Bavarian Nordic kunne helt i tråd med den justerede tidsplan med forventet svar i september melde om afgørelsen fra de amerikanske sundhedsmyndigheder tirsdag aften i denne uge.

Den flydende-frosne version af selskabets koppevaccine (2. generation) med det kommercielle navn Jynneos™ fik tirsdag aften myndighedernes godkendelse til bred anvendelse som beskyttelse mod kopper, og lidt overraskende også mod abekopper. Vaccinen er godkendt til voksne, herunder personer med svækket immunforsvar. Jynneos har i øvrigt sit navn efter den engelske læge Edward Jenner, som udover ofte at blive kaldt ”Immunologiens fader” også står som pioneren bag verdens første koppevaccine kort før år 1800.

Kursreaktionen på godkendelsen var initielt pæn med en stigning på 7-8% fra morgenstunden, men interessen kølnedes hurtigt og profithjemtagningen satte ind. Det betød, at aktien faktisk lukkede dagen i 192,80 DKK, svarende til en tilbagegang på 5,4 %.

Tilbagefaldet skal dog naturligvis også ses i lyset af aktiens ganske stærke udvikling i år med en stigning på over 50% – særligt henover sommeren. Og i de seneste 14dage forud for afgørelsen var aktien næsten steget 20% fra bunden, hvilket naturligvis tog lidt af købsentusiasmen ud ovenpå godkendelsen.

Som meddelt i handelsbeskeden tirsdag valgte vi at sælge position i modelporteføljen forud for afgørelsen. Vi vidste naturligvis ikke at afgørelsen ville komme samme aften, men at den sandsynligvis kunne forventes senere på ugen eller tidlig næste uge, hvis FDA skulle overholde den udmeldte PDUFA, som var blevet udskudt en gang til ”september”. Se mere under denne uges omtale af modelporteføljen.

Voucher modtaget

Bavarian Nordic modtager som ventet en Priority Review Voucher, som man forventer at videresælge. Vi kan her minde om, at den senest kendte salgspris var svenske SOBI’s salg af en voucher i sidste måned til AstraZeneca for 95 mio. USD. Trenden er umiddelbart lidt nedadgående for salgspriserne, så spørgsmålet er om Bavarian kan få helt så høj en pris. Markedet er på den anden side så lille og begrænset, så udbud og især efterspørgsel kan skifte med øjeblikkelig virkning.

Bavarians voucher er nr. 31, der er tildelt fra FDA og den 6. tildeling i år. Efterspørgslen afhænger især af de store pharmaselskabers helt aktuelle udviklings- og kommercialiseringsplaner og fremskridtene i disse fsva. angår blockbuster-kandidater, der kan have stor gavn af at nå på markedet så hurtigt som muligt. De seneste handelspriser og alle vouchertildelinger fremgår af www.priorityreviewvoucher.org

Om salgsprisen i sidste ende bliver 85, 90 eller 110 mio. USD gør ikke det helt store. Der må under alle omstændigheder forventes en kontantindsprøjtning på den rigtige side af ½ mia. DKK, hvilket bør skabe yderligere ro på finansieringsfronten hos Bavarian Nordic. Den hidtidige forventning om et kapitalberedskab på 1,6 mia. DKK ved årets udgang, bør således blive løftet til over 2 mia. DKK, hvis man formår at sælge den i år.

Ny indikation: abekopper

Indikationen mod abekopper giver et nyt kommercielt potentiale, omend vi umiddelbart ikke forventer, at det vil være nogen stor indikation. Bavarian taler selv om et nyt marked for ”rejsevaccination”, der kan åbnes op og angav på den opfølgende telefonkonference et peak sales estimat på 65 mio. USD årligt. Det estimat er baseret på en prissætning på linje med øvrige rejsevacciner. I forlængelse af de eksempler der blev givet på telefonkonferencen kan en salgspris på op imod 500 USD per vaccinationsbehandling (dvs. 2 injektioner) nemt forsvares.

Abekopper har en dødelighed på omkring 10% (kopper anslåes til 20-60% afhængig af bl.a. den smittedes generelle helbred, immunforsvar, etc.), og der er siden 2016 observeret 160 bekræftede tilfælde i Nigeria, som umiddelbart må anses som det største ”marked” i Afrika qua det højeste antal rapporterede tilfælde og den store trafik af rejsende (2 millioner indrejsende, heraf 300.000 fra USA og UK), bl.a. relateret til de mange multinationale virksomheder inden for olie- og gasindustrien.

Bavarian har i dag ingen kommerciel organisation af betydning, og denne skal naturligvis først på plads førend det nye marked for rejsevaccinationer kan opbygges. Vi forventer således ikke nogen nævneværdig omsætning fra denne kant førend tidligst i 2021.

Shortandel næsten uændret

En væsentlig faktor for den mere kortsigtede kursudvikling i Bavarian har længe været short-spekulanternes ageren i aktien. Short-andelen målt via alle positioner over 0,2% har henover de sidste par måneder ligget ganske stabilt omkring 4,5% og blev opgjort til 4,63% ultimo august. Blandt de tre offentliggjorte store positioner på over 0,5%, har en enkelt reduceret sin position i dagene op til afgørelsen, mens en anden har øget sin position i starten af måneden. Det er dog stadig ganske moderate ændringer på 0,1 til 0,2 %-point i positionerne.

Bavarian Nordic aflægger regnskab d. 11. november for 3. kvartal. Med FDA-godkendelse i hus vil markedets fokus skifte mod RSV-vaccinens udviklingsplaner og evt. partnerskab, som den næste mulige valuedriver. Et salg af priority review voucheren vil også tiltrække sig lidt opmærksom, om end den største usikkerhed nok ligger i timingen fremfor selve prisen.

Vi holder indtil videre vores anbefaling og kursmål uændret, trods det lidt uheldige salg af positionen i modelporteføljen i tirsdags, der som nævnt i høj grad handlede om risikominimering.