Novozymes i Bagsværd, fredag den 12. oktober 2018.

Topchef Ester Baiget vil skubbe Novozymes tættere på kunderne med mere skræddersyede løsninger. I den forløbne uge har hun i al stilfærdighed lanceret en ny organisation, der skal skabe mere vækst i den efterhånden noget stillestående virksomhed, der dog stadig har fascinerende visioner. Markedet har foreløbig tillid til den nye topchef og hendes initiativer, skriver Morten A. Sørensen i denne kommentar.

Novozymes skal – som topchef Ester Baigets udtrykte det i august – ”omfavne virkeligheden.” I den forløbne uge har markedet fået det første dybtgående signal fra den nye topchef, tiltrådt i februar, om hvad hun vil med Novozymes. Det er et diskret signal, men det antyder, at Ester Baiget vitterligt kan bringe Novozymes tættere på den virkelighed, som kunderne og investorerne repræsenterer – og dermed få sat mere gang i virksomhedens omsætning.

Trods enzymvirksomhedens fascinerende visioner har den i de seneste fem år, fra 2015 til 2019, kun løftet sin omsætning med i alt 2,7 pct.

Prognosen for 2020 er dog mere moderat med en forventet vækst på mellem minus 2 og plus 2 pct. Markedet blev skuffet over de beskedne vækstudsigter, og umiddelbart efter udsendelsen – den 11. august – faldt aktiekursen.

Flere skræddersyede løsninger
Nu har Ester Baiget med sin plan for reorganisering, der blev udsendt den 1. september, skabt ny optimisme om Novozymes. På kort tid er aktiekursen steget over 5 pct og har genvundet det, der blev tabt efter halvårsmeddelelsen.

Det er ikke direkte indholdet af reorganiseringen, der gør stemningen om Novozymes mere positiv. Men Ester Baiget har – i hvert fald foreløbigt – overbevist omverdenen om, at hun målrettet vil forsøge at udløse det potentiale, der i mange år nok har været anet, men ikke forløst i Novozymes.

De tre store markedsrettede divisioner, som den tidligere topchef Peder Holk Nielsen oprettede i 2016, skal afløses af to: Consumer Biosolutions samt Agriculture & Industrial Biosolutions. Dermed skal der skabes større specifikt fokus på forskellige typer kunder: Forskellen på løsninger, der giver klare forbrugerfordele på den ene side, og løsninger der optimerer industriprocesser på den anden, skal understreges med de to divisioner.

De skal også formindske afstanden mellem kunderne og forsknings- og udviklingsafdelingen i det videnskabsbaserede Novozymes. Desuden skal beslutningsprocesserne geografisk tættere på kunderne, så løsningerne i højere grad kan blive skræddersyede til kunderne.

Novozymes’ Executive Leadership Team bliver fornyet med nye roller og personer. Men topledelsen vil stadig være helt domineret af kemiingeniører, som oftest med lang anciennitet i virksomheden.

Initiativet viser, at Ester Baiget vil gøre Novozymes mere kundeorienteret, uden alt for stærkt at udfordre virksomhedens stærke, videnskabelige tradition og staben af højt uddannede og engagerede medarbejdere. At hun også langsigtet er optaget af at påvirke Novozymes-kulturen fremgår dog af, at omorganiseringen medfører oprettelsen af en ny Executive Vice President–rolle, der særligt skal tage sig af mennesker og organisation.

Lang vej til 5 procents vækst
Omorganiseringen skal styrke den strategi, som Peder Holk Nielsen fastlagde for Novozymes i juni 2019 – kun et halvt års tid før han gik af. Ifølge den plan skal Novozymes i løbet af perioden 2020-2022 løfte sin organiske vækst til over 5 pct. Så meget fart kommer der slet ikke på Novozymes i 2020, selvom coronakrisen har bidraget til at løfte første halvårs omsætning. Så der skal ske noget i de kommende år, ja, måneder, hvis Novozymes skal skubbes ud af stilstanden – allerede i 2021 eller 2022.

At dømme efter markedsreaktionen i denne uge kan det lykkes. Men det er fornuftigt af Ester Baiget at spille diskret og stilfærdig ud. Novozymes har tidligere skuffet, og midt i coronakrisen har virksomheden svært ved at forudsige den nærmeste fremtid. På analytikerkonferencen efter virksomhedens halvårsmeddelelse tidligere i august blev Ester Baiget spurgt om 5 procentsmålet og sagde, at ”I’m fully confident on our capability to deliver.” Det er hun naturligvis nødt til at være, så længe de 5 pct. nu engang er den officielle målsætning. Om målsætningen så også repræsenterer en reel omfavnelse af virkeligheden på længere sigt, vil vise sig, når resultatet for 2020 – og især prognosen for 2021 – offentliggøres den 2. februar 2021.

Morten A. Sørensen

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.