Analytiker Morten Larsen kigger her tilbage på 2019 og ind i 2020 for flere af selskaberne i sit dækningsunivers.Kigger vi tilbage på 2019 ser vi ét år, hvor mange healthcare selskaber generelt har haft svært ved at følge med opgangen i det brede markedsindeks. Dette til trods for at vækstaktier, som mange healthcare aktier er, generelt har performet godt i 2019.

Det brede danske C20 indeks steg 25%, mens f.eks. Novo Nordisk trods sin godkendelse af det store fremtidshåb, Rybelsus, ”kun” steg 27%, dvs. at man som investor stort set ligeså godt kunne have ejet et bredt indeks.

Den mest markante outperformance kom fra ALK (+70,3%), der leverede på sit turnaround-program og formåede at vende negative analytikerforventninger til nu at kigge imod langsigtet høj vækst. Den store taber blev Ambu (-28,7%) efter et uroligt år med CEO-fyring, profit warnings, etc. Men fælles for disse selskaber er, at kursperformance har været ulige fordelt over året, hvilket efterlader nogle selskaber med både positivt kursmomentum samt gode fundamentale investeringscases gående ind i 2020. Vi ser f.eks., at Novo leverede meste af sin 2019 kursperformance efter 1 august (+17%), og at Ambu steg 12% i samme periode.

Kigger vi ind i 2020 ser vi spændende år for nogle af de store aktiecases i universet. Vi fremhæver f.eks. Novo, Lundbeck og Coloplast.

Novo Nordisk
For Novo bliver 2020 utvivlsomt året, der fortæller aktionærerne om udsigterne for aktien i de næste 5-10 år. Tabletten Rybelsus lanceres i USA i tidlig 2020, og forventningerne i aktiemarkedet er allerede høje. Vi mener, at aktiemarkedet implicit fortæller os, at man tror tabletten kan nå op imod 5 mia. USD i omsætning. Rybelsus er væksthistorien i Novo og hvis Novo lever op til forventningerne, ser selskabet ud til at kunne levere en fornuftig vækstprofil på +5% om året fremadrettet.

Såfremt Novo underpræsterer ligner selskabet en kronisk langsigtet ”lav-vækster”, og aktien kan dermed både opleve nedjusterede indtjeningsforventninger og markant lavere værdiansættelses-multipler, hvilket er opskriften på dårlig kursperformance (ligesom i 2016).

For 2020 forventer markedet, at Novo vækster omsætningen7% og mindsker EBIT-marginen med 30 basispunkter (0,3%), hvilket resulterer i en smal vækst på 6% i EBIT. På EPS-niveau vil Novo nyde godt af markant lavere tab på valutahedging, som dermed ser ud til at blive den væsentligste EPS-driver i 2020. På nuværende kurs handler Novo til en P/E-2020 på ca. 20 mod en P/E-2019 på ca. 23 i 2019. Vi fastholder vores forsigtige købsanbefaling og kursmål 400.

Lundbeck
2020 kommer for Lundbeck til at handle om akkvisitionen af Alder Biopharmaceuticals og den mulige FDA-godkendelse af Alders Eptinezumab, hvor PDUFA-datoen er sat til den 21. februar. Vi ser godkendelsen, som allerede tæt på 100% indregnet i markedsforventningerne. Selv om vi ikke tror på overraskelser ifm. FDA-godkendelsen vil downsiden ved en udskydelse af godkendelsen holde aktien tilbage.

Udover dette ser vi en stærk mulighed for, at aktiemarkedets forventning om en EBIT i 2020 på 2,8 mia. DKK, ca. 700 mio. lavere end i 2019, som værende optimistiske grundet Alders høje omkostningsniveau samt lanceringsomkostningerne til Eptinezumab.

Lundbeck aflægger 4. kvt. regnskab d. 6. februar, hvor guidance til indtjeningen også vil blive fremlagt. Vi forventer, at lanceringen af Eptinezumab kommer til at foregå relativt langsomt, da det kommer sent til markedet ift. sammenlignelige konkurrenter og det faktum at det gives ved injektion i stedet for som pille. Vi ser ikke lanceringen som en markant positiv aktiekursdriver allerede i 2020. Lundbeck forventes i 2020 at levere 6% salgsvækst og en EBIT-margin på ca. 15,8% (ned mere end 500 basispunkter fra 21,1% i 2019), hvilket driver en EPS-nedgang på 30%. For 2020 handler Lundbeck til en P/E på 26. Vi fastholder vores neutrale anbefaling på aktien og kursmål 300 DKK, og ser en mulig positiv aktiecase handle om 2021 i stedet. Vi kan dog ikke betale for 2021 endnu.

