Calliditas står til at få et gennembrud på det kinesiske marked med Nefecon. Calliditas meddelte 10. juni, at selskabet har indgået en licensaftale med Everest Medicines om markedsføringen af Nefecon til behandling af den sjældne autoimmune kroniske nyresygdom IgA nefropati (IgAN) i Kina, Hongkong og Singapore. Aktiekursen er siden steget med ca. 40% og med omtrent 50% siden vores analyse i februar måned ved kurs 43 SEK.

A96b97ecda6ca1de5de9

Everest Medicines betaler 15 mio. USD up-front og milepælsbetalingerne kan løbe op i yderligere 106 mio. USD. Herudover vil Calliditas modtage royalty fra salget. Kinesiske hospitaler vil muligvis blive inkluderet i Calliditas’ igangværende Nefecon fase 3 studie afhængig af Everest Medicines’ kommende aftale med de kinesiske sundhedsmyndigheder. Everest Medicine vil i den forbindelse ansøge om en fremskyndelse af en kinesisk godkendelse.

IgAN prævalensen i Kina er væsentligt højere end i USA, hvor sygdommen har Orphan Drug status. Målgruppen i Kina er formentlig primært den kinesiske middelklasse, og antallet af IgAN patienter antages at være 6 gange større her end i USA.

Afhængig af prisen og behandlingskapaciteten er det ikke sandsynligt, at Nefecon når den samme markedsandel i Kina som i USA, som estimeres til 20%.

Under antagelse af en markedsandel på 5% i det kinesiske senfase nyrepatient-segment i 2030, lancering af Nefecon i Kina i 2024 og en Nefeconpris på en tredjedel af den forventede amerikanske behandlingspris samt en royaltysats på 20% modtager Calliditas royaltyindtægter på det kinesiske marked i 2030 på 241 mio. SEK.

Med aftalen styrkes selskabets kontantbeholdning med 142 mio. SEK i år og inklusive de risikojusterede milepælsbetalinger forventes Calliditas’ finansielle aktiver at række til markedsføringen af Nefecon i 2022.

Øget DCF-værdig løfter kursmål
Nyheden er positiv, men det amerikanske marked står fortsat til at levere langt det største bidrag til Calliditas indtjening. Som en konsekvens af aftalen opjusteres DCF pr. aktie i basisscenariet fra 79 SEK til 97 SEK.

Det er ikke usandsynligt, at det kinesiske Nefecon potentiale viser sig større end i basisscenariet. Hvis markedsandelen i Kina i stedet for 5% når 20% som i USA løftes DCF pr aktie til 121 SEK. Som det blev nævnt i vor analyse i februar i år hæmmes kursstigningspotentialet på kort sigt af få kurstriggere, hvor den vigtigste udløses i 2. halvår 2020 med Nefecon IgA topline data fra fase 3-forsøget.

Vort seneste kursmål løftes nu fra 60 SEK til 78 SEK på 12 måneders sigt efter den positive nyhed. Købsanbefalingen fastholdes, omend der må forventes lidt gevinsthjemtagning oven på de seneste flotte stigninger.

Kurs på anbefalingsstidspunkt: 64,90 SEK Kursmål: 78 SEK (12 mdr.)

Calliditas indgår i Life Science Modelporteføljen