Efter fredagens overraskende fyring af ChemoMetecs succesfulde CEO Michael Eising stykkede ØU Formue et hændelsesforløb sammen i lørdagens udgave. Her følger et fyldigt uddrag af analysen, som uddyber baggrunden for fyringen. Analysen er skrevet før ChemoM-etec søndag eftermiddag kunne meddele om ansættelsen af Steen Søndergaard som ny CEO. Steen Søndergaard har tidligere været salgsdirektør og derefter CEO i ChemoMetec

Aktien startede før meddelelsen i kurs 260, og var nede at vende i 180, før den lukkede i 205 fredag kl. 17. Det dramatiske kursfald skyldes især to forhold: For det første blev der i meddelelsen ikke givet nogen forklaring på fyringen, som efter det oplyste er med dags varsel. Og så gav bestyrelsens ønske om en suspension af aktien en ekstra oplevelse af, at der er sket uregelmæssigheder, som bestyrelsen havde brug for tid til at undersøge nærmere.

For det andet er den fyrede meget succesfulde Michael Eising blevet personificeret med Chemo-Metec, som over de seneste fem år har været en enestående succes på det danske aktiemarked, med en kursstigning på over 3300 procent.

Baggrunden for det store kursfald bunder dels i, om der er sket uregelmæssigheder, hvor selskabets CEO har haft fingrene i kagedåsen, eller om der er fusket med regnskabstallene. Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger er der intet, der tyder på disse to scenarier.

Og dels i om Michael Eising i virkeligheden er en uundværlig enmandshær, som selskabet ikke kan undvære for at opretholde det aktuelle meget stærke momentum i salgsvækst, lønsomhed og produktudvikling. Her er svaret mindre entydigt. Men det vender vi tilbage til.

Økonomisk Ugebrev søger her at beskrive, hvad der er sket i selskabet, og de konkrete hændelser, som udløste den dramatiske fyring af Michael Eising: Vores kortlægning af forløbet op til det abrupte brud mellem bestyrelsen og Michael Eising viser, at det allerede trak op til intern uro, da Michael Eising solgte en større privat aktiepost, først i februar 2019 og senere i september, blandt andet til Fundamental Invests Michael Voss.

Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger skete aktiesalgene stort set hen over hovedet på bestyrelsen og de andre storaktionærer, blandt andet næstformand Martin Glensbjerg, som sidder på elleve procent af aktiekapitalen, da de angiveligt kun fik fem minutter til at sige ja til aktiesalget.

Det har efter det oplyste skabt de første skår i det ellers stærke makkerskab mellem Michael Eising, som er salgsmanden, der har spillet en vigtig rolle i selskabets væksteventyr, og Martin Glensbjerg, som er teknikeren, og styrmanden på produktudvikling og produktion.

Konflikten mellem parterne er efter det oplyste blevet optrappet de seneste måneder, da Michael Eising for nogle måneder siden er flyttet til Monaco, som nu også er hans officielle adresse ifølge CVR-registeret. Efter det oplyste hænger det private aktiesalg og flytningen til Monaco snævert sammen, idet det har givet ham mulighed for at slippe for dansk skat på de solgte aktier og hans lønindkomst. Efter hans tidligere ophold i Sydfrankrig har han haft mulighed for at sælge aktier uden dansk skat på avancen indenfor en tidsfrist, og det var netop den tidsfrist, som nærmede sig. Og han var derfor nødt til at flytte væk fra Danmark igen for at spare skatten. Problemet med denne model er naturligvis, at det er vanskeligt for en CEO i en mellemstor børsnoteret virksomhed at passe sit arbejde, hvis han kun kan være i det danske hovedsæde 2-3 dage om måneden. Bestyrelsen for ChemoMetec mente ikke det hang sammen, men det mente Eising altså.

Konflikten om dette spørgsmål er over de seneste måneder efter det oplyste blevet optrappet, indtil torsdag eller fredag, hvor der blev afholdt et bestyrelsesmøde, som Eising ikke kendte til.

Bestyrelsesmøde bag direktørens ryg
Eller rettere sagt, så fandt han ud af, at bestyrelsen havde holdt et møde bag hans ryg, og det fik konflikten helt op i det røde felt.

Efter det oplyste følte bestyrelsen sig tvunget til at trække i nødbremsen overfor Eising, som efter det oplyste fremsatte noget, der kunne ligne trusler om at agere på egen hånd i forhold til selskabet og investorerne via en børsmeddelelse. Denne del af Økonomisk Ugebrevs efterretninger er dog meget usikker.

Ikke desto mindre udløste hele miseren den famøse børsmeddelelse fredag, sammen med ønsket om en suspension af aktien, som Fondsbørsen dog ikke imødekom. Med andre ord følte bestyrelsen sig nødsaget til at lukke af for Eisings mulighed for at kommunikere med markedet via selskabet og børsmeddelelser. Så Eising er altså også historie i ChemoMetec fra nu af.

Det rejser to vigtige spørgsmål: For det første om ChemoMetec kan bevare momentum i salg og produktudvikling uden Eising. Og for det andet, hvordan markedet og de store aktionærer vil reagere på, at et af deres centrale sellingpoints, nemlig Michael Eising, ikke længere står ved roret.

Markant usikkerhed på den korte bane
Vores bundlinje er, at vi i dag ser markant øget usikkerhed omkring selskabet, i hvert fald på den korte bane. For nylig er der kommet tre store svenske fonde ind som store aktionærer, og de har blandt andet købt casen på ryggen af Michael Eising, som

udadtil har tegnet selskabet med en markant og overbevisende profil. Derfor forventer vi, at aktien på den korte bane kan blive sendt længere ned.

Spørgsmålet er også, hvordan Michael Eising vil forholde sig til sin egen betydelige aktiebeholdning, som han nu kan sælge ud af, uden at skulle flage som insider. På den lidt længere bane forventer vi, at Chemo-Metec vil fortsætte vækstrejsen, da selskabet i dag må opfattes som en velsmurt maskine med et stærkt salgsapparat og en stærk produktpipeline, der kan sikre fortsat vækst, måske efter en pause, hvor organisationen skal finde sine egne ben igen.