Coloplast
Coloplast leverede 35% kursstigning i 2019 efter kun at have leveret 9% EPS-vækst. Aktien er følgelig blevet markant dyrere på værdinøgletal, hvor den f.eks. nu handler til en P/E på 38 for indeværende år. Coloplast har en unik status i aktiemarkedet som en uovertruffen ”earnings-compounder”, der leverer 7-9% organisk salgsvækst, hver eneste år og lidt mere i EPS-vækst. I urolige tider er Coloplast det danske aktiemarkeds svar på guld.

I 2020 ser vi som indikeret i vor seneste analyse i december, at Coloplast selv vil begynde at rokke ved aktiecasen ved at åbne for et stigende fokus på opkøb samt lancering af nye produkter, der initielt vil medføre lavere indtjeningsmarginer grundet højere unitomkostninger og indkøring af volumenproduktion.

Vi mener at dette vil blive kommunikeret på kapitalmarkedsdagen i juni 2020. Coloplast handler på for høje multipler i forhold til hvad man leverer på indtjeningen (P/E på 38 og 9% EPS-vækst), hvilket gør aktien sensitiv overfor ændringer. Selskabets stærke position som aktiedarling, stærke evner til at kommunikere med markedet samt det forhold at eventuelle opkøb bør drive indtjeningsvækst (pga. selskabets stærke balance), vil i vores øjne gøre selskabet til en forsat god investering. Aktiemarkedet forventer, at Coloplast i 2020 leverer 8% salgsvækst, en EBIT-margin- ekspansion på 0,2% samt 11% vækst i EPS. Vi fastholder en blød købsanbefaling og kursmål 850 kr.

Elekta
Vi ser Elekta som velpositioneret til at levere et stærkt aktieår i 2020. Elekta lå til et godt aktieår i 2019 (+33% indtil 1 august 2019,), men udskydelsen af et antal installationer og den medfølgende margin-svaghed medførte, at aktiemarkedet gik i ”show me mode” og sendte aktien ned, så den kun sluttede 16% oppe.

Vi vurderer, at Elekta er godt positioneret til de nødvendige nyinstallationer i resten af finansåret (som slutter 30. april 2020), og at udskydelsen af projekter i stedet bør give et boost til næste finansår. Det bør mindske risiko-momentet i aktien og fokusere aktiecasen tilbage imod den stærke underliggende vækst.

For indeværende år venter aktiemarkedet 13% salgsvækst og en EBIT-margin-ekspansion på kun 0,1% og en 19% EPS-vækst. I 2021 (året begynder 1. maj 2020) er konsensus 10% salgsvækst, 2,1% EBIT-margin-ekspansion og 31% EPS-vækst. Vi ser Elekta levere en stærk-og-længere salgs- og indtjeningsvækst drevet af solide fundamentale markedsdynamikker samt den revolutionerende Unity MRI-strålemaskine. Vi fastholder vores købsanbefaling og kursmål 150.

IBT og Immunovia
Iblandt de mindre selskaber ser vi mange interessant kursdrivende datapunkter i 2020. To af de selskaber vi vil fokusere særligt på er Infant Bacterial Therapeutics (IBT) og Immunovia. IBT ser ud til at kunne afslutte indrulleringen af patienter i sit Fase 3 forsøg i år, hvilket vi ser som en væsentligt mulig kurstrigger i aktien, da udviklingsrisikoen i projektet er lavere end aktiemarkedet generelt antager. På kort sigt afventer vi 4. kvt.-regnskabet for at få en opdatering på om indrulleringen er kommet op i fart efter de initielle problemer.

Immunovia ser ud til at have kurs imod en produktlancering af sin diagnostiske test imod bugspytkirtelkræft i 3. kvt. 2020. Vi ser et stærkt behov for en sådan diagnostisk test.

Morten Larsen

Morten Larsen ejer aktier i Elekta, IBT og Immunovia.

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.