(PRNewsfoto/IRRAS)

IRRAS-aktien har i den seneste periode fortsat sin svage udvikling. Den svage udvikling er forståelig, idet lanceringen af IRRAFLow i USA ikke forløber så glidende, som vi havde håbet. Det efterlader et finansieringsefterslæb og en udskydelse af selskabets finansielle mål.

B50fe4ccc22ff1f18759Ee3e4761148f4bd3afc49593f3ccfc03ec3b1c6d

Vores case for aktien har været, at påbegyndelsen af salget i USA og Europa ville visualisere den langsigtede attraktive vækst- og margin-case. Trods skuffelsen holder vi fast i casen, men highlighter risikoen for en kommende emission.

Vi ser selskabets produkter som meget innovative og mødende et stort udækket medicinsk behov i en meget interessant investerings-niche med gode priser og ”sticky” omsætning, når først hospitalerne tager produkterne ind i den daglige brug.

Vi bibeholder vores positive syn på aktien, men highlighter også, at selskabet netop på en generalforsamling i denne uge har fået lov til at rejse op til 250 mio. SEK.

Aktiemarkedet læser det som en risiko for en potentielt meget stor udvanding af de eksisterende aktionærer, såfremt selskabet vælger at lancere en fortegningsemission. Vi er dog af den opfattelse, at risikoen for en fortegningsemission på den nuværende lave aktiekurs er lav, taget i betragtning af at selskabet bør have gode muligheder for at rejse penge via f.eks. banklån eller konvertible lån.

Beskeden omsætning i 4. kvartal
IRRAS rapporterede i 4. kvartalsregnskabet en beskeden omsætning på 3,4 mio. SEK og et EBIT-resultat på -35,7 mio. SEK, hvilket efterlod 85,1 mio. SEK i finansiel likviditet ultimo 2019. Vi havde håbet, at man var kommet længere med udruldningen i USA, men kommentaren fra selskabet er, at man endnu ikke har været helt i stand til at omsætte den meget positive respons man har fået fra kunderne til ordrer. Det skyldes, at man har undervurderet, hvor meget træning der kræves på de amerikanske hospitalerne, så f.eks. sygeplejerskerne bliver komfortable med at bruge produktet.

I 4. kvartal steg antallet af placerede kontrolen-

heder til 27 fra 16 i 3. kvartal. Dette dækker over, at antallet af solgte systemer steg fra 2 til 7, og at antallet systemer under evaluering på hospitaler steg fra 4 til 20. Det blev ikke genereret indtægter fra Europa i kvartalet, da man først modtog CE-mærkningen den 19. december.

Vi forventer, at selskabet vil bruge 1. halvår på at engagere de tidligere så meget positive kunder i Tyskland, og at omsætningen derfor bør tage fart allerede fra 2. kvartal og ind i 3. kvartal.

Finansieringsefterslæb
Med en begrænset omsætning i 4. kvartal og et EBIT-tab, som indikerer at den likvide beholdning kun rækker lidt over 2 kvartaler, så er risikoen for en finansieringsrunde meget overhængende.

Selskabet har afholdt generalforsamling og fået godkendelse til at udstede aktier for op til 250 mio. SEK. Med en markedsværdi på kun ca. 400 mio. SEK læste aktiemarkedet som nævnt dette som et tegn på stor fremtidig udvanding af de eksisterende aktionærer og solgte aktien ned.

Vi mener dog, at risikoen for en så stor emission er kraftig overgjort, da selskabet på dette stadie i sin livscyklus med nyligt lancerede produkter har omsætning og mere fordelagtigt bør kunne udstede konvertibler eller – vores præference – gæld. Vi forventer, at selskabet snarest – og inden en mulig finansieringsrunde – vil melde nye finansielle mål ud. Sandsynligvis vil det være en udskydelse eller forsinkelse af de eksisterende mål.

Fastholder købsanbefaling
Vores syn på aktiecasen – Vi er meget begejstret for casen, selvom lanceringen udspiller sig langsommere

end håbet. Ved den nuværende markedsværdi får man som aktionær rigtigt meget selskab for pengene. Vi holder fast i vores tese om en fortsat udrulning af produktet i USA og Europa, og at man formår at konvertere hele hospitaler til IRRAS’ produkter. At aktiemarkedet kan se at historien om høje bruttomarginer holder vand bør drive aktien fremad over tid.

Vi fastholder vores KØBSANBEFALING og kursmål på 40 SEK. Den største risiko er den mulige emission, som vi forventer vil være den sidste og således også et attraktivt købstidspunkt for at være med på den kommende kommercielle rejse.

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.