Den 3. september udsendte Demant den første børsmeddelelse om en ”kritisk begivenhed på deres interne IT-infrastruktur”, og derefter gik det stejlt nedad bakke for aktiekursen.

1d6bd77e52b7f225ad6aPå det tidspunkt var Demants aktiekurs steget 13% i 2019, men de næste fem uger faldt aktiekursen med 22%. Demant har løbende udsendt opdateringer om genskabelsen af de ramte it-strukturer, og i den seneste meddelelse den 11. oktober fortælles, at man nu igen producerer og distribuerer med fuld kapacitet. Det vendte kursfaldet til en stigning på næsten 10% den følgende uge.

Ganske vist forventer Demant, at hackerangrebet kommer til at reducere selskabets primære driftsresultat (EBIT) med 550-650 mio. kr., men selvom det er et stort beløb, vil det isoleret set ikke fylde meget i investorernes overordnede vurdering af Demant-aktien.

For markedet kan selv et betydeligt kortsigtet tab betragtes som positivt, hvis det fjerner usikkerhed om fremtiden. Det har vi tidligere oplevet hos et selskab som Coloplast, som måtte hensætte et langt større beløb til dækning af potentielle tab på amerikanske retssager.

Problemerne rækker videre end til 2019
Det er nærliggende at konkludere, at problemerne nu er løst, og at aktiekursen igen kan arbejde sig op til niveauet fra den 3. september, hvor hackerne slog til.

Men tabet på 550-650 mio. kr. er måske ikke enden på historien for Demant. Det oplyses i børsmeddelelsen, at tallene er selskabets skøn for konsekvenserne i 2019 af bl.a. mistet salg og vækstmomentum. De fortæller altså ikke noget om den økonomiske konsekvens i 2020 og kommende år. Demant befinder sig på et marked med meget hård konkurrence, og selskabernes indtjening afhænger i høj grad af kundernes modtagelse af nye produkter. Produkter, som kun holder nyhedsværdien i forholdsvis kort tid, inden konkurrenterne matcher eller overgår dem med nye produkter.

Det er derfor problematisk, at hackerangrebet på Demant kommer kort tid efter selskabets lancering af nye produkter. I halvårsregnskabet fra august skriver man således at: ”We expect to see significant acceleration of organic growth for the Group in the second half-year, as we will see the

full effect of our many recent product launches”. Når det sammenholdes med følgende sætning fra selskabets seneste børsmeddelelse om virkningen af hackerangrebet skaber det bekymring for indtjeningen i 2020: ”This impact is predominately related to the estimated lost sales and weakening of growth momentum”.

Hvis hackerangrebet kører Demant af sporet allerede i starten af en ny produktseries introduktion, vil det være en ønskedrøm for konkurrenterne. Så skal Demant til at løbe det mistede vækstmomentur i gang igen, og det kommer til at ske med forsinkelse, og med en kortere tidshorisont for den nye produktserie end oprindeligt planlagt.

Samtidig skal man muligvis til at generobre markedsandele, som konkurrenterne har taget i den periode, hvor Demant ikke har været ved fuld styrke i det konkurrenceprægede marked. Selvom der på kort sigt er kommet tal på omkostningerne i et nu overstået hackerangreb, er der altså fortsat en væsentlig usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser i det kommende regnskabsår.

Denne usikkerhed medfører en reduktion i vores kortsigtede kursmål for Demant fra 222 til 190 DKK.