Pandora-millionæren Rene Sindelev, som er hovedaktionær i det amerikanske børsnoterede selskab Enochian, har reddet selskabet på målstregen ved at indskyde private 25 mio. kr. i selskabet. Pengekassen kunne ellers være tom om seks måneder.

Biotekselskabet Enochian lever en fortsat meget usikker tilværelse med et løbede cash burn på ca. 20 mio. kr. om måneden, ingen offentligtkendte patentansøgninger eller beskrevne kliniske forsøg, samt en særpræget kommunikation med markedet. Økonomisk Ugebrev har i en artikelserie beskrevet en stribe forskellige besynderligheder, blandt andet at flere af de 220 kendisdanskere, som skød over 100 mio. kr. i selskabet, ikke kan sælge deres aktier, at en vurderingsrapport var fyldt med fejl, foruden nogle bemærkelsesværdige private mails og facebookopslag fra Rene Sindlev, der lovede guld og grønne skove til de private aktionærer.

Stor kapitaltilførsel
De seneste fire måneder har selskabet i forhold til markedet ikke givet særlig lyd fra sig, ud over at Rene Sindlev har understøttet aktien med massive indsiderkøb, og at han også har udnyttet tildelte optioner. Mere præcist har han udnyttet 3.092.307 optioner til en udnyttelseskurs på 1,3 dollars, hvorved selskabet er tilført 25 mio. kr.

Enochians pengekasse begyndte da også at trænge til en kapitalindsprøjtning, da den meget let kunne være tom om allerede om et halvt år fra nu, hvis der ikke kom friske penge. De seneste kvartaler har cash burn til den løbende drift været ca. 3 mio. dollars, altså ca. 20 mio. kr. Og i det seneste aflagte kvartalsregnskab, der går til udgangen af marts 2019, var der 10,3 mio. dollars tilbage i kassen. Siden er der gået knap to kvartaler, og det svarer alt andet lige til et cash burn på 6 mio. dollars. Herefter ville der havde være ca. 4 mio. dollars tilbage ved udgangen af oktober.

Kapitalindskuddet fra Rene Sindlev, der fremgår af Nas – daqs hjemmeside , blev gennemført ved udgangen af juli 2019. De nye 25 mio. kr. forlænger umiddelbart selskabets ”levetid” med ca. fire måneder, altså frem til medio 2020. Det betyder, at ledelsen har købt sig ekstra tid til at finde nye investorer, der vil skyde penge i selskabet eller alternativt overtage det. På grundlag af de foreliggende

oplysninger fra selskabet om fremdrift i kliniske forsøg, patenter og offentlige forskningspapirer må dette anses for tvivlsomt. I gruppenomkring selskabethardet tidligereværet forsøgt at sælge aktieposter til nye investorer til en voldsom discount, altså en betydeligt lavere kurs end den aktuelle aktiekurs. Da selskabet har en aktuel markedsværdi på 1,2 mia. kr. hvilket udefra set virker skrigende overvurderet, er det også tvivlsomt, om aktiesalg til discountpriser kan lade sig gøre.

Muligvis har der i gruppen af aktionærer og ledere væ-ret forsøg på at få pumpet aktiekursen op. Blandt andet gennemførte Rene Sindlev en stribe insiderkøb til aktuel børskurs på 6,7 dollars i maj og juni 2019. Han købte i perioden over 150.000 ekstra private aktier til en samlet købspris på over 6 mio. kr.

Han har ellers over 6 mio. aktier i forvejen, og det vil i det aktuelle marked blive ekstremt vanskeligt at komme af med dem, på grund af begrænset likviditet. Efter Rene Sindlevs insiderkøb sluttede begyndte aktiekursen igen at sive, og aktuelt ligger den omkring 4,7 dollars. Et godt stykke under de 8 dollars, som de 220 kendisdanskere købte nye aktier til for et par år siden.

Satser på kursfald
Ifølge Nasdaqs hjemmeside har investorer over de seneste fire måneder måned for måned opbygget stadig større shortpositioner. Den seneste opgø-relse fra udgangen af juli viser, at der er shortet 558,780 aktier. Det svarer til en samlet shortværdi på knap 20 mio. kr.

Positionen er bemærkelsesværdig, fordi aktien er relativ illikvid. Med den aktuelle omsætning betyder det, at shorterne skal købe alle omsatte aktier 24 dage i træk med den aktuelle omsætning, for at dække deres position af ved at købe de shortede aktier tilbage. Til gengæld står de til en solid gevinst, hvis de får ret i, at aktiekursen skal falde markant. Økonomisk Ugebrevs artikelserie har afdækket en stribe forhold i Enochian, som skaber tvivl om, hvorvidt selskabet i virkeligheden har substantiel forskning, der er epokegørende, og som gør værdiansættelsen på 1-2 mia. kr. meningsfuld. Informationerne om selskabets udviklingsprojekter er stærkt mangelfuld, og HIV-forskere har overfor Økonomisk Ugebrev slået fast, at det var umuligt at vurdere selskabets projekter og deres potentiale.