Investing and stock market concept gain and profits with faded candlestick charts.

Siden sidste opdatering af modelporteføljen for 14 dage siden ligger porteføljen uændret med et afkast på 35,7% i år eller næsten 3 gange så meget som benchmark – det nordiske health care index. Danske Orphazyme skilte sig positivt ud med et par gode nyheder.

I absolutte tal ligger porteføljen uændret omkring 1,06 mio. kr. Der har i den seneste periode været fremgang til Orphazyme, Zealand Pharma og Bavarian Nordic, mens Oncology Venture kom lidt ned på jorden igen og trak nedad. Det samme gjorde den store position i Cantargia.

Særlig interessant er Orphazyme som i weekenden kunne opdatere på diskussionerne med FDA ovenpå resultaterne fra Niemann-Pick Type C studiet. De amerikanske myndighederne er lighed med de europæiske myndigheder positive overfor at Orphazyme ansøger på baggrund af de gennemførte studier, hvor data ikke var helt i top, som vi tidligere har omtalt. Det blev også meddelt at man ovenpå den positive feedback fra myndighederne vil opstarte et såkaldt Early Access Program i løbet af efteråret, så patienterne kan få adgang til Arimoclomol.

Endelig meddelte Orphazyme for nylig, at rekrutteringen til fase 3 studiet indenfor ALS er færdig, således at studieresultater kan forventes om lidt over 18 mdr.

Vi har længe kigget på at øge positionen i Orphazyme, og venter at gøre det indenfor kort tid. Aktien vægter pt. kun lige under 5% og ligger med en stigning på 13,5% siden vi tog den ind i februar måned.

Nuevolution-købstilbuddet fra Amgen, som vi omtalte sidste gang, blev gennemført med en stor majoritet, idet 97,6% af de udestående aktier har accepteret tilbuddet.

Blandt de øvrige positioner steg Bavarian Nordic og Zealand Pharma uden nyheder, men de fortsatte den seneste tids positive kursudvikling.

På negativ-siden fandt vi som nævnt Cantargia, der faldt ca. 5% fra 18-niveauet til 17-niveauet. Vi betragter det som indenfor aktiens normale og forventede udsving, og det slår kun ud på vores barometer fordi resten af porteføljen ligger relativt stille og positionen er blandt de største i porteføljen.

Faldet i Oncology Venture på omkring 10% anser vi også for at ligge indenfor normalen i denne ret volatile aktie. Ligeledes er faldet også naturligt ovenpå den store kraftige stigning fra den seneste bund omkring kurs 3, hvor vi var heldige at fange aktien til modelporteføljen.

Investeringsgrad og Afkast
Porteføljens investeringsgrad er uændret. I takt med en stigning i porteføljepositionernes værdi vil investeringsgraden også stige, uden at vi sætter kontanter i spil. Det er fortsat vores mål at tilføje flere positioner henover de næste par måneder.

Vi er ganske godt tilfredse med porteføljens udvikling de seneste par uger og noterer, at den her per 22/7-2019 er oppe med 35% i år. Omkring 3 gange så meget som Nordic Health Care Index, mens det brede Nordic-40 halter lidt bagefter med ca. 10,5%. Porteføljens afkast er endda opnået på trods af den relativt lave investeringsgrad der overordnet set har ligget mellem 50-60% i 2019. Groft sagt ligger det reelle afkast på porteføljens positioner således oppe omkring det dobbelte, dvs. omkring 60-70%.

Her set et snapshot af modelporteføljen per 22/7-2019: