Analytiker Morten Larsen kigger her på aktierne i sit univers i et lidt bredere perspektiv som opfølgning på 2020-analysen på de foregående sider. I vores arbejde med selskaberne i det nordiske healthcare univers screener vi også på andre parametre, som ikke altid indgår direkte kvantitativt i analyserne.

Iblandt disse screenings ser vi blandt andet på, hvordan selskaber scorer på nogle af industriens hotte buzzwords. Her åbner vi diskussionen om 3 af de store trends –
• Kunstig Intelligens (AI) og Big Data,
• Politisk sårbarhed og evnen til at drive lavere

omkostninger for betalerne
• Innovationshøjden i deres produkter

Vi vælger at fokusere på et par selskaber, som vi mener træder særligt frem i denne screening.

Elekta
Ståleterapi er en af de tre væsentligste behandlingsmetoder for kræft – de andre to er kirurgi og medicin. Stråleterapi har den væsentlige fordel, at når først strålemaskinen er installeret, er omkostningen til behandlingen af den næste patient meget lav. Dette medfører bl.a. at stråleterapi ofte tilvælges i Emerging Markets lande, hvor man skal vælge en cancerbehandling som er nem at skalere, hurtigt kan komme i drift og samtidig være billig i drift. I dag er omkring 1/3-del af Elektas forretning i Emerging Markets, hvilket bidrager til den høje vækst.

Samtidig ser vi, at installeringen af internet-opkoblede strålemaskiner giver mulighed for at indsamle information om behandlingsforløb. I dag er patientdata beskyttede og er svære at dele og udnytte. Men vi ser en begyndende business for Elekta på det område, specielt i ikke-vestlige lande, hvor individets databeskyttelse ikke er lige så vigtigt.

Elekta kan via internetopkoblede maskiner indsamle patient-behandlingsdata, som i stigende grad kan bruges til udvikle best-practice behandling af patienter. I denne gryende forretningsmodel vil Elekta komme tættere på data og behandlingen og derved blive en større del af værdikæden. Selskabet vil med andre ord på sigt kunne tilbyde sin kunder unikke data-baserede behandlingsløsninger.

Demant
De klassiske danske høreapparatsselskaber scorer fint på denne screening med Demant som noget bedre end GN Store Nord. Vi vurderer, at høreapparatsindustrien er gryende med sit budskab om at nedsat hørelse er tæt korreleret med demens. Formår man i stigende grad at positionere et bredere heldbredsbudskab (f.eks. ved også at inkludere pulsmålere, blodoxygen-målere og temperaturmå-lere i apparaterne) vil man også kunne linke bruge af høreapparater til lavere sundhedsomkostninger for samfundet, samtidig med en højere ”quality of life” og bedre helbred for brugeren.

Derudover lægger vi til, at høreapparatet teknologisk i dag indeholder så meget processor-regnekraft, at det i stigende grad vil finde anvendelse som ”hearable” og erstatte headsets. En ekstra feature i fremtidens høreapparater er, at man ofte vil kunne høre lyde som et normalt hørende menneske i dag ikke kan opfatte, hvilket kan flytte et høreapparat fra at være noget som kun gamle eller høresvage mennesker bruger til at være nyttigt for alle.

Cellavision
Svenske Cellavision er en aktie vi ikke (endnu) dækker i ØU Life Science, men den er værd at have på radaren for vækstinvestoren. Cellavision leverer automatiserede blodanalyseapparater, hvor der bliver taget billeder af celler i en blodprøve og ud fra en database og ved brug af computerkraft identificeres hver enkelt celle. Derved sparer hospitalet personaletid, sænker omkostningerne, hæver kvaliteten af celleidentifikationer og leverer hurtigere resultater til lægerne til brug i diagnosticering af patienten. Cellavision screener stærkt på alle tre buzzword-parametre, men har udfordringer f.eks. ved at have afgivet hele ”economics” i distributionsleddet til distributører. Dertil kommer en forretningsmodel, hvor salget i høj grad har engangskarakter grundet et højt indhold af kapitaludstyr. Danske Oticon Fonden er i øvrigt storaktionær i selskabet.

Novo Nordisk
Et selskab, som ikke screener godt, er Novo Nordisk. Vi ser ikke selskabet have tilstrækkelig god eller tæt kontakt eller evnen til at genere nok data

fra sine brugere. Tværtimod bliver meget af brugernes data opfanget af mellemmænd som f.eks. de amerikanske sygeforsikringsselskaber. Derudover kommer, at 2020 bliver et år med megen politisk uro forårsaget af den amerikanske præsidentvalgkamp, hvilket utvivlsomt vil bringe fornyet fokus på høje insulinpriser i USA.

Med hensyn til innovationshøjden i Novos produkter er udsynet mere blandet. Molekylet Semaglutid (bag produkterne Ozempic og Rybelsus) er utvivlsomt markant bedre end konkurrenternes og en stærk vækstdriver. Men problemet for Novo er den halvdel af produktporteføljen (insuliner), hvor det gamle basisprodukt er meget stærkt til at udføre sin kernefunktion – nemlig at sænke blodsukkerniveauet. Det gør det svært for Novo at få

betaling for fremtidig innovation indenfor denne produktkategori.

Vi vurderer bl.a. at dette forhold også er en stor del af forklaringen bag den franske pharmagigant Sanofis nylige valg om at forlade hele deres ellers tidligere så succesrige diabetesforretning.

Set som helhed går vi ind i 2020 med en stærk tro på, at den skandinaviske healthcare sektor er i fin form, og at man som investor bør kunne finde profitable investeringer.

Morten Larsen ejer aktier i Elekta, IBT og Immunovia.

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.