Efter et dramatisk kursfald er shortfondene i Rene Sindlevs Nasdaq-noterede biotekeventyr Enochian Bioscience begyndt at reducere deres shortpositioner. Fondene kan nu stille og roligt hæve deres gevinster på 20-25 mio.DKK. Og Enochians ledelse kan få dem væk fra banen. Imens synes selskabet at være gået i dvale. Det vil vise sig, om den varslede kapitaltilførsel på 70 mio. DKK overhovedet bliver til noget. Med det aktuelle cash burn er kassen tom inden udgangen af 2020.

07303745f1bed40cfa16

Som Økonomisk Ugebrev de seneste år har beskrevet i en artikelserie, har Rene Sindlevs børsnoterede biotekselskab Enochian Bioscience bevæget sig fra den ene mystiske og besynderlige udmelding til den næste. Hovedindtrykket er fortsat, at biotekselskabet er et luftkastel uden substans, baseret på vanvittige værdiansættelser af nogle ideer, som skulle munde ud i en kur mod HIV/AIDS og kræft. Udviklingsprojekterne er ikke beskrevet i forskningslitteraturen, og grundlaget for en værdiansættelse på over 2 mia. DKK er en utroværdig vurderingsrapport og salg af ekstremt overvurderede aktier til kendisdanskere, som antageligt ikke ved det mindste om børsforhold og biotek.

AKTIEKURS STYRTDYKKET
Næste scene tegner til at blive, at angrebet fra shortfondene stille og roligt bliver afviklet på den måde, at Enochians ledelse og storaktionærer i første omgang har opgivet at holde aktiekursen oppe omkring tegningskursen for de private investorer på 7-8 USD. Efter den seneste tids dramatiske kursfald ligger aktien aktuelt i godt 3 dollars, og børsværdien er skrumpet til 800 mio. DKK. På dette kursleje kan shorterne tilbagekøbe deres lånte aktier billigt og hæve en gevinst på 3-4 USD per aktie. Det vil så til gengæld give mulighed for, at en stribe af de store aktionærer, der har fået billige warrants, og tidligere Dandrit-aktionærer kan sælge ud af deres aktier fortsat med en pæn gevinst. Jokeren er selvfølgelig, om Enochian-aktien vil blive presset endnu længere ned: På den ene side oplyste selskabet i november 2019 i en børsmeddelelse, at det har indgået en aftale med en saudiarabisk prins om salg af 900.000 Enochian-aktier til kurs 12 USD, det dobbelte af den dagældende børskurs. Transaktionen skulle indbringe Enochian 70 mio. DKK, hvilket vil være en ekstremt positiv nyhed for selskabet. I markedet er der sået stor tvivl om, hvorvidt meddelelsen alene havde til formål at pumpe aktiekursen.

Men det ved vi senest ved udgangen af marts.

For det andet har Enochian angiveligt udvidet produktpaletten med nye udviklingsprojekter, udover kure mod HIV/AIDS og kræft, med udvikling af en ny behandling mod hepatitis B-virus. Det er oplyst, at aftalen giver Enochian eneret til at udvikle og kommercialisere en HBV-behandling med en ny behandlingsmekanisme. Enochian har altså gang i butikken med mange forskellige udviklingsprojekter, hvor man fortsat ikke er i gang med fase 1-forsøg eller har beskrevet museforsøg eller lignende.

FÅ PENGE TIL FORSKNING
Det store program stemmer heller ikke godt overens med selskabets innovationsindsats. Velkendt er det, at det normalt koster over 100 mio. dollars, eller over en halv mia. kr., at bringe en idé til et færdigt markedsprodukt, og det tager typisk seks-otte år. Ifølge det seneste kvartalsregnskab fra Enochian blev der anvendt 0,6 mio. dollars på research & development i den seneste tremånedersperiode. Heraf blev 0,4 mio. dollars sendt videre som konsulenthonorar til selskabet G-Tech, som kontrolleres af Enochians egen chefforsker Serhat Gumrukcu. Den minimale R&D-ressourceindsats vidner ikke om den store aktivitet på udviklingsfronten.

At Enochian har skruet ned for pengeforbruget har måske en logisk forklaring: Ved årsskiftet var der 8,6 mio. dollars i kassen. Med cash burn det seneste halvår på 4,7 mio. dollars svarer det til, at kassen er tom inden udgangen af 2020. Altså med mindre der kommer flere penge ind, hvilket er tvivlsomt. Som Økonomisk Ugebrev tidligere har beskrevet, er de tidligere budgetter for omkostninger til R&D og kapitaltilførsel fra investorer og ledelse, der udnytter warrants, for længst skudt i sænk.