Urolige markeder med negativ trend

Uroen på de finansielle markeder fortsatte i perioden, og den overordnede retning var nedadgående. Der er fortsat en tendens til højere volatilitet i det europæiske Next Biotech Index og i det amerikanske Nasdaq Biotechnology Index, som begge udviste store fald i den seneste periode.

Next Biotech fastholder dog indtil videre et positivt afkast for året, mens Nasdaq Biotechnology nu er hele 9,9% nede for året. Det er heller ikke overraskende, at det vilde norske indeks i en urolig periode tager bundplaceringen i perioden med et fald på 10,2%, som bringer afkastet i 2018 ned på -21,6%.

De nordiske healthcare index klarede sig generelt bedre i perioden, hvilket sandsynligvis kan henføres til en højere vægt af pharma- og medtech-aktier, hvor udsvingene og risikoen er noget lavere end i rene biotek-aktier. Det nordiske Health Care Index faldt med 0,5%, hvilket især var trukket af et fald i det svenske health care indeks på 2,6%. Modvægten hertil var Copenhagen Health Care Index som faktisk udviste en mindre stigning i perioden på 0,5%, mens Helsinki var næsten uændret med en lille stigning på 0,2%.

På selskabsniveau er det værd at notere stigningen i Oncology Venture (se selskabsanalyse) og Saniona. Sidstnævnte kunne via sin mexicanske partner Medix fremlægge positive resultater fra fase-3 forsøget med Tesofensine mod overvægt. Studiet mødte sit primære og sekundære endpoint i form af vægttab ved to forskellige dosisniveauer, og vejen er nu banet for, at Medix vil ansøge om regulatorisk godkendelse i Mexico og Argentina, hvor de har rettighederne. Resultaterne kan potentielt også understøtte Sanionas planer for Tesofensine i andre geografiske områder, men der er ikke noget klart billede af dette på nuværende tidspunkt. Sanionas aktie steg betydeligt på nyheden og var på dagen en overgang oppe med næsten 40% i kurs 39 SEK. Aktien er siden faldet noget tilbage til niveauet omkring 32 SEK, svarende til en stigning på ca. 14% i forhold til niveauet på 28 SEK før meddelelsen.

I bunden finder vi NeuroVive som er næsten 50% nede efter nyheden om en fortegningsemission i forholdet 1:1. Aktiekursen på 1,30 handler nu under emissionskursen, som er sat til 1,35 SEK. Emissionen skal først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling d. 17. januar. Det understreger, hvor dyrt det nogle gange kan være for de mindre biotekselskaber at hente kapital, og hvorfor vi også i vores analyser fokuserer på cash og cash-burn. På positivsiden ift. det nuværende kursniveau tæller, at emissionen er 80% garanteret.