NOVO Nordisk

Onsdag d. 20. november afholdt Novo kapitalmarkedsdag. Vi havde sat næsen op efter en ”Novo classic”, dvs. en række velgennemtænkte, veleksekverede og informative præsentationer holdt i en positiv tone, der minder investorerne om den lyse fremtid Novo ser ind i. Specielt skulle Rybelsus – efter den nylige godkendelse – have indtaget centerpladsen. Sådan blev det ikke.

B3995e5ccab459c18863A780c9c1cb944f413a5a

B2bdbde140eada912235

Vi fik dog i stedet en kapitalmarkedsdag, der rejste nye spørgsmål og samtidig trak de finansielle mål tilbage, som aktiemarkedet tidligere kunne bruge som et fundament til at navigere efter i den usikre tid for selskabet.

Mere konkret så vi Novo fortælle
1. at man dropper konkrete finansielle mål frem til 2025, og i stedet introducerer 4 strategiske ambitioner, heriblandt at man ønsker at addere værdi til samfundet, bringe innovation til mennesker med seriøse kroniske sygdomme samtidig med at man leverer solid vækst i både omsætning og indtjening fra operativ drift samt en attraktiv kapitalallokering til aktionærerne.
2. at man har en forventning om lav vækst i USA fremover, mere forsigtige salgsforventninger for Fedme-området, et håb om stabile marginer og en intention om at øge investeringerne bag Rybelsus for at opnå god markedsadgang.

Tolker vi på præsentationerne, ser vi et Novo, der i udtalt grad taler den fremtidige betydning af sin insulinforretning ned, og som fortæller investorerne at man ikke forventer mere en +5% årlig vækst i gruppens indtjening fremover.

Langt henad vejen ser vi disse budskaber fra Novo stemme overens med vores syn på aktien, samt værende mere forsigtige end det gennemsnitlige markedssyn. På trods af den lave indtjeningsvækst, som vi mener gør det svært for Novo aktien at outperforme på langt sigt, bibeholder vi vores forsigtige og kortsigtede købsanbefaling på aktien med et kursmål på 400 DKK. Anbefalingen bunder i, at vi ser muligheder for et positivt aktiemomentum henover lanceringen af Rybelsus i starten af 2020. Novo aktien handler til en 2019-P/E på 22.

 

16 års erfaring som aktieanalytiker på sundhedsaktier hos ABG Sundal Collier og Nordea. Primært fokus medico-aktierne, men igennem årene har de fleste skandinaviske sundhedsaktier været under luppen på et eller andet tidspunkt. Bosiddende 7 år i Stockholm. Deltaget som analytiker i 10 børsnoteringer og udvekslet >1 kg visitkort med kunder, selskaber og kontakter. Faglig baggrund: Biokemi-studiet på Københavns Universitet, dernæst Cand. Merc på CBS.