Så kom den ventede korrektion i markedet

RSI’en er ekstremt oversolgt
Meget store kursfald har ramt det nordiske Healthcare indeks over den seneste 14 dages periode illustreret, ved at indekset er faldet tilbage med 9,4% til kurs 2780,69. Dermed er det samlede afkast for året nu faldet til -0,2%.

Vi har i nogen tid advokeret for, at markedet stod over for en korrektion, og i seneste udgave af ØU Biotech skrev vi også, at vi forventede hovedparten af kursfaldet i første halvdel af oktober. Korrektionen har dog allerede nu været større end vi forventede. Indekset formåede dermed kun kortvarigt at holde fast i støtteområdet 2950, for siden at falde lodret til det nuværende kursleje under 2800.

Rent chart-teknisk er situationen nu den, at både MA20 (3021) og MA50 (3093) er kraftig faldende. Samme er tilfældet for MA5 (2874) og MA10 (2971). Den tekniske indikator RSI (Relative Strength Index) er samtidig fuldstændig kollapset til et meget oversolgt niveau i 12 (44 for to uger siden).

Worst-case scenariet er nu, at indekset skal ned at teste kurs 2600, som er det laveste kursniveau over de seneste 12 måneder. Dette vil i givet fald

modsvare et yderligere fald på 6% herfra. Det er endnu for tidligt at sige om vi kommer helt derned I første omgang forventer vi over den kommende to ugers periode et relativt stabilt marked uden de store kursstigninger eller fald. Markedet er som sagt ekstremt oversolgt lige nu, og det resulterer typisk i en stabilisering af markedet i de efterfølgende uger.

Støtte i kurs 3400
Nasdaq Biotechnology Index (NBI) har ligeledes oplevet et stort tilbagefald til kurs 3498,21, svarende til et fald på 7,8%.

Vi ser at MA20 (3724) er vendt rundt i topzonen og nu er faldende, og meget snart vil bryde ned igennem MA50 (3719), som ligeledes nu er faldende. Dette er et teknisk salgssignal, som dog ofte fungerer som det modsatte, da det er en begivenhed, der kan forudsiges og derfor udnyttes af de professionelle investorer. RSI’en er nu i 19 (63 for to uger siden), hvilket signalerer en relativ kraftig oversolgt situation.

Der er støtte i NBI lige under kurs 3400, og det er muligt, at markedet skal herned før vi ser et rebound.