Fredag den 15. november udsendte Elekta en nedjustering, der fik aktien til at falde med 12%. Elekta forklarede, at udskudte installationer af ”Gamma Kniven” og negativ valutaindvirkning vil medføre, at helårs EBITA-marginen kommer ind omkring 18%, i stedet for de ca. 19% man tidligere havde guidet. Endvidere offentliggjorde man præliminære tal for 2. kvartal, hvor EBITA-marginen naturligt nok vil være blød på 14,5%.

6d888e6337b607d51bde7f3bcc37f53510cbffffCeca4003352863c550b9

Vi er naturligvis skuffede over nedjusteringen, der tager toppen af en ellers god rejse i aktien, og som stiller spørgsmål ved selskabets operationelle risikoprofil – specielt omkring selskabets evne til at håndtere den stærke vækst.

Sekundært rejser udskydelsen af installeringer af ”Gamma Kniven” nogle naturlige spørgsmålstegn omkring kundernes mulige betalingsevne, og om der er en begyndende afmatning i markedet for hospitalsrelaterede kapitalgoder. Men da vi ikke har set andre tegn på dette, anser vi udskydelserne som det de sandsynligvis er, nemlig bad luck, og det faktum, at værdien af en installering er så høj, at selv små udskydelser kan flytte på selskabets kvartalsmæssige indtjening.

Ordreudskydelse, ikke annullering
Når det er sagt, så ser vi ikke dette som en nedjustering, der ændrer vores investeringscase, men snarere bestyrker vores tro på casen. Vi noterer, at det primære problem, der førte til nedjusteringen, er, at 5 installeringer af Gamma kniven er blevet udskudt. De er alt så ikke annulleret, men kun udskudt af forskellige årsager.

Elektas skema for installeringer er så stramt, at man dermed ikke kan nå at indhente udskydelserne igennem resten af finansåret, som slutter ultimo april. Vi henfører den manglende fleksibilitet i rådigheden over teknikere & ingeniører hos Elekta til, dels en lovet margin-udvidelse, som vi hypotiserer kan have ledt til en manglende buffer i installeringskapaciteten, dels at Elekta simpelthen er succesrig i at tage ordrer ind.

På trods af de udskudte ordrer holder Elekta fast i sit mål om 8-10% salgsvækst i år. På telefonkonferencen ovenpå nedjusteringen forsikrede Elektas CEO, at man vil styrke selskabets evne til at installere maskiner.

6 Unity-ordrer
Elekta offentliggjorde også, at man i 2. kvartal havde taget 6 nye ordrer på Unity-maskinen og kommenterede, at ”vi forsætter med at se et godt markedsmomentum og stærk interesse for vores produkter, i særdeleshed det meget lovende Unity forretningsområde”.

Alt-andet-lige vil et marginfald på 1%-point mindske EPS med lige omkring 5%. Aktiefaldet på 12%, som intradag var på hele 18%, har medført et markant fald i P/E-værdien. For indeværende år handler aktien pt. omkring en P/E på 32 og på 25 for næste regnskabsår.

Anbefaling fastholdt
Det er vores opfattelse at kursreaktionen primært reflekterer de høje multipler, som aktien uomtvisteligt handler på. Tager vi i stedet de langsigtede investorbriller på, så ser vi et selskab, der leverer en implicit opjustering af væksten (helårsvæksten

fastholdes trods manglende ordrer i Q2) drevet af den unikke nye Unity-maskine, samt leverer fine marginer og cash flows.

Vi ser nedjusteringen som et bump på vejen, og forsætter med en købsanbefaling på aktien med kursmål på 150 SEK.

Hvad er Gamma Kniven?
Gamma Kniven er det oprindelige produkt, som selskabet Elekta er bygget op omkring og selskabets gennembrudsprodukt. Gamma Kniven leverer millimeterpræcis stråling til hoved- og halsregionen og bruges ofte til at behandle cancer metastaser, der finder vej til hjernen. Gamma Kniven er det mest præcise stråleterapiværktøj, men samtidig også et specialværktøj som ikke, modsat almindelige lineære acceleratorer, kan behandle tumorer andre steder i kroppen. Behandlingen foregår ved, at hovedet fikseres i et metalstativ, oftest vha. skruer, hvorefter stråling gives fra op til 201 forskellige vinkler fra en halvkuppel som hoved er placeret inde i.

Morten Larsen ejer aktier i Elekta

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.