2017.

ALK-Abelló har fået udvidet en eksisterende europæisk godkendelse af den tabletbaserede husstøvmideallergi-vaccine Acarizax til også at omfatte anvendelse til børn og unge i alderen 12-17 år. Følgende 12 lande er omfattet: Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Polen, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Den udvidede godkendelse gælder dog kun allergisk rhinitis (høfeber) og ikke astma-indikationen, hvor Acarizax ellers også er godkendt til hos voksne husstøvmideallergi-patienter. I den forbindelse oplyser ALK-Abelló, at i februar 2017 har organisationen Global Initiative for Asthma (GINA) netop valgt at anbefale allergivaccinering som behandlingsmulighed i astma. Dette har GINA ikke gjort tidligere. ALK-Abellós aktiekurs er steget med 1% og er nu i +10% siden årsskiftet.

Bavarian Nordic har opstartet et fase II kombinationsstudie med cancervaccinen Prostvac i dels hormonresistent prostatakræft og dels i lokal prostatakræft. Udover Prostvac (target PSA) vil de to checkpoint-inhibitors Yervoy (CTLA4) og Opdivo (PD1) indgå i forsøget. Studiet vil omfatte 65 patienter, hvoraf de første 10 patienter vil være hormonresistente og vil modtage alle tre lægemidler. Derefter vil en safety-evaluering finde sted og yderligere 55 patienter med lokal prostatakræft vil dernæst blive fordelt på 3 behandlingsarme bestående af alle tre lægemidler, Prostvac+Yervoy og Prostvac+Opdivo. Forsøgets primære endpoint vil være forandringen i T-celle infiltrationen i tumor-cellerne. Bavarian Nordics aktiekurs er steget med 3% og er nu steget med 45% siden nytår.
BioPorto meddeler, at første patient er optaget i USA i et registreringsstudie med Akut Nyreskade biomarkør testen The NGAL Test. I alt vil 530 patienter blive optaget fordelt på 20 kliniske amerikanske centre. BioPorto forventer fortsat, at The NGAL Test vil kunne være godkendt af FDA medio 2018, under forudsætning af at registreringsprocessen forløber normalt. BioPortos aktiekurs er dog faldet med 2% over de seneste to uger, men er fortsat i +9% siden begyndelsen af 2017.

Biovica har oplyst, at Lund University, Sverige, har valgt at inkludere DiviTum i et studie med 150 patienter med metastatisk brystcancer. DiviTum er Biovicas test til hurtig monitorering og evaluering af medicinck behandlingseffekt. Lund University har r bestilt 550 stk. DiviTum testkits hos Biovica. En række forskellige typer brystcancer-medicin vil blive givet til patienterne i studiet, såsom antistoffer, kemoterapi og anti-hormoner. Resultaterne ventes at foreligge i 1.halvår 2018. Indtil videre har DiviTum fremvist evne til inden for få uger at kunne forudsige behandlingseffekten ved anvendelse af CDK4/6 hæmmere, herunder Ibrance, et storsælgende lægemiddel fra Pfizer. Biovica har desuden meddelt, at man er blevet inviteret til at deltage i det europæiske Eurostar forskningsprojekt SUBLYME. Formålet er at kortlægge effekten af lægemidlet SUMOi i den særdeles vanskelige NHL-lymfecancer Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL). DiviTum vil blive anvendt for på et tidligt stadie at kunne give svar på om behandlingen med SUMOi er i stand til at stoppe cancercelle-væksten. Biovica modtager for at deltage i projektet forskningsstøtte på 0,21 mio. EUR (ca. 2 mio. SEK) fra den svenske forskningsfond Vinnova. Biovicas aktiekurs er de seneste to uger faldet med 3% og er dermed nu i -6% i forhold til lukkekursen på første handelsdag d. 29. marts.

Genmabs partner Janssen (J&J) har offentliggjort salgstallene for CD38-antistoffet Darzalex i multiple myeloma for Q1 2017. Nettosalget landede på 255 mio. USD, hvoraf 201 mio. USD af salget fandt sted i USA og de resterende 54 mio. USD i resten af verden. Genmab er berettiget til to-cifrede royalties af det globale Darzalex salg. Vi har tidligere estimeret, at vi forventer et salget globalt Darzalex-salg på 1,5 mia. USD i 2017, og med et salg på 0,255 mia. USD alene i 1Q 2017 vurderer vi fortsat, at det er realistisk. Genmab aktien har da også reageret positivt og er steget med 3% de seneste to uger og er dermed i +11% siden årsskiftet.
Kancera har ansøgt myndighederne om lov til at starte fase I afprøvning med det orale Fractalkine small molecule medikament KAND567. I første omgang ønsker Kancera at afprøve KAND567 i 80 raske personer, på den hollandske CRO partner QPS facilitet i Groningen, Holland, med henblik på at kortlægge safety, tolerance og farmakologiske profil. Kancera har endnu ikke specificeret præcis hvilken sygdomsindikation man efterfølgende ønsker at gå efter, men et godt bud vil at man går efter at behandle patienter med nervesmerter forårsaget af kemoterapi. Kancera har desuden offentliggjort nye forskningsresultater for PFKFB3-inhibitoren KAN0438757, som viser at medikamentet øger effekten af kemoterapi ved at angribe cancercellens DNA-evne til at genskabe sig. Kancera har blandt andet vist effekt for KAN0439857 sammen med PARP-inhibitoren Veliparib, som ellers som monoterapi har vanskeligt ved at nedbryde de cancerceller, som effektivt evner at genskabe sig selv. Kancera informerer endvidere om at man vil blive tildelt patentbeskyttelse for KAN0439857 i både EU og USA. Kanceras aktiekurs er steget med 2% og aktiekursen ligger nu uændret for siden starten af 2017.

Medivir har afrapporteret positive fase II resultater for et studie foretaget i patienter med tidlige stadier af kutant T-celle Lymfom (CTCL) for dets hud-creme baserede HDAC inhibitor, remetinostat. Forsøget blev foretaget på tre forskellige dosisniveauer af remetinostat og med i alt 60 patienter, viste en responsrate på 40% (heraf 5% complete response) på det højeste dosisniveau, og 25% og 20% responsrate (0% complete reponse) på de to laveste dosisniveauer. På baggrund af disse data vil Medivir nu gå i dialog med de sundhedsmyndigheder, med henblik på at starte afsluttende fase III studier i CTCL senere i 2017. Medivir skønner, at markedet som remetinostat vil adressere, er på i alt 900 mio. USD i årligt salg. Medivirs aktiekurs ligger uændret over de seneste uger og er dermed fortsat i -30% siden nytår.

Sanionas partner Medix, har fået godkendelse til at opstarte et fase III studie i fedmepatienter i Mexico med triple-reuptake inhibitoren Tesofensine. Fase III studiet vil inkludere 372 overvægtige patienter, som vil optaget på to kliniske centre kontrolleret af Medix. Over 24 uger vil patienterne blive behandlet med enten placebo eller 0,25/0,50 mg Tesofensine. Primary Endpoint er generelt vægttab efter 24 uger. Forsøget ventes at være afsluttet om 2 år. Sanionas aftale med Medix omfatter udover Tesofensine også Tesomet og dækker markederne Mexico og Argentina. Saniona modtager milepælsbetalinger samt tocifrede royalties af eventuelt kommende markedssalg. Sanionas aktiekurs er steget med 2% og er dermed nu i +11% her i 2017.

Peter Aabo

Læs hele udgivelsen her