Stock market digital graph chart on LED display concept. A large display of daily stock market price and quotation. Indicator financial forex trade education background.

Nexstim står igen i en situation, hvor endnu en ”stor” emission må forventes at hænge over aktien i en rum tid. Markedsværdien, antallet af nye aktier og tegningskursen indikerer med al tydelighed, at Nexstim ikke har været et godt bekendtskab for aktionærerne. Trængslerne er dog ikke ovre endnu, og vi opridser her situationen.

E5b663c1bfca1a332183

Vi har tidligere udtrykt en positiv holdning overfor markedet for behandling af depression med transcranial magnetic stimulation, hvilket ikke har ændret sig. Vi peger bl.a. på, at hovedkonkurrenten, Neuronetics i USA, vækstede antallet af installerede systemer med 19% i 4. kvartal til 1085 og for nyligt også har fået en attraktiv FDA Breakthrough Device Designation for brugen af deres system imod bipolar lidelse. Og i dette marked står Nexstim med et potentielt overlegent produkt grundet hjernekortlægningssoftwaren, og et markedsgodkendt device og en ultraminimal markedsværdi på EUR 2,5 mio. Som aktionær får man rigtigt meget selskab i Nexstim for sine penge.

MEN med det sagt, og forklaringen på, at vi fortsat er negativ på aktien, så er det svært at se andet end et selskabet på en nedadgående glidebane. En glidebane fyldt med røde porte selskabet skal rundt om for at have håb om at nå i mål.

I 2019 opnåede Nexstim en omsætning på 3,3 mio. EUR og et tab fra primær drift på 6,5 mio. EUR efterlod 4,3 mio. EUR i pengekassen ultimo året. Den strategi man satte i søen i maj 2018 har givet moderate resultater, bl.a.er den installerede base af NBT-apparater øget fra 6 til 23.

De seneste par måneder har været meget aktive for selskabet. Heriblandt:
• Grundet coronakrisen, samt et ønske om at sikkerstille selskabets produktion og økonomi har selskabet annonceret at man midlertidigt (3 måneder) nedlægger alle stillinger i selskabet. Ingen i det finske hovedkontor er blevet fyret, men 6 personer udenfor Finland er fyret. Totalt havde Nexstim 37 fuldtidsansatte i 2019. Disse tiltag sparer Nexstim ca. 0,8 mio. EUR over tre måneder og bringer selskabet på vej mod målet om 3 mio. EUR besparelser.
• På generalforsamlingen 14. april vil Nexstim søge om tilladelse til at udstede 420 mio. nye

aktier til en kurs på 0,006 EUR, dvs. samlet set søge et nettoprovenu på ca. 2,5 mio. EUR, hvilket er sammenligneligt med den nuværende markedsværdi. Indtil videre har to store aktionærer med 24% af aktierne bakket op.
• I februar forlod CEO sin post med kort varsel og CFO Mikko Karvinen trådte ind som midlertidig CEO.

Implikation på aktiecasen
Udefra ser det ud til at selskabet finetuner sin strategi med fokus på at skabe en vej til profitabilitet på bekostning af aggressive salgsindsatser. Med baggrund i en kun moderat succes under de første 18 måneder i USA under det tidligere salgsfokus, samt den anstrengte balance og kasseposition, er vi ikke uenige i denne strategi.

Vi peger bl.a. på, at selskabet kan komme markant tættere på breakeven, hvis man formår at øge omsætningen, trods et lavere marketing-push og som det er formuleret i selskabets 2020 guidance, med 3 mio. lavere omkostningsbase.

Men med usikkerheden om corona, den kraftige udvanding fra den nye emission (i dag ca. 66 mio. aktier, 420 mio. nye), usikkerheden om hvad strategien egentlig er og indebærer, og når vi har et selskab som basalt set kommer til at ligge stille i de nærmeste måneder, så fastholder vores SALGS-anbefaling og sænker kursmålet til 0,01 EUR, dvs. ned mod den mulige nye emissionskurs på ç.

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.