Historien om Pandora-millionær Rene Sindlevs amerikanske børsnoterede biotekeventyr Enochian Bioscience har for længst bevæget sig derud, hvor fantasien ikke længere rækker. Et anerkendt nyt amerikansk bestyrelsesmedlem i Enochian sagde fra efter kun otte dage i bestyrelsen. En uafhængig vurderingsrapport, der værdisatte selskabet til 2 mia. kr., er alligevel ikke uafhængig.

Seneste bemærkelsesværdige udvikling i Enochian er, at et næsten nyt, men anerkendt bestyrelsesmedlem med mangeårig erfaring i amerikansk biotek, efter kun otte dage i bestyrelsen har trukket sig med øjeblikkelig virkning. Det drejer sig om William A. Haseltine , forsker og pensioneret professor fra Harvard Medical School, der tilsyneladende efter meget kort tid i bestyrelsen ikke længere havde mulighed for at arbejde for Enochian.

Det har ellers vakt opsigt, at en så relativ anerkendt forsker indenfor HIV/AIDS trådte ind i bestyrelsen. Det oplyses ikke, om hans fratræden hænger sammen med offentliggørelse af flere kritiske dybdeborende analyser på den anerkendte investeringsportal Seeking Alpha.

NYT FORSKNINGSPROJEKT
Enochians aktiekurs har den seneste tid holdt sig nogenlunde stabilt omkring 6 dollars, på trods af den megen tumult omkring selskabet. Med til at holde kursen oppe har angiveligt været meldingen fra selskabet om overtagelsen af et nyt udviklingsprojekt, som ligger langt fra selskabets andet fokus på HIV/AIDS og kræftbehandlig. Enochian oplyser i en børsmeddelelse, at det igen er selskabets topforsker Serhat Gumrukcu, som sammen med andre forskere står bag et museforsøg med behandling af hepatitis B-virus. Medikamentet dræber op til 98 procent af de inficerede celler. I en aktuel børsmeddelelse oplyses det, at Serhat på en international konference forleden præsenterede data fra museforsøget:

”Dr. Serhat Gumrukcu, the inventor of products in the Enochian pipeline and Director of the Seraph Research Institute (SRI), presented the data at the HEP DART scientific conference in Kauai, Hawaii. The data were generated through a collaboration between SRI and Dr. Philippe Gallay of the Scripps Institute. Dr. Gallay is a leader in the field of hepatitis.” Ifølge materialet (side 94-95) fra konferencen var der dog alene tale

om en opstillet posterpræsentation (”Poster Abstract”) på en papvæg i den tilhørende udstilling, og ifølge programmet var Enochian ikke indlægsholder i den officielle konference.

Det amerikanske analysehus White Diamond Research, der står bag tidligere kritiske analyser af Enochian, påpeger, at selskabet sandsynligvis overtræder regler om oplysning om transaktioner mellem nærtstående parter, altså en interessekonflikt, idet det nye hepatitis-projekt er erhvervet af Enochian fra samarbejdspartneren G-Tech, som ejes af netop Serhat Gumrukcu og personer tilknyttet storaktionæren Weird Science, der ejer knap halvdelen af aktiekapitalen. Det påpeges, at der ikke er oplyst købspris for rettighederne, og at interessekonflikten heller ikke er oplyst. Serhat er også dømt økonomisk kriminel og aktuelt i gang med fem års prøveløsladelse.

VURDERING VAR IKKE UAFHÆNGIG
I det hele taget er der fortsat ekstremt stor tvivl om værdiansættelsen af Enochian, hvor White Diamond Research påpeger, at andre biotekselskaber med alene museforsøg, som ikke engang er startet fase 1-forsøg, står foran en rejse på ofte syv-ti år og omkostninger på flere hundrede mio. dollars, før de eventuelt står med et færdigt produkt. Af samme grund handles den slags selskaber normalt til en børsværdi på under 50 mio. dollars. Til sammenligning er den aktuelle børsværdi på Enochian 286 mio. dollars, altså markant over børsværdien på sammenlignelige selskaber.

Enochian har hidtil baseret værdiansættelsen på en såkaldt uafhængig vurderingsrapport, som er udarbejdet af Noble Investment Research, og som Økonomisk Ugebrev tidligere har beskrevet som fejlbehæftet, blandt andet ved valg af misvisende peer group-selskaber.

Senest er det kommet frem, at vurderingsrapporten fra Noble slet ikke er uafhængig, og selve værdiansættelsen er endeligt besluttet af Enochians egen ledelse. Over for de 220 kendis-danskere, der har købt dyre aktier for over 100 mio. kr., har meldingen ellers været, at der forelå en uafhængig værdiansættelse. I denne nyere børsmeddelelse fra Enochian oplyses det (på F-14), at ”the Company retained a valuation specialist to advise management in the determination of the fair value of the various assets acquired”. Altså har vurderingsfirmaet rådgivet Enochians ledelse om værdiansættelsen, men det har ikke selv hånden på kogepladen.