Dårligere nyheder for biotekselskaber i den tidlige udviklingsfase får ofte drastiske konsekvenser for aktiekursen. Det har Alligator netop fået at mærke. Efter meddelelsen d. 31. juli om, at licenspartneren Janssen ophører med yderligere udvikling af ADC-1013 til behandling af metastatisk cancer faldt aktien med 33% på dagen og har efterfølgende undergået et glidende fald på yderligere 30%. Det stiller naturligt spørgsmålet omkurskorrektionen fair eller er der tale om en overreaktion, når ADC-1013 var det mest fremskredne projekt?

6b95cb641a6c4720ee38B8b7507915dfef0859ba2776867ac7b33a107d66

Så sent som i forbindelse med regnskabsmeddelelsen for første halvår 11. juli lød der positive toner om resultaterne fra ADC-1013 fase 1 studiet omfattende 95 patienter, med reference til præsentationen af resultaterne på sommerens ASCO-konference. Stoffet viste sig veltolereret med få bivirkninger og med tegn på klinisk effekt hos lymfekræftpatienter. Årsagen til Janssens fravalg af samarbejdet forklares som værende en følge af Janssens prioritering af R&D ressourcerne. Derfor må fase 1 resultaterne have skuffet Janssen, hvilket Alligators CEO Per Norlén bekræftede på dagens telekonference, uden at gå yderligere i detaljer.

ADC-1013’s fremtid er selvsagt nu meget usikker. Alligator har tilkendegivet, at selskabet har i sinde at igangsætte et fase 2 studie og forsøge at få en ny licenspartner. Det kan dog blive problematisk at tiltrække en ny licenspartner efter at Janssen har annulleret aftalen. Det kan også blive svært for Alligator at få pengene til at slå til. Alligators burnrate var i 1. halvår på knap 94 mio. SEK og vores estimerede burnrate for 2019 før Janssen-nyheden var på 200 mio. SEK og i 2020 på SEK 110 mio. SEK inklusive en estimeret milepælsbetaling på 110 mio. SEK fra Janssen.

Ifølge Per Norlén bliver et evt. fase 2 studie på 50-100 patienter. Hvor Alligator med Janssen aftalen stod godt rustet finansielt er situationen nu en helt anden. Selv uden igangsætning af et ADC-1013 fase 2 studie i eget regi løber pengekassen tør i løbet af næste år.

Da ADC-1013 har en anden virkningsmekanisme end de øvrige kandidater i pipelinen får den dårlige ikke konsekvenser for værdiansættelsen af den øvrige del af pipelinen.

Ny licenspartner 
Alligator annoncerede 20. august, at de har indgået en samarbejdsaftale med det privatejede kinesiske selskab Biotheus. Biotheus får i den forbindelse rettighed til et antistof fra Alligators Alligator-Gold platform med rettigheder til Kina. Up-front betalingen er på 1 mio. USD og de maksimale upfronts, milepæle, m.m. løber op i 142 mio. USD samt mulige royaltyindtægter.

Værdiansættelse 
Som det blev nævnt i den tidligere analyse, vurderes Alligators andet (og 100%-ejede) udviklingsprojekt ATOR-1015 til at have et betydelig større kommerciel værdi for Alligator end ADC-1013. I basisscenariet er ADC-1013 nu ikke længere inkluderet. Den DCF-baserede fair value reduceres fra 50 SEK pr. aktie til 41 SEK. pr aktie. I forhold til peers handles aktien med en rabat på 57%.

Målkurs og anbefaling 
Alligator-aktien fremstår efter et kurstab på 53% som en tilbudsvare, fordi ADC-1013 som sagt ikke var den væsentligste værdiskaber. Kursdynamikken fremover belastes imidlertid af flere faktorer.
• Tiltroen til selskabet har lidt et knæk.
• Finansielt er situationen skrøbelig og aktionærerne risikerer udvanding i forbindelse med en kapitaltilførsel i overskuelig fremtid med mindre selskabet indgår partnerskab på nogle af projekterne.
• Endelig er der den uafklarede situation omkring ATOR-1015, og det er sparsomt med kurstriggere indenfor de kommende 12 måneder.

Målkursen på 12 måneders sigt reduceres derfor fra 30 SEK til 20 SEK. For den risikovillige langsigtede investor kan aktien derfor være relevant i perspektivet af den høje fair value i DCF-værdien, men med et vigtigt OBS på kapitalsituationen og de forholdsvis lange udsigter til nyheder fra ATOR-1015. 

Det er i vores univers nok til en forsigtig købsanbefaling.