Biotek er en af de sektorer, hvor aktiv porteføljepleje betaler sig. Biotekaktiers kursudvikling bestemmes primært af selskabernes egen performance og ikke mindst aktiemarkedets forventninger til performance. Under finanskrisen blev NBI således mindre hårdt ramt end det brede amerikanske aktiemarked. Det attraktive ved biotekaktier er, at kriterierne for selskabernes succes er forholdsvis enkle.

Amerikanske biotekselskaber korrelerer meget lidt med hinanden. Hvis man ser på 65 mellemstore Nasdaq biotekaktier med mindst ét FDA-godkendt lægemiddel, gav 36 af aktierne et positivt afkast i 2019 (hvoraf 16 aktier gav et afkast på mere end 50%), mens 29 aktier gav et negativt afkast. Det samme billede tegnede sig for Nasdaqs senfase biotekselskaber med mindst ét lægemiddel i et fase 3/pivotalt studie. Ud af 64 aktier gav 34 aktier et positivt afkast (hvoraf 17 aktier steg mere end 50%), mens aktiekursen ultimo året for de resterende 30 aktier var lavere ved årsafslutning. Det mønster har ikke været særegent for 2019, men har stort set gentaget sig år for år i den seneste 10 års periode. Når det drejer sig om de tidlig fase biotekselskaber har de bortset fra 2009 underperformet de mere modne biotekselskaber.

Hvis man derfor udvælger en tilfældig portefølje af 15 til 20 amerikanske biotekaktier blandt de ovennævnte 129 kan man derfor kun forvente at få et mindre positivt afkast (blandt de tabsgivende aktier er det maksimale tab 100%, mens der ikke er nogen øvre grænse for afkastet på aktierne med et positivt afkast). Årsagen, til at NBI har klaret sig noget bedre end det, er, at indekset er markedsværdi-vægtet, hvor biotekaktierne med en høj markedsværdi historisk har givet et bedre afkast end smallcap biotekaktier. Konklusionen er derfor, at aktiv porteføljepleje betaler sig indenfor biotek. VRAA porteføljen i tabellen som pt. indeholder 13 aktier bliver muligvis på kort sigt suppleret med Clovis og Bluebird. Bluebird er specialiseret i avanceret behandling af blod- og kræftsygdomme. Selskabet har det dyre Zynteglo præparat mod blodsygdommen beta-thalassæmi (TDT) godkendt i EU og 5 senfase kliniske projekter i pipelinen med flere mulige produktgodkendelser indenfor den nærmeste fremtid. Clovis har det FDA godkendte Rubraca lægemiddel (PARP 1-2-3 hæmmer) i markedet mod bl.a. ovariecancer og selskabet har flere senfasestudier i gang med stoffet indenfor prostata cancer og andre solide tumorer.

5 års underperformance leder op til 2020
De amerikanske biotekaktier (Nasdaq Biotech/NBI) klarede sig i 2019 (+17%) noget ringere end det brede S&P (+28%) indeks trods NBI’s positive udvikling i 4. kvartal Over den seneste 5 års periode har IBB underperformet i forhold til S&P 500 med 35 %-point. Årsagen kan især tilskrives de drastiske fald i biotekaktierne fra medio 2015 til februar 2016, hvor NBI sank med 33%. Årsagen var diskussionerne under den amerikanske præsidentvalgkamp om de høje amerikanske medicinpriser. Det betød et længerevarende pres på biotekaktierne pga. markedets frygt for en politisk regulering af medicinpriserne. En frygt der især bundede i den demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton’s retorik omkring medicinpriserne i USA

Mht. udsigten for de amerikanske biotekaktier i 2020 er der både positive og negative aspekter. Erfaringen viser, at amerikanske biotekaktier klarer sig dårligere i valgår end i de andre år. Det skyldes primært, at diskussionen om de amerikanske medicinpriser er et tilbagevendende fænomen i valgkampen. Det vurderes imidlertid meget lidt sandsynligt, at de kandidater der er fortalere for en gennemgribende ændring i prissætningen af lægemidler i USA vil opnå tilstrækkelig opbakning. Det til trods er det sandsynligt, at retorikken på området vil lægge en dæmper på biotekaktiernes kursudvikling især i andet halvår 2020.

På den anden side tæller det positivt for biotekaktierne, at FDA godkendte 48 nye lægemidler i 2019 excl. vacciner, og at antallet af FDA-godkendelser formentlig også vil ligge på et højt niveau i år. FDA skal bl.a. tage stilling til Biogens ansøgning om godkendelse af aducanumab mod Alzheimer’s. En godkendelse af stoffet vil være spektakulært og formentlig fremme investorernes interesse for biotekaktier.

Herudover vil M&A aktiviteten formentlig fortsætte i samme spor som i 2019, hvilket også fremmer interessen for biotekaktier. I 2019 var der således bl.a. to store transaktioner (Abbvie/ Allergan) og BMS/Celgene).

084c88b1c9ebe8d3447c