2019b0a42c6c7e211b0482e41bd6d38f214bce86

I forbindelse med vores case-opdatering af Nexstim i marts 2019 suspenderede vi vores kursmål grundet usikkerhed omkring den forestående fortegningsemission. Både emissionen og halv-årsregnskabet er nu historie, og vi kan opdatere casen. Trods et positivt syn på selskabets teknologi og depressionsbehandling med transcranial magnetic stimulation, så ser vi en aktie, hvor selskabet kommercielt bliver nødt til at komme yderligere op i gear for at kunne retfærdiggøre den nuværende kurs. Samtidig er der et warrantprogram (resterne fra fortegningsemissionen) som ser ud til at kreere et muligt salgspres i aktien i november. Det får os til at lande på en negativ anbefaling på aktien med et kursmål på 0,115 EUR per aktie.

1. halvårsregnskab 2019 – ikke helt godt nok
Halvårsregnskabet (Nexstim rapporterer ikke kvartalsmæssigt) den 16. august viste, at Nexstim frem til slut-juni havde placeret 18 NBT-behandlingssystemer rundt om i verden. Det var en stigning fra 10 ved periodens start. De 8 nye placerede systemer talte 4 i USA og 4 i resten af verden. I 2018 formåede Nexstim, siden USA-lanceringen i maj 2018, at placerer 5 systemer i US. Og med kun 4 nye systemer i USA i H1’19 lader selskabet ikke just til at have accelereret den lovende start. Vi havde håbet på at se flere installeringer, men det er endnu for tidligt at afskrive Nexstims globale NBT-lancering fordi selskabet har opereret med begrænset kassebeholdning i 1. halvår.

Det svage antal placerede NBT systemer betød, at selskabets omsætning steg med beskedne 138.000 EUR til 1,2 mio. EUR i 1. halvpr 2019, mens underskuddet steg til 3,6 mio. EUR i samme periode. Selskabet tog 3,5 mio. EUR ind i emissionen og den total kassebeholdning, inklusive et lån kan opgøres til 6,4 mio. EUR ved slutningen af juni 2019. Det står klart for os, at emissionen ikke havde den håbede opbakning fra investorerne og ikke indbragte den mængde kapital, som selskabet havde håbet på.

Normalt ville vi anse dette for klart problematisk, men en spidsfindighed ved emissionen (hvorved aktionærerne modtog warrants til senere udnyttelse) gør, at selskabet nu ser ud til at få yderligere en indsprøjtning af penge. Men vi vurderer at dette også vil skabe et salgspres i aktien. Udover salgspresset er det værd at bemærke, at det nuværende kapitalberedskab, ifølge Nexstim, kun strækker til 1. kvartal 2020. Og hvis Kreos vælger at tilbagekalde sit lån, løber Nexstim tør for penge allerede i november 2019.

Værdiansættelse og anbefaling – problematisk
I dag findes der 35,4 mio. udestående aktier, et tal der hvis alle optioner, warrants etc. bliver exerciset vil stige til 57,45 mio. aktier. På dagens aktiekurs på 0,192 EUR værdisættes selskabet til 11,0 mio. EUR, hvilket bestemt ikke er dyrt for teknologien og markedspositionen. Men kigger vi på en lavpraktisk sammenligning med hovedkonkurrenten Neuronetics (USA, ticker: STIM, aktiekurs 9,45 USD) med en installeret base på 976 systemer (vækst på 160 systemer ift. for 12 måneder siden, og vækst på 45 systemer på 3 måneder), så handler Neuronetics på ca. 178.000 USD i markedsværdi per installeret system. Til sammenligning handler Nexstim på ca. 672.000 USD i markedsværdi per installeret system.

Kigger vi fremad sker der teknisk set det, at de 15,6 mio. warrants, der blev uddelt til aktionærerne i forbindelse med emissionen, kan konverteres til almindelige Nexstim-aktier i perioden 22. oktober – 4. november. Konverteringen (udnyttelsen) sker på aktionærernes ønske (dvs. Nexstim har intet at sige omkring det), og til en kurs der er enten 0,115 EUR eller 25% under gennemsnitskursen i perioden. Sammenligner vi med dagens kurs på 0,192 EUR ser vi en god forretning for aktionærerne i at udnytte warrants.

Potentielt set kan en fuld udnyttelse betyde, at antallet af aktier i omløb stiger ca. 44%, og at aktionærerne kan score en hurtig gevinst ved at sælge disse aktier. Vi vil ikke blive overrasket, hvis mange straks vælger at sælge disse aktier, da alle aktionærer må sidde med en forventning/frygt for at de andre aktionærer sælger, hvorved warrants gevinsten hurtigt kan forsvinde. For selskabet vil en exercise af warrants på kurs 0,115 Euro per aktie give et potentielt kapitaltilskud på op imod 1,8 mio. EUR, hvilket bestemt er kærkomment i den nuværende situation.

Med et muligt salgspres i aktien ned til en kurs omkring 0,115 EUR, vælger vi også at sætte dette som vores kursmål på aktien. Vi anerkender det langsigtede potentiale i aktien, men med en klar og betydelig våd klud hængende over aktien i de kommende måneder, ser vi mere downside i aktien end upside, hvorfor vi anbefaler at sælge aktien. Vi sætter et midlertidigt kursmål på 0,115 EUR, som kan blive revideret, når vi er omme på den anden side af den mulige warrant-periode.

Morten Larsen ejer aktier i Nexstim

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.