Det har været en relativ rolig periode blandt de store indeks – dog med det europæiske Next Biotech som undtagelsen. Både i Norden og i USA holdt indeks sig i store træk indenfor +/- 1 procent, med Oslo og Next Biotech som undtagelserne med en pæn stigning, henholdsvis et pænt fald.

Som vi tidligere har nævnt indgår den belgiske biotechkæmpe Galapagos med en enorm vægt i Next Biotech. Og da netop Galapagos løb ind i et nederlag i perioden, da FDA afviste partneren Gileads ansøgning om godkendelse af Filgotinib mod moderat til svær leddegigt.

FDA udstedte et såkaldt CRL (Complete Reponse Letter), hvor man ønsker data fra flere igangvæ-rende studier, førend man vil færdigbehandle

ansøgningen. Disse resultater forventes tidligst i 2021 og der er således udsigt til en pæn forsinkelse og udsættelse af den milepælsbetaling på 100 mio. USD som Galapagos havde udsigt til. Det kostede et kursfald på omkring 30% til Galapagos, som så-ledes forklarer den store nedgang i Next Biotech. August måned har i øvrigt budt på flere andre FDA-afvisninger indenfor eksempelvis opiod-områ-det ligesom det store biopharmaselskab BioMarin også måtte indkassere en uventet afvisning af deres genterapi medicin indenfor hæmofili A.

Norge udmærkede sig på den positive side med en stigning på 7,3% til det norske indeks. Vi så stigninger til flere af de større aktier, hvor især ArcticZymes igen tog fokus, dels pga. en stigning på 39% i perioden, dels pga. et år-til-dato afkast som nu rundede imponerende 1300 %. Markedsværdien er nu over 3 mia. NOK.

Derudover var der også 2-cifrede stigninger til Photocure samt de to lidt mindre aktier Targovax og Vistin Pharma. Den store aktie Medistim steg med pæne 7% og gjorde dermed også sit til at løfte det norske indeks. På den negative side udmærker PCI Biotech og Context Vision sig med 2-cifrede fald. Nordic Nanovector.

M/A på vej tilbage
Ellers bød perioden på et par M/A-deals i form af både købstilbud og partneraftaler. Dermed ser sommerferien ud til at være ovre, ligesom de dyre M/A-folk også har formået at arbejde i en mere virtuel verden og få deals på plads. Vi noterede bl.a. et købstilbud på 3,7 mia. USD fra Sanofi på Principia Biopharma, som man i forvejen havde en partneraftale med om bl.a. et sklerosemiddel. Johnson & Johnson lagde 6,3 mia. USD på bordet for Momenta Pharmaceuticals.

Bund-10 På bund-10 finder vi ikke overraskende Xspray, hvis store fald vi omtalte i sidste udgave. Derudover lægger vi mærke til Saniona, som også er kort omtalt under modelporteføljen. Investorerne er tilsyneladende ved at komme lidt mere overens med vort syn på aktien efter den store emission under kurs 20.

Vi noterer også ExpreS2ion som efter et meget flot kursforløb mistede pusten, da man besluttede at benytte den flotte kursstigning til at gennemføre en emission på op til 216 mio. SEK (inkl. 85 mio. SEK warrants) til en tegningskurs, der modsvarer 12 SEK per aktie eller en rabat på ca. 50%. Flere investorer har nok luret at en emission var på vej, eller alternativt besluttet at tage lidt profit efter et flot forløb, nu hvor al vaccineudviklingen er lagt over til Bavarian Nordic. Trods det store fald indtager Expres2ion stadig en plads på årets top-10 med en fremgang på 214,6%. Se også omtalen under corona-nyt på side 15.

Steen Albrechtsen