Den 19/02-2020 offentliggjorde Cantargia intentionen om gennemførelse af en rettet emission via en såkaldt accelereret ”book building” proces, hvor tegningskursen fastsættes ud fra bud fra inviterede investorer. I bagklogskabens lys skulle det vise at være en ganske veltimet beslutning, der styrkede kapitalgrundlaget betydeligt.

48feec15147d561b294e7a12ea83055f164c54e86c3cbc9eff90137ca466

Ønsket var dels at udstede de 10% nye aktier, som man allerede havde mandat til fra generalforsamlingen, men også 15% yderligere på betingelse af accept på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Med 25% nye aktier udstedt til udvalgte og primært professionelle institutionelle investorer, udvander man de øvrige aktionærer med 20%, og man bør derfor være meget sikker i sin sag, når man handler så resolut.

Udstedelse af 25% nye aktier for 410 mio. SEK
Lidt senere samme aften fulgte en ny pressemeddelelse, der bekræftede, at Cantargia succesfuldt havde rejst omkring 410 mio. SEK ved at sælge 18 mio. nye aktier (25%) til en tegningskurs på 22,50 SEK og altså kun med 6% rabat i forhold til den daværende lukkekurs på 24,00 SEK.

Med cirka 150 mio. SEK på bankbogen den 31/12-2019 og et kvartalsvist cash burn på omkring 25 mio. SEK havde Cantargia altså, som indikeret tidligere i vores analyser, kontanter nok frem til cirka medio 2021.

Det er derfor ingen hemmelighed, at det er en relativt resolut og måske endda aggressiv handling at rejse så mange kontanter i en lynkapitaludvidelse henover natten. Uanset hvad man synes om, kan ingen dog være utilfredse med, at der problemfrit rejses så meget kapital med så lidt rabat. Specielt når aktien kun seks uger efter har fået barberet over 30% af sin værdi.

Om timingen har været heldig eller er et resultat af en intelligent forudsigelse af den globale COVID-19 aktienedtur, er svært at svare på. Men emissionen kom kun få dage efter bruddet af den gamle kurstop fra oktober og 2018, og det kunne tyde på, at man blot har været lidt heldig.

Overraskende timing
At man har været heldig med timingen, ændrer ikke på, at tidspunktet for kapitaludvidelsen overrasker os. Vores basis-scenarie var, at man først

ville skride til handling efter offentliggørelse af mere modne og detaljerede fase IIa-effektdata fra CANFOUR-studiet som forventet i 2./3. kvartal i år. Vi har tidligere spekuleret i, at man ved den lejlighed enten ville søge yderligere finansiering gennem en up-front betaling ved udlicensering af CAN04-programmet eller ved at lave en kapitaludvidelse.

Cantargia har hele tiden meldt ud, at man søger en partner og har også løbende indikeret stigende interesse. Vi har derfor løbende frygtet, at man måske ville falde for fristelsen og udlicensere CAN04 før data. Men med lige over 500 mio. SEK i likvider må man nu sige, at vores frygt er blevet gjort til skamme.

Velpolstret bankbog = stærk forhandlingsposition
Vigtigst af alt er dog, at den velpolstrede bankbog sætter Cantargia i en meget fordelagtig situation. Virksomheden kan nu selv finansiere en del af et fase III-program, og man står derfor meget stærkere end før i forhandlingerne med en kommende pharma-partner.

Yderligere bør man ikke glemme, at Cantargia også fornyligt har valgt at udvide IL-1RAP fokus med CAN10, der er et nyt og spændende præklinisk udviklingsprogram med to antistofkandidater til behandling af henholdsvis systemisk sklerose og myokarditis. Kort tid efter Cantargia annoncerede programmet, overtog Johnson & Johnson et IL-1 baseret antistof for et imponerende beløb. Det spændende er, at dette antistof (Bermekimab) også udvikles inden for kronisk inflammatoriske sygdomme, hvor det forsat kun befinder sig i fase II-udvikling og dermed underbygger, at CAN10-programmet hurtigt kan blive et vigtigt aktiv hos Cantargia.

CAN10 har nok ikke spillet en afgørende rolle i forhold til at motivere kapitaludvidelsen, men Cantargia er da en virksomhed med store ambitioner. Her har den hurtige validering af CAN10-programmets fokusområde nok ikke dæmpet troen på, at man er på rette vej, og så skal der altså tryk på udviklingen.

Fortsat købsanbefaling og justeret kursmål
Når udvandingen fra kapitaludvidelsen tages i betragtning, bør vores kursmål teknisk set nedjusteres fra 30 SEK til 24 SEK. Vi ser dog den overraskende kapitaludvidelse som meget positiv og et udtryk for en stærk opbakning til selskabet blandt også de institutionelle investorer.

Cantargia står, som vi netop har redegjort for, i en stærkere forhandlingsposition og har nu flere muligheder end tidligere. Virksomheden er dermed fortsat ad samme spor som tidligere, hvor alt virker til at gøres rigtigt.

På det grundlag øger vi vores værdiansættelse med små 100 mio. SEK til 2,2 mia. SEK og sætter set i lyset heraf et nyt kursmål på 25 SEK. Givet den nuværende kurs på 15,32 SEK ser vi dermed et 12 måneders potentiale på 63%, og det foranlediger naturligvis fortsat en stærk købsanbefaling.